лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

І. Ф. Рогач, М. А. Сендзюк,
В. А. Антонюк, о. о. денІсова

 

 

Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

Київ
2001

 

 

Рецензенти:

Ю. Г. Кривоносов, канд. екон. наук, доц.
(Київ. нац. екон. ун-т)
Л. М. Чернілевський, канд. екон. наук
(Укр. держ. ун-т харч. технологій)

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1238 від 29.08.2001

 

І-74        Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / І. Ф. Рогач,
М. А. Сендзюк, В. А. Антонюк, О. О. Денісова. — К.: КНЕУ, 2001. — 324 с.
ISBN 966-574-292-2

У посібнику подано необхідні для самостійного вивчення дисципліни матеріали з інформаційних систем і технологій обробки даних, які застосовуються в банківських, страхових, податкових та фінансових установах, з автоматизації банківських операцій та міжбанківських розрахунків, роботи системи міжбанківських електронних платежів НБУ, обробки масових платежів та електронних грошей.
Блок навчально-методичного забезпечення включає типову програму дисципліни та матеріали за її темами, методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних робіт, основну та допоміжну літературу, завдання з поточного та підсумкового контролю, тематичний словник.
Для студентів економічних спеціальностей, передусім тих, хто спеціалізується з банківської та фінансової діяльності, аспірантів і викладачів економічних вузів та технікумів.

ББК 65.262

a І. Ф. Рогач, М. А. Сендзюк,
В. А. Антонюк, О. О. Денісова, 2001
ISBN 966-574-292-2                                               a КНЕУ, 2001

Навчальне видання

 

 

Рогач Іван Федорович
Сендзюк Мирон Ананійович
Антонюк Валентина Андріївна
Денісова Ольга Олександрівна

 

 

інформаційні системи
у фінансово-кредитних
установах

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

Редактор І. Судзіловська
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор  О. Уляницька
Верстка Н. Коломієць

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.