лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародні розрахунки та валютні операції

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

15.3.13. Швидкість зміни (RoC)
Для того щоб визначити темп руху цін на ринку, ми використовували моментум. Для вимірювання прискорення, зростання або зниження швидкості руху тренду, використовують показник швидкості зміни RoC — Rate of Change (рис. 15.22). Але моментум — це різниця між минулою ціною та сьогоднішньою, а RoC — співвідношення двох цін.
RoC = 100(V/Vx),
де V — остання ціна закриття;
Vxціна закриття х днів тому.
Лінія 100 на графіку визначає центральну вісь смуги коливання, тобто фактично нульову лінію. Якщо остання ціна більша за


 

  Рис. 15.21. Моментум


 

  Рис. 15.22. Швидкість зміни (RoC)


попередню, то RoC буде більшим 100, якщо остання ціна менша попередньої — меншим 100.

 • Коли RoC перетинає лінію 100 і піднімається догори — це сигнал до купівлі при висхідному тренді.
 • Коли RoC перетинає лінію 0 та опускається донизу — сигнал на продаж при низхідному тренді.
 • Прорив лінії тренду на графіку RoC дуже часто виникає раніше, ніж на лінії тренду цінового графіка на день-два.

       Але ж найкращі сигнали RoC дає тоді, коли розходиться з цінами.
15.3.14. Згладжена швидкість зміни (S-RoC)
S-RoC дає менше сигналів, ніж RoC, але якість цих сигналів значно вища. Зміни напрямку руху S-RoC, як правило, вказують на основні повороти ринку. Дивергенція дає особливо потужний сигнал на купівлю або продаж.

 • Купуйте, коли S-RoC перебуває під середньою лінією та повертається догори.
 • Продавайте, коли S-RoC перестає рости та рухається донизу. Продавайте, коли S-RoC рухається униз, перебуваючи над середньою лінією.
 • Дивергенція «ведмедів» між S-RoC та цінами дає потужний сигнал на продаж та на закриття довгих позицій.

Дивергенція «биків» дає потужний сигнал на купівлю та на закриття коротких позицій.
15.3.15. Надмірна купівля та надмірний продаж
Майже всі графіки осциляторів повторюють форму цінового графіка. Але вони мають межі руху — максимальне та мінімальне значення, або нормовані. Коли осцилятор перебуває в цих точках, це свідчить про можливу зміну тенденції.
Коли ціна досягає максимального рівня, то осцилятор показує надкупівлю (overbought), коли ціна досягає мінімального значення — перепродаж (oversold). Надкупівля — це сигнал на ринку до падіння цін, перепродаж вказує на те, що продано забагато і ціни мають зростати.
Лінії надкупівлі та перепродажу позначаються на графіку горизонтальними довідковими лініями.
Коли осцилятор падає або піднімається до довідкової лінії, це дає можливість визначити дно або вершину. Осцилятори дають добрі поради під час коридору цін, але передчасні, коли новий тренд тільки зароджується.
Осцилятор протягом тривалого часу може показувати надкупівлю, якщо зароджується новий сильний висхідний тренд, при цьому буде вказувати на продаж. Він може показувати на перепродаж протягом тижнів при стрімкому низхідному тренді, вказуючи на те, що треба купувати. Професійна робота дилера на ринку і полягатиме в тому, щоб своєчасно вирішити, коли користуватися осциляторами, коли показниками тренду, коли розміщувати свої позиції на купівлю, а коли на продаж.
15.3.16. Індекс відносної сили (RSI)
Індекс відносної сили був розроблений Уеллсом Уайлдером і є дуже поширеним осцилятором. Назва його вибрана невдало, бо на ринку акцій під відносною силою розуміють відношення ціни акцій окремого підприємства до індексу S&P500.
RSI (рис. 15.23) вимірює відносну силу ринку, відстежуючи ціни закриття. Це попереджувальний, або синхронний, індикатор, він ніколи не запізнюється.
RSI = 100 – 100/1 + RS.

RSI коливається між значеннями 0 та 100. Коли RSI вищий 70 або нижчий 30, він реєструє стан надмірної купівлі або надмірного продажу відповідно. Під час ринку «биків» краще використовувати лінії 80 і 40, під час ринку «ведмедів» — 60 та 20.
RSI дає три типи сигналів: дивергенція, фігури та рівень RSI.
Дивергенція між RSI та цінами дає найпотужніший сигнал на розміщення позицій.

