лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація і стимулювання праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Для молодняка великої рогатої худоби на відгодівлі застосовують такі способи утримання: на дорощуванні — в клітках Евер­са, прив’язний, безприв’язний; на відгодівлі — прив’язний, безприв’язний на суцільній, щілинній підлозі, глибокій підстилці, відгодівельних майданчиках. Роздають корми вручну, з підводи, візком підвісної (наземної) дороги, стаціонарними та мобільними кормороздавачами. Видалення гною — транспортером, гідрозмивом, бульдозером, візком підвісної (наземної) дороги.
На комплексах з виробництва яловичини застосовують безпри­в’язний спосіб утримання на щілинній підлозі (у закритих приміщеннях). Виробництво яловичини відбувається у три стадії: ви­рощування, дорощування і відгодівля. На комплексах закритого типу всі стадії відгодівлі здійснюються в закритих приміщеннях з регульованим мікрокліматом. На комплексах комбінованого типу молодняк вирощують у приміщеннях, а відгодівлю ведуть на закритих майданчиках у чотири- або тристінних приміщеннях легкого типу. Комплекси відкритого типу (переважно в південних районах України) являють собою відгодівельні майданчики без капітальних приміщень, де відбувається завершальна відгодівля. З молочних комплексів бички надходять у 15—20-денному віці. Їх утримують у секціях 115 днів, доводять живу масу до 128 кг. Потім тварин переводять у сектор дорощування і відгодівлі, де вони перебувають 227 днів. Їхня маса зростає до 450 кг. Таким чином, загальна тривалість вирощування і відгодівлі становить 342 дні.
У приміщенні для вирощування молодняка телят годують регенерованим молоком, яке надходить з молокопроводу. Комбікор­ми роздають тросо-шайбовим транспортером, а сіно — ручними візками. Гній видаляють гідрозмивом.
Молодняк другого періоду годують взимку сумішшю сінажу і комбікормів, а влітку — зеленою масою. Корми роздають транспортерами, гній видаляють за допомогою лотково-шиберної системи.
При утриманні худоби на відгодівельних майданчиках оператор з догляду за тваринами має обмежені обов’язки через відсутність таких робіт, як чищення приміщення, роздавання кормів. Нормативи часу на обслуговування однієї тварини дуже незначні, тому норми обслуговування високі.
У м’ясному скотарстві застосовують такі способи утримання: безприв’язне на глибокій або змінюваній підстилці, у боксах, при­в’язне, а також утримання корів з телятами в індивідуальних стан­ках. Роздають корми різними способами: вручну, візком підвісної (наземної) дороги, стаціонарними і мобільними кормороздавачами. Для напування тварин використовують індивідуальні та групові автонапувалки, корита з подачею води з крана або шлангом. Видаляють гній транспортерами ТСН-ЗБ, ТСН-2, бульдозером, візком підвісної (наземної) дороги, підводою. При утриманні тварин на глибокій підстилці або щілинній підлозі гній видаляють бульдозером 1—2 рази на рік.
Нормативи часу на обслугування корів з телятами розроблені для технології утримання молодняка з вільним доступом до маток.
Норми часу в пасовищний період включають випасання на коні чи пішки, напування з групових автонапувалок, природних водойм або з криниці при механічному подаванні води. Вони диференційовані залежно від складності випасання тварин на пасовищах різних типів:

  1. степові, рівнинні — рівна відкрита місцевість з добрим оглядом;
  2. чагарникові і дрібнолісся — рівна місцевість з рідким розміщенням чагарників або дерев, з добрим оглядом;
  3. штучні сіяні — рівна місцевість з посівами одно- та багаторічних трав, з добрим оглядом;
  4. гірські — різко пересічена місцевість з високими пагорбами, глибокими ярами, з поганим оглядом;
  5. лісові — місцевість з високою щільністю розміщення дерев і чагарників, з поганим оглядом;
  6. пасовища, обмежені посівами, — місцевість між посівами, які заважають управляти випасанням.

