лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Правові основи приватизації в Україні

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

 

Вступ................................................ 3

Програма курсу....................................... 5

Нормативно-правові акти............................... 6

Основна навчальна та наукова література.................. 8

Додаткова література................................. 12

Матеріали до модульного контролю знань студентів......... 16

Про приватизацію державного майна: Закон України від 4 березня
1992 року № 2163-ХII................................ 20
Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України від 6 березня 1992 року № 2171-XII.......................................... 50
Про приватизаційні папери: Закон України від 6 березня 1992 року
№ 2173-XII........................................ 66
Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України
від 19 червня 1992 року № 2482-XII..................... 71
Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва:
Закон України від 14 вересня 2000 року № 1953-III.......... 80
Про особливості приватизації майна в агропромисловому комп-
лексі: Закон України від 10 липня 1996 року № 290......... 91
Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають
приватизації: Закон України від 7 липня 1999 року № 847-XVI 103
Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України: Закон України
від 18 травня 2000 року № 1741-III...................... 105
Про єдину систему органів приватизації в Україні: Указ Прези-
дента України від 19 лютого 1994 року № 56.............. 112
Про органи приватизації в Автономній Республіці Крим:
Указ Президента України від 18 серпня 1995 року № 757..... 114
Про затвердження положень про регіональне відділення та про представництво Фонду державного майна України у районі, місті: Постанова Кабінету міністрів України
від 15 червня 1994 р. № 412........................... 116
Про оренду державного та комунального майна: Закон України
від 10 квітня 1992 року № 2269-XII..................... 126
Про лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 року № 723.... 144
Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпорати-
зації та приватизації: Указ Президента України від 11 травня
1994 року № 224................................... 154
Про довірчі товариства: Декрет Кабінету міністрів України від
17 березня 1993 року № 23............................ 161
Про затвердження Примірного договору купівлі-продажу
пакета акцій відкритого акціонерного товариства за комерційним конкурсом: Наказ Фонду державного майна України
від 17 квітня 2000 року № 806......................... 164
Про затвердження Примірного договору купівлі-продажу
пакета акцій відкритого акціонерного товариства
за некомерційним конкурсом:
Наказ Фонду державного майна України від 17 квітня 2000 року
№ 807........................................... 166
Про затвердження типових договорів купівлі-продажу:
Наказ Фонду державного майна України від 18.11.96 № 1398. 166
Термінологічний словник............................... 168

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.