лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Вступ

 

 

 

 

Дисципліна «Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах» призначена для студентів спеціальності 0104 денної форми навчання, які навчаються на рівні бакалаврів.
Мета дисципліни:

  • вивчення теоретичних основ організації та функціонування інформаційних систем обліку та менеджменту в різних галузях народного господарства та комерційних структурах в умовах застосування сучасних інформаційних технологій;
  • вивчення організації та методології автоматизованого розв’язання комплексів банківських та фінансових задач з урахуванням сучасної практики банківської та фінансової діяльності, обліку та звітності в Україні, а також міжнародних стандартів та нормативів у цій області знань.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен одержати необхідні знання з теорії та практики використання інформаційних технологій в області банківської діяльності та управління фінансами.
Він повинен знати:

  • теоретичні основи організації та функціонування систем обробки банківської і фінансової інформації;
  • організацію та методологію розв’язання комплексів задач банківської та фінансової діяльності в установах різного типу, інформаційного забезпечення та взаємозв’язків задач;

вміти:

  • описувати постановки задач і розробляти алгоритми їх розв’язання на ЕОМ;
  • використовувати базові програмні засоби та готові пакети прикладних програм для виконання обробки даних у фінансовій та банківській діяльності в умовах функціонування як окремих АРМ, так і їх мережі;
  • давати професійну оцінку якості пакетам прикладних програм, призначених для автоматизації обробки даних у банківських та фінансових установах.

Організація вивчення дисципліни передбачає читання лекцій, проведення лабораторних та практичних занять, а також самостійну працю студентів. Для поглиблення та закріплення лекційного матеріалу практичні заняття провадяться з використанням виробничих ситуацій, а лабораторні заняття та самостійна робота студентів — з використанням персональних ЕОМ.

  Дисципліна «Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах» є логічним доповненням до дисципліни «Комп’ютер­на техніка та програмування» та базових курсів по спеціальності. Вона забезпечує неперервність комп’ютерної підготовки спеціалістів і є основою для вивчення інформаційних систем і технологій у конкретних предметних областях, якими є фінансова та банківська діяльність.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.