У племпідприємствах з вирощування, перевірки і використання бугаїв-плідників вирощування тварин починають з 20-денного віку.
Нормативи часу розраховуються для різних способів утримання бугаїв за віковими групами тварин. До 6-місячного віку бугаїв утримують безприв’язно, а потім на прив’язі на змінюваній підстилці. Корми роздають вручну з кормового проходу або на відстань 15 м, з підводи. Напувають з автонапувалок, гній видаляють транспортерами.
Нормативи часу визначають для всіх операцій, пов’язаних з обслуговуванням тварин: підготовчо-завершальні роботи, годівля, напування, чищення приміщень, тварин, прив’язування і відв’язування, разові та інші роботи.
Організація праці на фермах — це найважливіший чинник її продуктивності і визначення норм обслуговування.
На невеликих фермах, які мають нетипові пристосовані приміщення місткістю до 100 голів, всі роботи з обслуговування корів виконує доярка. Корми підвозить тільки до приміщення підводою фуражир або трактором тракторист-машиніст.
До обов’язків доярки входять: доїння корів, роздавання всіх видів кормів, чищення годівниць, напувалок, стійл, кормових і гнойових проходів, тамбурів, тварин, заміна підстилки, видалення гною, приймання отелень (за відсутності родильного відділення), вирощування телят до 20-денного віку, допомога при штучному заплідненні корів, зооветзаходи, разові та інші роботи. Обслуговування корів — індивідуальне. Робота доярки і фуражира (тракториста-машиніста) організована в одну зміну, вночі корів доглядає нічний скотар (оператор).
На фермах, де побудовані типові приміщення, корів обслуговують такі категорії працівників: оператор машинного доїння корів (доярка), оператор з обслуговування корів (скотар), кормач або тракторист-машиніст.
Обов’язки оператора машинного доїння і оператора з обслуговування корів тісно переплітаються. Тому майже неможливо точ­но визначити обов’язки кожної категорії працівників і розрахувати норму обслуговування. До обов’язків оператора машинного доїння входить доїння корів. Виконання всіх інших робіт по-різному розподіляється між оператором машинного доїння і оператором з обслуговування поголів’я. Останній може підвозити і роздавати корми сам або разом з оператором машинного доїння. Чищення приміщення і всі інші роботи також виконуються обома категоріями працівників. Часто корми роздають окремі працівники: кормачі, трактористи-машиністи. Тоді до обов’язків скотаря додають чищення приміщення, а доярки — доїння, роздавання концентратів. Гній з приміщення видаляє скотар. На таких фермах найчастіше застосовується груповий метод обслуговування, хоча при прив’язному утриманні корів спостерігається переважно індивідуальне обслуговування. Робота оператора машинного доїння і оператора з обслуговування корів організована в одну або дві зміни на день. Вночі працює нічний оператор з обслуговування корів.
На комплексах з виробництва молока основною виробничою одиницею при безприв’язному способі утримання корів є технологічна група корів. При вказаному способі застосовують тільки груповий метод обслуговування. Корів обслуговують різні категорії працівників, які працюють в одну або дві зміни на день. Крім того, вночі обов’язково чергує нічний оператор, який чистить стійла.
Молодняк великої рогатої худоби, що утримується на невеликих фермах у пристосованих приміщеннях, обслуговують оператори (телятниці і скотарі), які виконують всі роботи з догляду за худобою. Вони часто працюють з підводою: навантажують корми вручну, підвозять до приміщення, розвантажують або роздають вручну з підводи. Для роздавання кормів у приміщеннях, куди не може заїхати підвода, використовують візок підвісної (наземної) дороги. Крім роздавання кормів, оператор займається чисткою приміщень, тварин, замінює підстилку, виганяє тварин на прогулянку і заганяє їх, виконує інші та разові роботи. Гній з приміщення видаляє оператор або скотар. У цих умовах застосовують індивідуальний та груповий методи обслуговування. Робота операторів з обслуговування молодняка організована в одну зміну. Вночі чергує нічний оператор. На комплексах зі спрямованого вирощування молодняка тварин обслуговують оператор, тракторист-машиніст на підвезенні і роздаванні кормів, слюсар-налад­чик. Розподіл обов’язків між працівниками, які обслуговують поголів’я комплексу, створює умови для групового методу обслуговування тварин. Роботу організують в одну або дві зміни. Вночі чергує нічний оператор.
Молодняк великої рогатої худоби на дорощуванні і відгодівлі обслуговують такі категорії працівників: оператори з обслуговування поголів’я, трактористи-машиністи або кормачі, слюсарі-наладчики. Оператор з обслуговування виконує всі або майже всі роботи з догляду за тваринами. Так, він може роздавати частину кормів (концкорми, мінеральну підкормку, коренеплоди), а іншу частину — трактористи-машиністи або кормачі. Гній з приміщення видаляє слюсар-наладчик або тракторист трактором з буль­дозером. На відгодівельних майданчиках гній видаляють бульдозером після здачі поголів’я. До обов’язків оператора з обслуговування поголів’я, що утримується на відгодівельних майданчиках, входить чищення годівниць, кормових проходів, спостереження за роздаванням кормів, разові та інші роботи. Такий обмежений перелік обов’язків дає можливість збільшити норми обслуговування тварин. В умовах невеликих ферм застосовують індивідуальний метод обслуговування, на комплексах — груповий. Робота організована в одну або дві зміни, на відгодівельних фермах не рекомендується вводити посаду нічного оператора, але практично на всіх фермах вона є.
Робота ланки з трьох операторів, що обслуговують 1000 голів великої рогатої худоби на відгодівлі, які утримуються в одному приміщенні, організована так, що кожний з них по черзі працює в денну і в нічну зміну. В приміщенні завжди присутній один з операторів, який наглядає за поведінкою тварин. В інших випадках на фермі вводять посаду нічного оператора або сторожа.
У м’ясному скотарстві обов’язки операторів можуть бути різними:

