лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація і стимулювання праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 


О. О. Медвецький

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Частина І

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 


Київ 2002

 

Рецензенти:
Н. М. Крисюк, канд. екон. наук, заст. нач. Департ. стратегії розвитку
аграр. екон., нач. упр. М-ва аграр. політики України
В. А. Ярославський, канд. екон. наук, доц. (Київ. нац. аграр. ун-т)
Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-613 від 22.03.02

Медвецький О. О.
М 42         Організація і стимулювання праці: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 180 с.
ISBN 966–574–364–3
Методичний посібник написано відповідно до програми курсу «Організація і стимулювання праці» для студентів факультету аграрного менеджменту КНЕУ. У по­сібнику розглянуто основні напрями і завдання організації та нормування праці в сільському господарстві. Зокрема, висвітлено питання поділу та кооперації праці, тео­ретичні основи нормування праці, способи вивчення трудових процесів, методику розробки норм праці на основні види робіт у сільськогосподарських підприємствах на основі експериментальних досліджень і нормативних документів та ін.
Розраховано на студентів, котрі вивчають у спецкурсах питання організації та нормування праці в АПК. Може бути корисним для спеціалістів-аграрників.

ББК 65.24

 

Навчальне видання

 МЕДВЕЦЬКИЙ Олександр Олександрович

ОРГАНІЗАЦІЯ І СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Частина І

 

© О. О. Медвецький , 2002
ІSBN  966–574–364—3                                                               © КНЕУ, 2002

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.