 • Дивергенція «биків» дає сигнал до купівлі, якщо ціни падають до нового мінімуму, а RSI дає більш високий мінімум, ніж під час попереднього падіння цін. Сигнал на купівлю буде потужним, коли перший мінімум лежить нижче довідкової лінії, а другий — вище цієї лінії.
 • Дивергенція «ведмедів» дає сигнал до продажу, якщо ціни піднімаються до нового максимуму, а RSI дає максимум нижчий,

 

  Рис. 15.23. Індекс відносної сили


ніж під час попереднього підвищення цін. Сигнал до продажу буде сильний, якщо перший максимум лежить вище довідкової лінії, а другий — нижче від неї.

 • Є сенс купувати за сигналами денного RSI тільки тоді, коли є тижневий висхідний тренд. Необхідно продавати за сигналами денного RSI тільки тоді, коли є тижневий низхідний тренд.
 • Купуйте, якщо RSI опустився нижче довідкової лінії, а потім пішов угору та перетнув її.
 • Продавайте, коли RSI піднявся вище верхньої довідкової лінії, а потім пішов униз та перетнув її.

Рекомендоване значення х = 9; 14.
Коли Ви працюєте з короткостроковими угодами, період розрахунку можна скоротити, бо чим коротший період розрахунку, тим вища чутливість осцилятора.
15.3.17. Стохастика
Індекс відносної сили має один недолік: він будується на цінах закриття і не враховує максимальних та мінімальних значень ринку за певний період. Тому багато аналітиків віддають пере-
вагу стохастичній методиці Дж. Лейна — Stochastic Process (Stochastics), яка використовує всі первинні дані. Крім того, вважається, що стохастика змінюється скоріше, ніж RSI, і дає більше попереджувальних сигналів.
Стохастичний аналіз (рис. 15.24) побудовано за такою закономірністю: при загальному зростанні цін показники цін закриття, як правило, прямують до верхньої межі цінового діапазону, і навпаки, при «ведмежому» тренді ціни закриття прямують до нижньої межі діапазону. У стохастичному аналізі використовуються дві криві лінії — %К та %D, які коливаються на вертикальній шкалі від 0 до 100.
Більшість гравців розраховують стохастику за допомогою комп’ютера. Вибір періоду усереднення визначається тим, який тренд ви бажаєте виявити. Дуже короткострокова стохастика (приблизно п’ять днів) допомагає виявити короткострокові розвороти, більш довга (14—21 день) — розворот тренду.
Порівняємо два варіанти стохастики: швидкий та повільний. Швидка стохастика дуже чутлива до поворотів ринку, але дає багато сплесків. Повільна стохастика краще усуває ринковий шум та дає менше сплесків і дуже популярна серед гравців.
Стохастика дає три типи сигналів: дивергенція, рівень ліній, напрямки ліній.                Рис. 15.24. Стохастика


Найсильніший сигнал на купівлю або продаж стохастика дає при дивергенції між нею та цінами.

 • Коли лінії стохастики проходять над або під довідковими лініями (20–80), вони допомагають визначити області максимуму та мінімуму цін. Ці сигнали добре працюють під час коридору цін, але передчасно під час виникнення нового тренду.
 • Дивергенція «биків» виникає тоді, коли ціни падають до нового мінімуму, а стохастика установлюється в менш глибокому мінімумі, ніж у попередній спад цін. Найпотужніший сигнал тоді, коли перший мінімум перебуває нижче довідкової лінії, а другий — вище від неї.
 • Дивергенція «ведмедів» виникає при досягненні цінами нового максимуму, а стохастика зупиняється в менш високому максимумі, ніж під час попереднього підвищення цін. Найсильніший сигнал на продаж виникає тоді, коли перший максимум розташований над довідковою лінією, а другий — нижче за неї.
 • Коли стохастика піднімається вище за довідкову лінію — 80, це свідчить про те, що на ринку надмірна купівля. Якщо куплено дуже багато, то ринок може рухнути вниз. Коли стохастика опиняється нижче довідкової лінії, на ринку спостерігається надмірний продаж. Якщо продано дуже багато, то це передумова для руху вниз.

