лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Історія економічних учень

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Л. Я. КОРНІЙЧУК, Г. Ю. КИРИЛЛОВА
Н. О. ТАТАРЕНКО, С. Б. ПОГОРЄЛОВ

 

 

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ

 

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

Київ
2002

Рецензенти:
А. О. Маслов, канд. екон. наук, доц. (Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка)
М. Г. Семенов, канд. екон. наук, доц. (Київ. нац. екон. ун-т)
Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1882 від 18.12.01
Корнійчук Л. Я. та ін.
К 67        Історія економічних учень: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л. Я. Корнійчук, Г. Ю. Кириллова, Н. О. Татаренко, С. Б. Погорєлов. — К.: КНЕУ, 2002. — 284 с.
ISBN 966–574–334–1
Навчально-методичний посібник підготовлено на основі типової програми курсу «Історія економічних учень». Він включає короткий виклад змісту тем, а також комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для самостійного вивчення дисципліни.
Для студентів, що навчаються за новою моделлю навчання зі значним збільшенням часу, відведеного для самостійної роботи.
ББК 65.02


Навчальне видання


КОРНІЙЧУК Людмила Яківна
КИРИЛЛОВА Галина Юліївна
ТАТАРЕНКО Наталія Олексіївна
ПОГОРЄЛОВ Сергій Борисович

Історія економічних Учень

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Редактор Л. Маслова. Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота. Коректор Л. Тютюнник. Верстка Т. Мальчевської

a Л. Я. Корнійчук, Г. Ю. Кириллова, Н. О. Татаренко, С. Б. Погорєлов, 2002
ІSBN 966–574–334–1                                            a КНЕУ, 2002

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.