лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст

 

 

 

 

Вступ 3
Розділ 1. Програма курсу 5
Розділ 2. Навчально-методичне забезпечення. Методичні вказівки до вивчення тем курсу 10
Тема 1. Фінансово-кредитна інформація як об’єкт автоматизованої обробки 10
1.1. Фінансово-кредитна інформація та її особливості 10
1.2. Структуризація та формалізоване задання економічної
інформації 13
1.3. Класифікація і кодування економічної інформації 20
Тема 2. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах 26
2.1. Особливості АIС у фінансових і банківських установах 26
2.2 Вплив специфіки діяльності і структури банків
на структуру їх АІС 28
2.3. Принципи створення і функціонування АIС ФКУ 32
2.4. Загальна структура IС, функціональна та забезпечуюча частини. Компоненти системи 35
2.5. Організація робіт зі створення АIС 40
Тема 3. Автоматизація розрахункових, касових і валютних
операцій 47
3.1. Характеристика розрахункових і касових операцій як об’єктів автоматизації 47
3.2. Автоматизація внутрібанківських розрахункових
операцій 56
3.3. Автоматизація касових операцій банку 63
3.4. Автоматизація обліку та регулювання валютних операцій 66
Тема 4. Автоматизація кредитних і депозитних
операцій 72
4.1. Основні автоматизовані функції при проведенні кредитних та депозитних операцій 72
4.2. Загальна технологія автоматизованого розв’язання основних комплексів задач управління кредитно-депозитними ресурсами 74
Тема 5. Електронна пошта НБУ як основа взаємодії між банками України 82
5.1. Структура, призначення та можливості електронної
пошти НБУ 82
5.2. Взаємодія між вузлами і користувачами ЕП НБУ 87
Тема 6. Система електронних міжбанківських платежів НБУ 91
6.1. Призначення та структура системи міжбанківських
електронних платежів Національного банку України 91
6.2. Проходження платежів у СЕП 97
6.3. Інформаційна взаємодія СЕП із банківською установою
та регіональним управлінням 102
6.4. Основні напрямки розвитку системи міжбанківських електронних платежів 110
Тема 7. Моделі роботи комерційних банків у СЕП 112
7.1. Характеристика «нульової» та «першої» моделей роботи
комерційних банків у СЕП 112
7.2. Характеристика «другої» та «третьої» моделей роботи
комерційних банків у СЕП 116
7.3. Особливості роботи комерційних банків у СЕП
за іншими моделями 118
Тема 8. Міжнародна електронна мережа міжбанківських
розрахунків 120
8.1. Призначення та основні можливості системи 120
8.2. Концепція формування та передачі повідомлень 121
8.3. Структура системи та призначення її основних елементів 123
8.4. Безпека передавання та обробки повідомлень, фінансові
затрати з підключення та роботи в системі 124
Тема 9. Електронні гроші. Автоматизація платежів 126
9.1. Типи та призначення електронних грошей 126
9.2. Основні елементи та загальна структура системи
електронних грошей 132
9.3. Смарт-картки та їх використання 134
9.4. Національна система масових електронних платежів України 137
Тема 10. Системи автоматизації передачі повідомлень
між банком і клієнтом 149
10.1. Призначення та структура системи, її основні елементи 149
10.2. Основні технологічні операції АРМ_К і АРМ_Б під час
обробки платіжних документів 152
10.3. Гарантування безпеки передачі даних та основи інформаційного забезпечення СЕПКОБ 154
Тема 11. Автоматизована система фінансових розрахунків 155
11.1. Призначення та особливості побудови системи 155
11.2. Структура АСФР і характеристика її підсистем 158
11.3. Технологія розв’язання задач АСФР у центральних і місцевих фінансових органах 168
Тема 12. Автоматизація обробки інформації у податковій
системі України 172
12.1. Характеристика податкової системи України з погляду
обробки інформації 172
12.2. Загальна характеристика АІС «Податки» 178
12.3. Інформаційне забезпечення 181
12.4. Зовнішні інформаційні зв’язки 186
12.5. Напрямки вдосконалення інформатизації податкової
системи України 189
Тема 13. Автоматизовані інформаційні системи
у страхуванні 196
13.1. Призначення і мета створення системи 196
13.2. Структура АІС «Страхування»
13.3. Склад і структура функціональної і забезпечуючої частин
АІС «Страхування» 199
Розділ 3. Плани практичних занять і лабораторних
робіт 203
3.1. Теми практичних занять 203
3.2. Задачі для практичних занять та самостійної роботи 206
3.3. Лабораторні роботи 210
3.3.1. Лабораторна робота № 1 (ЛР1) «Розробка постановки
задачі та її розв’язання на ЕОМ» 210
3.3.2. Лабораторна робота № 2 (ЛР2) «Моделювання робіт
операційного дня банку» 220
3.3.3. Лабораторна робота № 3 (ЛР3) «Моделювання роботи
по підготовці і збору даних для податкової інспекції» 260
Розділ 4. Контрольні заходи щодо засвоєння
програмного матеріалу 276
4.1. Форми контролю та критерії оцінювання знань
студентів 276
4.2. Екзаменаційні запитання 279
4.3. Завдання для екзамену 285
4.4. Структура екзаменаційних білетів 288
4.5. Приклад компоновки запитань в екзаменаційних білетах 288
4.6. Запитання для поточного контролю 289
Тематичний словник 294
Література 302
Додаток 1
Характеристика СУБД Access 303
Додаток 2
Елементи структури запису файла типу А 319

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.