лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.3.3. Лабораторна робота № 3 (ЛР3)
«Моделювання роботи по підготовці
і збору даних для податкової інспекції»

Мета роботи полягає в ознайомленні студентів у режимі користувачів із автоматизованою підготовкою на підприємстві даних для податкової інспекції та їх збором за допомогою АРМ ZVIT
(АРМ платника податків) та АРМ ZVIT 1 (для АРМ податкового інспектора)

Завдання
1. Ознайомитися із вимогами і можливостями АРМ.
2. Підготувати за допомогою викладача необхідні дані для роботи АРМ ZVIT.
3. Робота з АРМ ZVIT по підготовці звітних даних для податкової інспекції.
4. Робота з АРМ ZVIT 1.

Методичні вказівки до виконання ЛР3

Даний програмний продукт призначений для автоматизації підготовки і збору звітності підприємств. Програма завантаження даних у податковій інспекції забезпечує прийом інформації, ведення основної бази даних податкової звітності підприємств, експорт інформації для інших програм аналізу й обробки інформації, використовуваних у податковій інспекції в даний час.

Для запуску програмного продукту необхідно відкрити відповідну групу:

ZVIT і запустити файл ZVIT.BAT на виконання (для АРМ платника податків);

ZVIT 1 і запустити файл ZVIT.BAT на виконання (для АРМ податкового інспектора).

Склад і функціональні можливості програми

Настроювання комплексу:

 • настроювання робочих місць;
 • настроювання користувачів;
 • настроювання принтерів;
 • резервне копіювання інформації;
 • конвертація даних (при відновленні версій програми).

Реєстр платників податків — список підприємств, зареєстрованих у даній Податковій інспекції:

 • основні дані;
 • адреси і керівники підприємства;
 • дані про банківські рахунки;
 • засновники підприємства;
 • інші дані, необхідні для заповнення заголовків звітів.

Звітність підприємств — пакети звітів платників податків по періодах:

 • експорт із файла, створеного на підприємстві;
 • заповнення звітів у ручному режимі;
 • перевірка звіту і пакета в цілому (логіка заповнення);
 • друк звіту (як у текстовому, так і в графічному вигляді);
 • експорт даних по підприємствах у різних розрізах.

Сервіс і додаткові можливості:

 • контекстно-залежна допомога;
 • калькулятор;
 • календар.

Початкове настроювання програми

Підведіть курсор на ярлик даної програми і ввійдіть до неї.
Виконавши попередню операцію, Ви потрапляєте в порожнє вікно, в якому є лише одна клавіша насподі екрана — «Пуск». Підведіть до неї курсор і натисніть ліву клавішу миші або клавішу «Enter». При цьому на екрані з’являються такі пункти: Адміністратор; Журнал запусків; Довідка — ПРО програму; Завершення роботи.
Вибираємо пункт «Адміністратор» і приступаємо до другого етапу роботи із системою.
Другий етап роботи з програмою: Після того як ми ввійшли в пункт «Адміністратор» на екрані з’являється вікно з таким змістом: Робочі місця; Користувачі; Система; Принтери; Резервне копіювання; Конвертація.
У першу чергу в даному вікні виберемо пункт «Користувачі» і входимо в нього.
Як бачимо, екран розділений на два вікна. Ліве вікно містить таку «шапку»:
Користувач;         Повне ім’я.
Праве вікно містить два пункти:
1) Загальні;          2) Робочі місця.
Пункт «Загальні» містить таку інформацію:

 • користувач;
 • повне ім’я;
 • пароль;
 • посада;
 • телефон.

В нижній частині екрана розташовані так звані «гарячі клавіші», що постійно використовуються в роботі.
Для того, щоб внести користувача, необхідно натиснути на клавішу «Insert- Створити» у нижній частині екрана або на клавіатурі. При цьому курсор автоматично переноситься в праве поле навпроти пункту «Користувач». Навпроти цього пункту записується ім’я, під яким користувач буде надалі входити в дану систему. Навпроти пункту «Повне ім’я» записуємо відповідно повне ім’я користувача. Далі знаходиться пункт «Пароль», де записується пароль (при необхідності), під яким користувач буде заходити в дану систему.
Таким же способом заповнюються інші пункти.
Після того як ми заповнили праве поле, потрібно натиснути на клавішу «F2 = Зберегти» у нижній частині екрана або на клавіатурі. При цьому «Користувач» і «Повне ім’я» автоматично копіюється з правого вікна в ліве. Потім ми натискаємо клавішу «Esc» на клавіатурі або насподі екрана і повертаємося до списку пунктів, що містить у собі адміністратор.
Наступною дією буде вибір пункту «Робітники місця». Входимо в нього і знайомимося зі змістом екрана, що з’явився.
Як бачимо, екран розділений на два вікна. Ліве містить «шапку» із назвою — «Список робочих місць». Праве поле містить такі пункти в «шапці»:

 • загальні;
 • меню;
 • кнопки.

