лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація обліку в банках

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

 

 

Вступ ............................................. 3
1. Тематичний план дисципліни ......................... 5
2. Розгорнута програма дисципліни ...................... 6
3. Завдання для самостійного вивчення програмного матеріалу . 14
Тема 1. Загальні теоретичні основи і принципи організації
бухгалтерського обліку ......................... 14
Тема 2. Організація технічного оформлення і забезпечення
бухгалтерського обліку ......................... 26
Тема 3. Організація облікових номенклатур та носіїв облікової
інформації ................................... 37
Тема 4. Організація документообігу і діловодства ........... 48
Тема 5. Організаційна побудова облікового підрозділу
та організація праці обліковців  ................... 62
Тема 6. Організаційне забезпечення обліку ................ 69
Тема 7. Облікова політика банку ........................ 79
Тема 8. Організація обліково-операційної роботи в банках України 99
Тема 9. Організація обліку касових операцій банку.......... 125
Тема 10. Організація обліку кредитних операцій банку ...... 133
Тема 11. Організація обліку депозитних операцій банку ..... 154
Тема 12. Організація обліку операцій банку з цінними паперами 172
Тема 13. Організація обліку операцій в іноземній валюті ..... 190
Тема 14. Організація обліку внутрішньобанківських операцій . 220
Тема 15. Організація обліку основних засобів банку
і контролю за їх використанням ................. 242
Тема 16. Організація звітності банку .................... 261
4. Завдання для виконання на базах практики ............. 273
5. Проміжний і підсумковий контроль знань студентів ...... 276
Література ........................................ 279

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.