лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Історія економічних учень

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст

 

 

 

 

Вступ........................................ 3
Тематичний план і розподіл навчального часу в курсі «Історія економічних учень»    5
І. Нормативна програма курсу ...................... 6
ІІ. Навчально-методичне забезпечення самостійного
вивчення тем курсу
........................... 15
Тема 1. Предмет і завдання курсу..................... 15
Тема 2. Економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм  19
Тема 3. Класична школа політичної економії............. 43
Тема 4. Еволюція класичної політичної економії в першій половині ХІХ століття. Завершення класичної традиції...................................... 61
Тема 5. Критичний напрям політичної економії. Формування соціалістичних ідей     79
Тема 6. Економічні вчення західноєвропейських соціалістів-утопістів   87
Тема 7. Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії 94
Тема 8. Виникнення альтернативної школи політичної економії. Німецька національна політекономія  108
Тема 9. Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції
в економічній теорії........................ 121
Тема 10. Економічна думка в Росії (ХІХ — поч. ХХ ст.) ..... 139
Тема 11. Економічна думка в Україні (ХІХ — поч. ХХ ст.)... 151
Тема 12. Загальна характеристика розвитку економічної
теорії у ХХ столітті ........................ 172
Тема 13. Кейнсіанство та його особливості в різних країнах... 180
Тема 14. Еволюція неокласичних ідей. Неолібералізм....... 196
Тема 15. Інституціоналізм.......................... 217
Тема 16. Економічні концепції соціал-демократії.......... 236
Тема 17. Розвиток радянської економічної думки.......... 246
Термінологічний словник.................... 255
Методичні вказівки щодо написання курсових робіт.. 266
Теми курсових робіт........................ 267
Орієнтовний перелік питань для підготовки до іспиту
з курсу «Історія економічних учень»............. 271
Організація поточного та підсумкового контролю знань студентів з курсу «Історія економічних учень» 274
Список літератури до всіх тем курсу............ 281

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.