Спочатку працюємо з пунктом «Загальні». При натисненні клавіші «Ins- Створити» з’являється можливість у правому вікні заповнити найменування робочого місця. Після заповнення найменування воно автоматично копіюється в ліве поле під списком робочих місць. Щоб створити ще одне або декілька робочих місць, потрібно виконати операцію, описану вище, один або декілька разів.
Подальшою нашою дією буде вхід у пункт «Меню» у правому вікні. Після того як ми ввійшли в «Меню», бачимо на екрані два вікна, де «шапка» у лівому вікні названа «Список робочих місць», а в правому вікні висвічується назва «Головне меню». За допомогою клавіші «F4 — Створити» ми викликаємо в лівому вікні головне меню програми. З нього вибираємо пункти «Настроювання», «Реєстр платників податків», «Звітність підприємств» і «Управ­ління періодами». Ставимо курсор по черзі на кожний із зазначених пунктів і за допомогою клавіші «F5 — Копіювати» копіюємо їх у «Головне меню» нашої програми, що знаходиться в правому вікні. У залежності від робіт, виконуваних на робочих місцях, можна коректувати наше «Головне меню» таким чином, щоб воно містило лише необхідні пункти.
Усі непотрібні пункти видаляємо за допомогою клавіші «F8 — Вилучення», підвівши до них курсор. Потім натискаємо клавішу «Esc» і при цьому переходимо в ліве вікно, де як і раніше знаходиться «Головне меню». Для виходу натискаємо клавішу «ESC», при цьому ми автоматично перенеслися в ліве поле. Натискаємо клавішу «ESC», а потім клавішу «F2 — Зберегти» для збереження нашого занесеного меню.
Подальші наші дії будуть такими. Необхідно перейти в шапку правого вікна на пункт «Кнопки». Далі натиснути клавішу «F4 — Змінити». При цьому в лівому вікні з’явиться наше меню. Встановлюємо курсор на потрібний підпункт меню і натискаємо клавішу «F5 — Копіювати». Даний підпункт автоматично скопіювався в праве вікно. Так само робимо з іншими підпунктами. Після внесення всіх даних натискаємо клавішу «F2- Зберегти». Клавішею «ESC» виходимо з даного вікна.
Вийшовши із системи, ми можемо побачити у вікні під «Адміністратором» пункт «Завершення роботи». При цьому на екрані з’являється вікно з такими даними:

 • Зміна робочого місця;
 • Реєстрація під другим іменем;
 • Вихід із програми.

Вибираємо пункт «Реєстрація по другим іменам», при цьому на екрані з’являється вікно ім’я, що запитує, і пароль користувача. Користувач вносить свої дані і входить у систему.
Початок роботи користувача із системою
Входимо в систему. На екрані з’являється вікно, у якому запитується ім’я користувача і його пароль. Після заповнення даних пунктів натискаємо на клавішу «ОК», шляхом натискання лівої клавіші миші або клавіші «Enter». Після проробленої операції потрапляємо у вікно, де розташовані кнопки «швидкого запуску», а в нижній частині екрана знаходиться клавіша «Пуск».

Заповнення реєстру платників податків

Заходимо в пункт головного меню «Настроювання». Перед нами екран, розділений на два вікна. Ліве містить три закладки: «Форми», «Довідники», «Параметри». Заходимо на закладку «Пара­метри». Вводимо дату початку експлуатації системи, код і номер податкової інспекції. У рядку «Каталог системи СПЛАТА» указуємо шлях до системи. Використовуючи пробіл, відзначаємо, які реквізити необхідно звіряти при наступному імпорті даних.
Заходимо в пункт головного меню «Реєстр платників податків». Натиснувши «F10 — Меню», вибираємо пункт «Реєстр», а в ньому — «Імпорт з АРМ СПЛАТА». Натискаємо «Enter». Починається процес імпорту.
Через якийсь час реєстр платників податків буде заповнений.
Обравши підприємство, яке нас цікавить, і натиснувши «Enter», потрапляємо в «Картку платника податків», що при необхідності можна відкоригувати.

Коригування картки

Після проробленої операції на екрані з’являється вікно. «Шапка» його містить такі пункти (вкладки меню):

 • Підприємство;
 • Адреси;
 • Рахунки;
 • Керівництво;
 • Додатково.

ОСНОВНІ ДАНІ

Рис. 3.2

Заповнюємо (коректуємо) відповідні дані, що подані на даному екрані і натискаємо на клавішу «F2 = Зберегти». Після цього переходимо до наступної закладки «Адреси». Перехід здійснюється в такий спосіб: установити курсор миші на пункт «Адреси» і натиснути ліву кнопку; або за допомогою комбінації клавіш «Alt+стрілка курсору вправо?()».

Адреси і керівники підприємства

Переходимо до наступного пункту «Адреси». Перехід здійснюється в такий спосіб. Встановлюємо курсор на пункт «Адреси» у верхній частині правого вікна і за допомогою натискання лівої клавіші миші або клавіші «Enter» нам відкривається уміст вікна «Адреси» (рис. 3.3).


Рис. 3.3
Заповнюємо (коректуємо) дані про місце розташування (юридичній і фактичній адресі), що знаходяться в даному полі, і натискаємо на клавішу «F2 — Зберегти».

ДАНІ ПРО БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ

Переходимо до наступного пункту «Рахунки», що розташований у верхній частині поля. За допомогою клавіші миші або клавіші «Enter» входимо в нього.
Перед нами відкривається вікно, що містить:

 • Рахунок;
 • Призначення;
 • Валюта ;
 • Код банку (рис. 3.4)

 

Рис. 3.4

Засновники підприємства

Переходимо до наступного пункту з назвою «Керівництво», що знаходиться у верхній частині екрана. Входимо в нього.
У даному вікні відображаються дані керівника підприємства, головного бухгалтера і засновників (рис. 3.5):

 • Код;
 • Прізвище й ініціал;
 • Телефони (службовий, домашній, інші);
 • Внесок у статутний фонд (засновників);
 • Адреси (засновників).

Дані по керівнику підприємства і бухгалтеру можна коректувати.

Рис. 3.5

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.