лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація і стимулювання праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Навчальні завдання
Завдання 1. Установити значення нормоутворюючих факторів шляхом проведення паспортизації полів. Розрахувати узагальнений коефіцієнт для визначення групи полів і встановити за ним групу поля для конкретних умов. На основі розрахунків визначити норму виробітку на суцільну культивацію з одночасним боронуванням і внесенням аміачної води агрегатом у складі трактора ЮМЗ-6АЛ та культиваторів КП-4А або ККА-25Б, якщо норма внесення аміачної води — 250 кг/га на глибину 10—14 см. Заправ­ка аміачною водою здійснюється в загінці.
Вихідна інформація:
визначити середнє значення нормоутворюючих факторів для полів сівозміни площею 920 га із такими характеристиками: довжина гонів полів: 200 га — 650 м, 300 га — 500 м, 120 га — 350 м і
300 га — 250 м. Крутизна схилу: 500 га — менше 10, 420 га — 1—30; кам’янистість у 25-сантиметровому шарі ґрунту: на площі 420 га — 1—10 м3, 500 га — менше 1 м3; наявність перешкод на площі 120 га — 2,5 %, 800 га — 0,5 %; коефіцієнт конфігурації: для 200 га — 1,016, 300 га — 1,055, 120 га — 1,090 і для 300 га — 1,135. За висотою над рівнем моря всі ділянки сівозміни віднесені до 1-го класу.
Методика виконання. При застосуванні типових норм виробітку виникає необхідність у паспортизації полів. Мета паспортизації — визначення середньої величини нормоутворюючих факторів для застосування типових норм на механізовані польові сільськогосподарські роботи для конкретних умов їх виконання.
Для території України встановлено 14 груп нормоутворюючих факторів щодо умов виконання механізованих робіт, з них 8 груп охоплюють рівнинні райони України, а решта — гірські та передгірні райони Карпат і Криму, які за даними паспортизації полів, лук, культурних пасовищ та багаторічних насаджень віднесені до VIII—XIV груп полів.
Середнє розрахункове значення показників нормоутворюючих факторів (вс) визначають за формулою:
,
де в1, в2…вn — середнє значення показника нормоутворюючого фак­тора для кожного класу; F1, F2…Fn — площа з кожного класу нормоутворюючих факторів, F — загальна площа, n — кількість класів.
Науково-дослідними установами розроблені діапазони зміни показників для кожного класу нормоутворюючих факторів (табл. 3.5—3.9).

Таблиця 3.5

ПОКАЗНИКИ ДОВЖИНИ ГОНІВ ПОЛІВ


Клас

Довжина гону, м

Показник

Середнє значення

Діапазон зміни

І

Понад 1000

1,0

Менше 1,017

ІІ

600—1000

1,03

1,018—1,058

ІІІ

400—600

1,08

1,059—1,108

ІV

300—400

1,14

1,109—1,159

V

200—300

1,21

1,160—1,260

150—220

1,30

1,261—1,362

VІІ

120—100

1,40

1,363—1,460

VІІІ

100—120

1,51

1,461—1,570

ІХ

80—100

1,64

1,571—1,720

Х

Менше 80

1,82

1,721—1,920

Таблиця 3.6

ПОКАЗНИКИ КУТА СХИЛУ

Клас

Крутизна схилу, градусів

Показник

Середнє значення

Діапазон зміни

І

1

1,00

Менше 1,009

ІІ

1—3

1,02

1,010—1,034

ІІІ

3—5

1,05

1,035—1,069

ІV

5—7

1,09

1,070—1,119

V

7—9

1,16

1,120—1,207

Таблиця 3.7
ПОКАЗНИКИ КАМ’ЯНИСТОСТІ ҐРУНТУ


Клас

Каміння в 25-сантиметровому
шарі ґрунту, м3 на 1 га

Показники

Середнє значення

Діапазон змін

І

Менше 1

1,000

Менше 1,012

ІІ

1—10

1,040

1,013—1,068

ІІІ

10—25

1,095

1,069—1,120

IV

25—30

1,150

1,121—1,178

V

Більше 50

1,120

Більше 1,178

Таблиця 3.8
ПОКАЗНИКИ НАЯВНОСТІ ПЕРЕШКОД


Клас

Наявність перешкод, %

Показник

Клас

Наявність перешкод

Показник

Середнє значення

Діапазон
змін

Середнє значення

Діапазон
змін

I

До 0,5

1,0

Менше 1,012

V

7,5—12,5

1,20

1,167—1,234

II

0,5—1,0

1,04

1,013—1,068

VI

12,5—17,5

1,27

1,235—1,306

III

1,0—2,5

1,09

1,069—1,112

VII

17,5—25,0

1,35

Більше 1,306

IV

2,5—7,5

1,14

1,113—1,166

 

 

 

 

Таблиця 3.9
ПОКАЗНИКИ СКЛАДНОСТІ КОНФІГУРАЦІЇ


А. Середнє значення показників
за групами контурів

Б. Клас складності конфігурації

Група контурів

Клас довжини гону

Середнє значення

Клас

Показник

Середнє значення

Діапазон змін

І

Всі класи

1,00

І

1,00

Менше 1,016

ІІ

—“—

1,03

ІІ

1,04

1,017—1,066

ІІІ

—“—

1,06

ІІІ

1,09

1,067—1,119

IV

—“—

1,07

IV

1,15

1,120—1,179

 

IV—V

1,14

V

1,21

1,177—1,232

 

VI—X

1,20

VI

1,27

Більше 1,23

V

I—III

1,10

 

 

 

 

IV—V

1,19

 

 

 

 

VI—X

1,28

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.