лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація і стимулювання праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МОДУЛЬ 3
Тема 6. Форми і системи оплати праці.
Державне регулювання оплати праці

 1. Заробітна плата в умовах ринкової економіки: суть, функції та принципи.
 2. Система та елементи організації оплати праці.
 3. Основні положення Закону «Про оплату праці».
 4. Договірне регулювання заробітної плати.
 5. Державне регулювання заробітної плати.
 6. Роль галузевої угоди в організації оплати праці.
 7. Тарифна система: місце та значення в організації оплати праці.
 8. Основні складові тарифної системи.
 9. Мінімальна заробітна плата: суть та порядок визначення.
 10. Диференціація тарифних ставок робітників залежно від умов праці.
 11. Нові підходи до побудови тарифної системи.
 12. Гнучкий тариф: положення, сфери застосування.
 13. Безтарифна система оплати праці.
 14. Єдина тарифна сітка для оплати всіх категорій персоналу.
 15. Форми оплати праці, умови їх застосування.
 16. Системи оплати праці.
 17. Відрядні системи оплати праці.
 18. Почасові системи оплати праці.
 19. Контрактна форма найму і оплати праці.
 20. Норми і гарантії в оплаті праці.
 21. Джерела коштів на оплату праці.
 22. Суть преміальних систем оплати праці.
 23. Самостійність підприємств у виборі систем оплати праці.
 24. Зарубіжний досвід матеріального стимулювання персоналу.

Тема 7. Оплата праці в рослинництві

 1. Особливості організації оплати праці в рослинництві.
 2. Застосування систем оплати праці за різних умов.
 3. Організація відрядної системи оплати праці в рослинництві.
 4. Організація акордної системи оплати праці в рослинництві.
 5. Основна і додаткова оплата праці.
 6. Преміювання в рослинництві.
 7. Стимулювання високої якості виконання робіт.
 8. Особливості поточного авансування працівників.
 9. Натуральна оплата праці.
 10. Оплата праці від валового доходу.

Тема 8. Оплата праці в тваринництві

 1. Особливості оплати праці в тваринництві.
 2. Умови застосування різних систем оплати праці.
 3. Методика визначення норми виробництва продукції.
 4. Розрахунок розцінок за продукцію та за догляд за тваринами.
 5. Стимулювання більш продуктивної та якісної роботи.
 6. Умови застосування почасово–преміальної оплати праці в тваринництві.
 7. Натуральна оплата та преміювання.

Тема 9. Оплата праці працівників
обслуговуючих виробництв

 1. Загальні підходи в оплаті праці.
 2. Організація відрядної оплати водіїв автотранспорту.
 3. Погодинна оплата праці водіїв.
 4. Оплата праці водіїв на ремонті.
 5. Оплата праці в ремонтних майстернях.
 6. Особливості тарифікації працівників реммайстерень.
 7. Оплата працівників будівництва.
 8. Використання коефіцієнта трудової участі в оплаті праці різ­них категорій працівників.
 9. Особливості оплати праці на малих підприємствах, в кооперативах.
 10. Оплата праці в фермерських господарствах.
 11. Оплата праці в приватних підприємствах.
 12. Спільне в оплаті праці найманих працівників на підприємствах різних форм власності.

Тема 10. Оплата праці керівників, спеціалістів,
службовців
(обслуговуючого персоналу)

 1. Форми і системи оплати праці керівників, спеціалістів, службовців.
 2. Система посадових окладів.
 3. Групи підприємств за оплатою праці спеціалістів.
 4. Міжгрупові співвідношення в оплаті праці.
 5. Особливості оплати праці керівників підрозділів.
 6. Преміювання спеціалістів.
 7. Контрактна система оплати праці.
 8. Оплата праці службовців.

