лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінанси зарубіжних корпорацій

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

 

 

Передмова............................................ 3
Тематичний план дисципліни
«Фінанси зарубіжних корпорацій»
......................... 4
Типова програма навчальної дисципліни
«Фінанси зарубіжних корпорацій»
......................... 7
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни............ 14
Тема 1. Сутність, функції та управління фінансами зарубіжних
корпорацій..................................... 14
Тема 2. Корпорація як суб’єкт права........................ 17
Тема 3. Вартість капіталу корпорації........................ 19
Тема 4. Структура капіталу корпорації...................... 24
Тема 5. Бюджетування капітальних вкладень................. 34
Тема 6. Оборотний капітал корпорації...................... 42
Тема 7. Корпорація на фінансовому ринку................... 47
Тема 8. Рух грошових потоків корпорації та оподаткування...... 50
Тема 9. Фінансова звітність корпорації...................... 54
Тема 10. Аналіз фінансової звітності корпорації............... 61
Тема 11. Фінансове планування........................... 70
Критерії оцінювання знань студентів з дисципліни
«Фінанси зарубіжних корпорацій» у процесі
поточного та підсумкового контролю
...................... 72
Короткий термінологічний словник....................... 74
Рекомендована література............................... 78
Додатки............................................. 80

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.