  1. оператор бере участь у навантажуванні, підвезенні і роздаванні окремих видів кормів (корми в основному роздають трактористи-машиністи) і виконує обов’язки з обслуговування тварин;
  2. оператор не роздає і не підвозить кормів, а виконує лише роботи з обслуговування худоби;
  3. оператор виконує всі види робіт з обслуговування тварин;
  4. оператор виконує всі роботи з обслуговування тварин, крім підвезення грубих і соковитих кормів.

Метод обслуговування — груповий або індивідуальний. Бугаїв-плідників обслуговує оператор, який виконує всі види робіт. Якщо оператор працює з підводою, то до його обов’язків входить навантажування вручну, підвіз і роздача кормів. Метод обслуговування — індивідуальний.
Усі особливості технології та організації праці можуть бути встановлені на основі даних про паспортизацію тваринницьких приміщень і умов виробництва.
Паспортизація тваринницьких ферм передбачає детальний опис техніко-економічних параметрів тваринницьких приміщень, прийнятих технологій, а також організації виконання робіт з обслуговування худоби та птиці.
Використовуючи дані про загальну характеристику виробничого приміщення, технологічні аспекти виробництва тваринниць­кої продукції та професійно-кваліфікаційний склад трудового колективу кожної ферми окремо, поділ і кооперацію праці на фермах, установлюють норми обслуговування за збірниками типових норм або розраховують їх за нормативами затрат праці.
Для засвоєння методики розрахунку норм обслуговування, наприклад, для операторів машинного доїння, операторів з обслуговування тварин скористаємося даними, викладеними у збірнику «Роботи в тваринництві. Методики розрахунку та нормативи часу і чисельності працівників тваринницьких ферм».

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.