лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація і стимулювання праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Оператори машинного доїння, а також оператори, що обслуговують сухостійних корів і тих, які отелилися, працюють за режимом п’ятиденного робочого тижня (одна зміна — 480 хв.). Нор­мативи часу на обслуговування корів операторами (надій від однієї корови — 4000 кг молока на рік), хв.:
на доїння однієї корови на установці типу «Ялинка» — 3,71, на обслуговування однієї корови в пологовому відділенні: доїння — 5,54; роздача кормів — 2,47; прибирання приміщення — 1,50; інші роботи — 2,33; разом на обслуговування — 11,84 хв.
2. Механізатори мають виконувати такі операції при шестиденному робочому тижні (час зміни (Т) — 420 хв.):
а) протягом року — підвезення і роздача концентрованих та мінеральних кормів обсягом 14 456 ц при змінній нормі виробітку — 150 ц;
б) в стійловий період (210 днів) — підвезення і роздача силосу обсягом 59712 ц при змінній нормі виробітку — 257 ц, грубих кормів обсягом 19 968 ц при змінній нормі виробітку 60 ц; коренеплодів обсягом 26124 ц при змінній нормі виробітку 257 ц;
в) в пасовищний період (155 днів) — перевезення і роздача зеленої маси обсягом 83 597 ц при змінній нормі виробітку
141 ц.
3. Середньорічні нормативи часу на роботи, які виконуються операторами (допоміжними) з обслуговування корів у боксах, при шестигодинному робочому тижні становлять 1,97 хв. на одну корову в день.
4. Середньорічне поголів’я телят у профілакторії — 76 голів (1380 · 20 / 365). Телят у профілакторії випоюють із індивідуальних поїлок, норма обслуговування при 7-годинному робочому дні — 21 голова.
5. Норма часу на ветеринарне обслуговування однієї дорослої тварини — 6,9 людино-годин на рік, молодняка — 3,7. Співвідношення ветеринарних спеціалістів і ветеринарних санітарів — 1 : 1. Працівники ветеринарної служби працюють за шестиденним робочим тижнем.
6. Крім розрахованої кількості працівників молочного комплексу до складу трудового колективу входять, осіб:
а) основний виробничий персонал: черговий оператор пологового відділення — 1, технік зі штучного запліднення — 1, працівник пункту штучного запліднення — 1;
б) обслуговуючий персонал: слюсарі-наладчики — 2, слюсарі-електрики — 2, вахтери — 2;
в) група управління комплексом (крім ветеринарних працівників): начальник комплексу — 1, зоотехнік-селекціонер — 1, інженер-механік — 1, обліковець з племінної справи — 1;
г) цех з розфасовування молока: майстер — 1, оператори — 6, механік — 1, слюсар — 1, лаборант — 1, робітник — 1, прибиральниця — 1.
Організаційну структуру виробничого колективу молочного комплексу необхідно визначити за такою схемою:
а) бригада з обслуговування дійного стада; б) бригада з обслуговування пологового відділення і телятника-профілакторію; в) ланка з ветеринарного обслуговування; г) ланка з технічного обслуговування; д) бригада з розфасовування молока.
Кількісний склад працівників комплексу за професійними групами необхідно показати у вигляді табл. 1.6.
Таблиця 1.6
КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД ПРАЦІВНИКІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НА 1200 ГОЛІВ


Категорії працюючих

Усього осіб

Керівники

Основний виробничий персонал
Допоміжний персонал
Обслуговуючий персонал
Цех з розфасовування молока
Усього працівників

 

Методика виконання:
Основний метод нормування праці при плануванні чисельності трудових колективів для тваринницьких комплексів — розрахунково-аналітичний. Основою для визначення норм чисельності є норми: часу, виробітку, обслуговування, трудомісткості. При розрахунку нормативної чисельності крім норм праці необхідно врахувати коефіцієнт співвідношення календарних і робочих днів у плановому (розрахунковому) періоді (К):
К = Дк / Др ,
де Дк і Др — відповідно календарні і робочі дні за розрахунковий період.
Кількість робочих днів за рік можна розрахувати на основі балансу робочого часу (табл. 1.7).
Таблиця 1.7
БАЛАНС РІЧНОГО ФОНДУ РОБОЧОГО ЧАСУ


Показники

Кількість днів

Календарні дні року (Дк)

 

Святкові і вихідні дні

 

Номінальний фонд робочого часу

 

Прогнозовані дні невиходу на роботу:
а) відпустка;
б) хвороби, пологові відпустки, інші невиходи,
що передбачені законом

 

Ефективний фонд робочого часу (Др)

 

Коефіцієнт

 

Враховуючи прогноз підвищення продуктивності праці, коефіцієнт для розрахунків можна прийняти: для п’ятиденного робочого тижня — 1,5, для шестиденного — 1,25. Таким чином, за наявності норм часу нормативну чисельність (Нч) трудових колек­тивів на тваринницьких комплексах розраховують за формулою:
,
де Опл — плановий обсяг робіт; Nч — норма часу на обслуговування однієї тварини, хв.; Тзм — час зміни, хв.; K — коефіцієнт співвідношення календарних і робочих днів (підміни).
За наявності норми виробітку (Нв) нормативну чисельність трудового колективу визначають за формулою:
,
де Др — кількість днів у періоді, що дорівнює ефективному фонду робочого часу.
При використанні норм обслуговування (Нобс) нормативну чисельність трудового колективу визначають за формулою:
,
де N — середньорічна чисельність поголів’я відповідної статево-вікової групи, голів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.