лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація і стимулювання праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

На основі фактичного балансу часу зміни складається проектний. При цьому в проектному балансі не враховуються втрати часу та час на виконання випадкових робіт, час переїзду агрегату до місця роботи і назад після закінчення роботи, а проставляють затрати часу, на які установлені нормативи.
У нашому прикладі на підготовчо-завершальні роботи фактич­но витрачено 44 хв. (26 + 18). За нормативами на техобслуговування трактора відводиться 18 хв., ще 18 хв. — на техобслуговування сівалки і 5 хв. — на отримання наряду та здачу зміни. Усі ці нормативні показники включаються до проектного балансу.
За нормативом на відпочинок трактористу-машиністу, якщо він бере участь у завантаженні сівалки насінням та добривами, відводиться 20 хв. В даному випадку він такої роботи не виконував, а тому затрачений на її виконання час йому зараховується як час на відпочинок, і норматив 20 хв. у проектний баланс часу зміни не заноситься.
Час на задоволення особистих потреб тракториста-машиніста у спостережних листах не зафіксовано, але діє норматив тривалістю 10 хв., який заноситься у проектний баланс.
Потім розраховують тривалість основної, допоміжної робіт і обслуговування. При цьому враховують, що час на допоміжну роботу та обслуговування залежить від тривалості основної роботи, а її тривалість — від тривалості зміни. Виходячи з цього, обчислюють відносні значення тривалості основної, допоміжної робіт і обслуговування. За даними спостережного листа, час основної роботи становить 213 хв. (100 %), час допоміжної роботи — 91 хв. (42,72 %), обслуговування — 17 хв. (7,98 %), а тому сумарна тривалість допоміжної роботи та обслуговування дорівнюватиме 108 хв. (91 хв. + 17 хв.) або 50,70 % (42,72 % + 7,98 %). Співвідношення, яке склалося за даними фактичного балансу часу зміни, визначається у проектному балансі таким чином.
У нашому випадку норма виробітку встановлюється за 7-го­динну робочу зміну, тобто за 420 хв. Від тривалості часу зміни віднімають затрати часу, установлені нормативами на підготовчо-завершальні роботи, — 41 хв. (18 хв. + 18 хв. + 5 хв.) і на регламентовані перерви — 10 хв. Отже, на затрати часу на основну і допоміжну роботи та на обслуговування залишається:
420 хв. – 41 хв. – 10 хв. = 369 хв.

Таблиця 3.4

РОЗРАХУНОК СТРУКТУРИ РОБОЧОГО ЧАСУ ЗМІНИ


Елементи часу зміни

Шифр

Фактичний баланс

Проектний
баланс

хв.

%

хв.

%

А. Нормований час, усього

 

409

87,0

420

100

Підготовчо-завершальні роботи

Тпз

44

9,4

41

9,8

у т. ч. техобслуговування трактора

Тпз1

26

18

Норматив

техобслуговування сівалки

Тпз2

18

18

Норматив

отримання завдання і здача зміни

Тпз3

5

Норматив

переїзд з ділянки на ділянку

Тпер

закінчення роботи

Тпер

17

3,6

4

4

Основна робота

То

213

45,3

245

58,3

Допоміжна робота

Тд

91

19,4

105

25,0

у т. ч. повороти і заїзди

Тд1

13

14,29

15

14,29

засипка насіння

Тд2

35

38,46

40

38,46

засипка добрив

Тд3

27

29,67

31

29,67

під’їзд до місця засипки

Тд4

16

17,58

19

17,58

Обслуговування агрегату в загінці

Тобс

17

3,6

19

4,5

у т. ч. очистка робочих органів

Тобс1

1

5,88

1

5,88

Перевірка якості посіву

Тобс2

11

64,70

12

64,70

Технічне обслуговування

Тобс3

5

29,47

6

29,47

Регламентовані перерви

Тпер

27

5,7

10

2,4

у т. ч. на відпочинок

Твп

25

на задоволення особистих потреб

Топ

2

10

Норматив

Б. Ненормований час, усього

 

61

13,0

Переїзд до місця роботи на початку зміни

Тпер

25

5,3

Випадкові роботи

Твд

Простої

Тп

36

7,7

у т. ч. з технічних причин

Тпт

з організаційних причин

Тпо

32

з інших причин

Тпр

2

Усього

Тзм

470

100

420

100

Виходячи з цього, тривалість основної роботи (То) для проект­ного балансу робочої зміни становитиме То = (369 хв. · 100) :
: (100 +50,70 %) = 245 хв., допоміжної роботи (Тд) — Тд = (245 хв. ?
? 42,72 %) : 100 =105 хв. і час на обслуговування Тобсл = (245 хв. ?
? 7,98 %) : 100 = 19 хв.
Ці значення заносяться у проектний баланс часу. Після цього, виходячи із фактичного і проектного балансу робочого часу зміни, розраховують інші елементи затрат робочого часу за такими схемами:
а) затрати часу на допоміжну роботу

Елементи затрат часу робочої зміни

Дані фактичного балансу тривалості часу зміни

Дані проектного балансу тривалості часу зміни

Тривалість поворотів

Тпов = (13 хв.  ·  100) : 91 хв. =
= 14,29 %

Тпов = (105 хв. ·  14,29 %) :
: 100 = 15 хв.

Тривалість засипки насіння

Тд2 = (35 хв.  ·  100) : 91 хв. =
= 38,46 %

Тд2 = (105 хв. · 38,46 %) :
:100 = 40 хв.

Тривалість засипки добрив

Тд3 = (27 хв.  ·  100) : 91 хв. =
= 29,67 %

Тд3 = (105 хв. · 29,67 %) :
: 100 = 31 хв.

Під’їзд до місця засип­ки насіння і добрив

Тд4 = (16 хв.  ·  100) : 91 хв. =
= 17,58 %

Тд4 = (105 хв. · 17,58 %) :
: 100 = 19 хв.

Загальні затрати часу на допоміжну роботу

Тд = 91 хв.

Тд = 105 хв.

б) затрати часу на обслуговування агрегату в загінці

Елементи затрат часу робочої зміни

Дані фактичного балансу
тривалості часу зміни

Дані проектного балансу тривалості часу зміни

Очистка робочих ор­ганів сівалки

Тобс1 = (1 хв. · 100) : 17 хв. =
= 5,88 %

Тобс1 = (19 хв.  · 5,88 %) :
: 100 = 1 хв.

Перевірка якості ро­боти

Тобс2 = (11 хв. · 100) : 17 хв. =
= 64,70 %

Тобс2 = (19 хв. · 64,70 %) :
: 100 = 12 хв.

Технічне обслугову­вання агрегату

Тобс3 = (5 хв. · 100) : 17 хв. =
= 29,4 %

Тобс3 = (19 хв. · 29,47 %) :
: 100 = 6 хв.

Загальні затрати ча­су на обслуговуван­ня агрегату в загінці

Тобс = 17 хв.

Тобс = 19 хв.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2017 BPK Group.