       Ці сигнали добре працюють у коридорі цін, але погано — у тренді. При висхідному тренді стохастика швидко входить в область надмірної купівлі та подає сигнал на продаж, а ціни продовжують зростати. При низхідному тренді лінії стохастики швидко переміщуються в надмірний продаж і подають помилковий сигнал на купівлю весь час, поки ціни падають.
Коли обидві лінії стохастики рухаються в одному напрямку, вони підтверджують існуючий короткостроковий тренд. Якщо ціни зростають і обидві лінії стохастики теж зростають, то, як правило, підвищення цін продовжиться. Коли ціни зменшуються й обидві лінії стохастики теж падають, то скоріше за все короткостроковий спад продовжиться.
Дж. Лейн рекомендує використовувати стохастику на тижневому та місячному графіку для прогнозування довгострокової тенденції, а під час короткострокової стратегії використовувати денні графіки.
15.3.18. Обсяг (volume) та відкритий інтерес (ОІ)
Під час аналізу динаміки ф’ючерсних ринків більшість аналітиків відстежують зміни обсягу угод та відкритого інтересу.
Обсяг — загальна кількість здійснених угод, тобто загальна кількість угод, які були укладені протягом певного часу (дня, тижня та ін.).
Відкритий інтерес — загальна кількість нереалізованих (неліквідованих) угод на кінець дня. Це загальна кількість відкритих довгих або коротких позицій, але не сума тих та інших разом. Значення відкритого інтересу збігається з кількістю контрактів, а контракт на ринку припускає наявність як покупця, так і продавця.
Як бачимо, відкритий інтерес буде зростати у тому разі, коли обидва учасники ринку відкривають нові позиції. За умови ліквідації старих позицій цей інтерес зменшуватиметься. Якщо один із трейдерів відкриває нову позицію, а другий закриває стару, показники відкритого інтересу залишаться без змін. Використовуючи дані про зміни відкритого інтересу, можна визначити, надходять гроші на ринок чи йдуть з нього, тобто поточна цінова тенденція є сильною чи слабкою.

Покупець

Продавець

Зміни відкритого інтересу

Відкриває нову довгу по­зицію

Відкриває нову коротку позицію

Зростає

Відкриває нову довгу по­зицію

Закриває стару коротку позицію

Не змінюється

Закриває стару коротку позицію

Відкриває нову коротку позицію

Не змінюється

Закриває стару коротку позицію

Закриває стару довгу позицію

Зменшується

       Правила інтерпретації цих індикаторів значною мірою збігаються. При одночасному збільшенні обсягу та відкритого інтересу напрямок стійкого руху цін не зміниться (незалежно від того, спрямований він угору чи вниз). Зменшення обсягу та відкритого інтересу може свідчити про близький кінець поточної тенденції.

Ціна

Обсяг

Відкритий інтерес

Ринок

Зростає

Збільшується

Збільшується

Сильний

Зростає

Зменшується

Зменшується

Слабкий

Падає

Збільшується

Збільшується

Слабкий

Падає

Зменшується

Зменшується

Сильний

Обсяг відображає ступінь інтенсивності цінового тренду. Якщо обсяг збільшується у напрямку існуючої цінової тенденції, то він підтверджує тренд. Якщо виникає дивергенція обсягу з цінами, то це свідчить про зменшення тиску на ринок зі сторони покупців при висхідній тенденції або продавців — при низхідній тенденції. Якщо при цьому обсяг зростає при проміжних падіннях (зростаннях) цін, то необхідно бути обережними: можливо, зміниться тренд. Обсяг завжди йде попереду цін — спочатку зменшується обсяг, потім падають ціни.
Методи інтерпретації відкритого інтересу й обсягу майже не різняться.

 • Зростання відкритого інтересу при висхідному тренді є «бичачою» ознакою, при низхідному тренді — «ведмежою» ознакою.
 • Зниження відкритого інтересу при висхідному тренді є «ведмежою» ознакою, при низхідному — «бичачою».
 • Якщо відкритий інтерес значно збільшується під час коридору цін або бокового тренду, то подальший рух цін після прориву буде досить значним.
 • Дуже високий показник відкритого інтересу, зафіксований на вершині ринку, небезпечний — він може посилити тиск на падаючі ціни.
 • Значне збільшення відкритого інтересу під час консолідації ринку активізує подальший рух цін після «прориву».

З метою прогнозування цін на ринку краще використовувати тільки сумарні показники обсягу та відкритого інтересу.
15.3.19. Індекс товарного каналу (СCІ)
Індекс товарного каналу (ССІ) (рис. 15.25) використовується для нормалізації моменту. Для цього його ділять на середнє значення цін за проміжок часу, а потім перемножують результат на 1,5.
Крива лінія ССІ схожа на момент, але, крім осі, має рівні +100 та –100 для екстремальних областей. Є два основні методи інтерпретації ССІ: дивергенція та досягнення зон надмірної купівлі та надмірного продажу.

15.4. Психологія прийняття рішення

 •    Ми вже з’ясували, що в основі зміни ціни на актив є попит та пропозиція. Якщо попит великий, то ціни зростатимуть, якщо пропозиція вища за попит, то ціни будуть рухатися вниз. Тому весь      


  Рис. 15.25. Індекс товарного каналу (ССІ)


аналіз ринку — це аналіз очікувань його учасників. Але ж усі дивляться на одні й ті самі графіки та технічні індикатори, всі слухають одні й ті самі економічні та політичні новини, але роблять різні висновки. Коли один учасник ринку доходить висновку, що ціни зростатимуть і необхідно купувати, інший учасник йому продає, оскільки впевнений, що ціни будуть падати. Чому це відбувається?
Насамперед тому, що учасники ринку — це люди, які діють послідовно згідно зі своїми знанням, досвідом та інтелектом.
Під час аналізу у кожного учасника ринку формується своя думка стосовно руху ринку, і він (учасник) приймає рішення:

 • купувати;
 • продавати;
 • нічого не робити, чекати на кращий момент.