ЗАДАЧІ ДО МОДУЛЯ 3

 1. Дати оцінку тарифної сітки робітників ремонтних служб у сільському господарстві.
 2. Нарахувати заробіток трактористу–машиністу на оранці, якщо Нзм = 5 га; Qфакт = 7 га; тарифна ставка = 6 грн.
 3. Розрахувати розцінки за 1 га на збиранні зернових для трак­тористів-машиністів (комбайнерів) І, ІІ та ІІІ класів, якщо Нзм =
  = 15 га; денна тарифна ставка = 7,5 грн, оплата на збиранні підвищується на 60 відсотків.
 4. Нарахувати основний заробіток та премію працівнику за місяць за почасово-преміальної системи оплати, якщо денна тарифна ставка — 6,0 грн.; тривалість роботи — 25 днів; премія — 20 % заробітку.
 5. Розрахувати розцінки для оплати за відрядно-прогресивної двоступінчастої системи: Нзм (база) = 10 га, денна тарифна став­ка = 5,0 грн., збільшення оплати на 20 %.
 6. Розрахувати заробіток працівників в умовах відрядно-опосередкованої системи, якщо Нзм = 30 га; Qфакт = 35 га; денна тарифна ставка основного працівника — 7,5 грн.; допоміжного — 5 грн.
 7. Розрахувати розцінку за продукцію для рослинницької бригади, якщо нормативне завдання — 250 тис. грн., тарифний фонд оплати праці — 40 тис. грн., оплата збільшується на 30 відсотків.
 8. Нарахувати доплату за продукцію бригаді рослинників, якщо розцінка за 1 грн. нормативної продукції — 0,30 грн., фактично одержано продукції на 300 тис. грн., протягом сезону одержано аванс 60 тис. грн.
 9. Розрахувати розцінки для оплати праці операторів машинного доїння в умовах посезонної диференціації, якщо Нобс = 30 гол.; вихід приплоду — 90 від 100 голів, тривалість стійлового та пасовищного періодів 210 і 155 днів відповідно, продуктивність корови — 40 ц на рік, у т. ч. в стійловий період — 45 відсотків, ден
  25 відсотків.
 10. Розрахувати розцінку за догляд за свиноматками оператору, якщо Нобс — 20 гол., тарифна ставка — 6,0 грн., тривалість періоду — 2,5 місяця.
 11. Нарахувати денний заробіток та премію водію вантажного автомобіля за відрядно-преміальної системи, якщо перевезено 50 т вантажу ІІ класу, відстань — 3 км, розцінки 0,01 та 0,03 грн. за т/км і за т відповідно, премія дорівнює 15 %.
 12. Нарахувати денний відрядний заробіток робітнику—ремонтнику V розряду, якщо норма часу на виконання операції становить 1 год., фактично виконано 9 операцій на роботі ІІІ розряду, тарифні ставки ІІІ і V розрядів — 3 та 5 грн. відповідно.
 13. Розподілити відрядний заробіток 800 грн. між будівельниками (6 осіб), якщо вони відпрацювали однакову кількість часу на об’єкті, троє з них мають ІІІ розряд, решта — V розряд, коефіцієнт трудової участі 1,0; 1,1; 1,2; 0,9; 0,8; 1,0 відповідно, тарифні ставки ІІІ і V розрядів — 3 і 5 грн. відповідно.
 14. Визначити розмір заробітку (доходу) орендаря за сезон, якщо виручка за реалізовану продукцію дорівнювала 42 тис. грн., розмір орендної плати — 10 тис. грн., вартість матеріалів та послуг — 20 тис. грн.
 15. На малому підприємстві встановлено заохочувальну систему скорочення строків робіт. При цьому за оцінки «задовільно» робітник одержує 0,5 %, за оцінки «відмінно» — 1,0 % акордного заробітку за кожен день скорочення. Замовлення було виконане групою робітників на 10 днів раніше строку, сума акордного заробітку — 5000 грн., 60 % роботи власник оцінив на «задовільно», решту — на «відмінно».
 16. Встановити місячну тарифну ставку для головних спеціаліс­тів агрофірм різних груп. Для І групи підприємств встановлено ставку 400 грн., міжгрупове співвідношення тарифних коефіцієнтів для даної категорії спеціалістів має вигляд (від І до VІ групи) 1,00 : 0,93 : 0,86 : 0,80 : 0,75 : 0,72.

Зразок завдання контрольної роботи
проміжного контролю з модулю 3

1. Елементи організації оплати праці.
2. Відрядні системи оплати праці.
3. Оплата праці від валового доходу в рослинництві.
4. Стимулювання більш продуктивної та якісної роботи в тваринництві.
5. Оплата праці водіїв на перевезенні вантажів (відрядна).
6. Особливості оплати праці керівників підрозділів сільськогосподарських підприємств.
7. Задача. Розрахувати розцінку (оплати праці) за догляд за свиноматками (голово/місць), якщо Нобс — 20 гол., тарифна ставка — 7,0 грн., тривалість періоду — 2,5 місяця.

  

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.