Є два підходи в прогнозуванні динаміки ринку і вирішенні проблеми: визначити, в якому напрямку будуть рухатися ціни, — це технічний та фундаментальний аналіз (автор не вважає інтуїцію підходом до прогнозування ринку).
Технічний аналітик вважає, що причини, які можуть вплинути на ринкову вартість валюти або товару, знайдуть своє відображення в ціні. Тому все, що треба технічному аналітику, — це вивчення руху цін з метою входу до ринку.
Фундаментального аналітика більше цікавлять питання, пов’я­зані з причинами цього руху.
Якої ж думки дотримуватися учаснику ринку. Вивчаючи безліч економічних та політичних новин, трейдер не матиме часу приймати рішення. З іншого боку, якщо реагувати тільки на сигнали технічного аналізу, то можна дуже швидко втратити свій капітал. Велика кількість аналітичних прогнозів збиває з пантелику і тільки заважає прийняти правильне рішення.
Тому, крім професіонального володіння методами фундаментального та технічного аналізу, для успішної діяльності на фінансовому ринку важливе значення має психологія прийняття рішення.
Трейдер, який оцінює ситуацію на ринку, повинен залишатися стійким до будь-яких емоційних сплесків та «стадних» інстинктів. Рішення, які приймаються під час емоційної гарячки, як правило, закінчуються втратою капіталу. Емоції необхідно стримувати не тільки під час відкриття позиції, а й під час розвороту ринку в протилежному напрямку.
Багатьох ринок виштовхує тоді, коли учасник відкрився не в його сторону. Дисциплінований трейдер сам вийде з ринку і зробить аналіз несприятливої для нього ситуації. Емоційний же учасник чекатиме того часу, коли ринок розвернеться в його бік. Він буде зайнятий пошуками своєї правоти, а не аналізом ринку. І зрештою, коли його капітал вичерпається, ринок його виштовхне.
Існує й інша група емоційних учасників, які страждають від того, що ринок рухається в їхню сторону. Це викликає у них ейфорію від перемоги, і їм важко повірити в те, що в будь-яку мить ринок може повернутися в протилежному напрямку. Результат не примушує довго чекати, він такий самий, як і в попереднього учасника ринку — втрата капіталу.
Тому поряд з аналізом ринку — фундаментальним та технічним — важливим стає аналіз свого психологічного стану. Розуміння того, що коїться на ринку, і прийняття правильного рішення на відкриття позиції — дуже складне психологічне завдання. Тільки подолання емоційної оцінки ринку та мінімізація ризику дасть змогу Вам стати професіоналом, а не гравцем на фінансовому ринку.


Запитання для самоконтролю
 • Поясніть різницю між двома торговельними методами: технічний та фундаментальний аналіз.
 • Які економічні показники найбільше впливають на валютний курс?
 • Які ви знаєте індикатори інфляції?
 • Поясніть різницю між хеджером та спекулянтом на фінансовому ринку.
 • У чому полягає сутність фундаментального аналізу? Які ви знаєте головні фундаментальні чинники аналізу валютного ринку?
 • Назвіть основні джерела отримання інформації про стан економічних індикаторів промислово розвинутих країн світу.
 • Зміни у значенні якого з двох індикаторів (РРІ чи СРІ) сильніше впливають на зміну тенденції валютного курсу? Чому?
 • Який сигнал дилеру, що планує свою торговельну стратегію відносно англійського фунта стерлінгів, може подати 3% зростання у значенні індикатора Unemployment Cполучених Штатів Америки?
 • Чи може служити 2% зростання у значенні GDP Сполучених Штатів Америки однозначним сигналом на купівлю долара США під час торгівлі валютою на умовах спот?
 • Яке рішення є більш логічним за інших рівних умов (купити чи продати французький франк) у разі зростання значення Industrial Pro­duction (США) на 1,5% та зменшення індикатора Capacity Utilization (США) до 78%?
 • Як ви вважаєте, чому зміни індикаторів NAPM та Consumer Confidence так ретельно відстежуються операторами валютного ринку?
 • Про що свідчить, з погляду валютного дилера, зростання індикатора Housing Starts? Чому?
 • Чим відрізняється лінійний графік від стовпчикового?
 • Що таке рівень підтримки та рівень опору?
 • Що таке дивергенція і як вона допомагає в роботі трейдеру?
 • Загальні принципи аналізу показників тренду та осциляторів.

 

 

  

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.