лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародні розрахунки та валютні операції

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Для України питання аналізу економічної ситуації, у тому числі і прогнозування стану валютного ринку на підставі економічних індикаторів і статистичних методів технічного аналізу, є досить проблематичним. Проблема полягає у тому, що оскільки досить значна частка національної економіки перебуває у тіньовому секторі, реальна оцінка і валового внутрішнього продукту, і рівня безробіття, і коефіцієнта завантаженості виробничих потужностей, рівня особистих доходів є неможливою. Ступінь свободи фінансового ринку дуже низький. Фондовий ринок перебуває у стані тривалої кризи через проблеми з приватизацією та недосконалим законодавством. Валютний ринок паралізований відсутністю ринку строкових угод (заборонені з серпня 1998 р.), усебічними обмеженнями на купівлю та продаж іноземної валюти, відсутністю законодавчої основи ринку похідних фінансових інструментів. Політика уряду та Національного банку України спрямована на рестрикційні заходи. І це зрозуміло, враховуючи ситуацію в економіці, дефолтову зовнішню заборгованість та глобальну енергетичну залежність від імпортних енергоносіїв. Інформаційна індустрія в Україні з оперативного та всебічного висвітлення економічної інформації перебуває ще в зародковому стані, система власних економічних індикаторів є не розвиненою. Крім того, через важкий стан української економіки у багатьох випадках нееконо-
мічні методи управління нею, непередбачуваність дій уряду через значну залежність від внутрішньої політичної боротьби, прогнозування майбутніх кількісних економічних показників країни, у тому числі й валютного ринку, є надзвичайно складним.
Одначе, незважаючи на зазначені труднощі, перші кроки в цьому напрямку вже є. Інформаційними агенціями, в тому числі й REUTERS, здійснюється регулярне оприлюднення індикаторів стану української економіки та фінансового ринку зокрема. Статистичні дані для агенцій надаються Державним комітетом зі статистики, державними владними інституціями, Національним банком України, Українською міжбанківською валютною біржею, комерційними фінансовими структурами.
Головні українські економічні індикатори (таблиці 15.3, 15.4), що висвітлюються інформаційними агенціями, побудовані за аналогією зі світовими, але деталізація і кількість, через зазначені вище причини, є обмеженими. Крім того, публікуються індикатори, що відображають особливості саме національної економіки (табл. 15.4).
Процес оцінювання стану та перспектив зміни валютного ринку є дуже складним. Річ у тім, що процеси на ринку залежать не лише від суто об’єктивних чинників стану економік, а й від суб’єктивних оцінок учасників ринку, від того, до якого висновку в оцінюванні майбутньої ситуації прийде більшість його учасників. Прогнозування поведінки валютного ринку вимагає від його операторів, крім правильної оцінки економічних закономірностей, значного досвіду в оцінюванні його психологічного стану, а також врахування національних особливостей економік різних країн світу.
15.3. Технічний аналіз
15.3.1. Сутність, об’єкти та методи
технічного аналізу

Tехнічний aналіз — це дослідження динаміки ринку в минулому та визначення його поточного стану з метою прогнозування майбутнього напрямку руху цін. Різні політичні, економічні та психологічні чинники відображаються в ціні товару. Якщо для фундаментального аналітика важлива причина коливання ринку, то технічного аналітика цікавить тільки факт цього коливання. Технічний аналіз вивчає сам ринок, а не зовнішні чинники, які можуть впливати на ринок: якщо ціни підвищуються, то попит більший за пропозицію, якщо ціни падають, то бажаючих продати більше, ніж покупців. Технічний аналіз також вважає, що все те, що хоч якось впливає на ціну, обов’язково знайде своє відображення в ціні. Отже, вивчаючи технічний аналіз, аналітик буде знати, з яких причин ринок «йде догори» або «униз». І для того, щоб спрогнозувати ринок, йому зовсім не обов’язково знати ці причини.
Спеціалісти говорять, що фундаментальний аналіз відповідає на питання «що?», а технічний аналіз — «коли?».
Якщо розглянути графік зміни ціни на валюту, то побачимо, що, незважаючи на всю стихійність, ринкові коливання цін підпорядковуються певним закономірностям, виявлення яких і дає змогу прогнозувати майбутні їх зміни. Таким чином, основна мета технічного аналізу — виявити ці тенденції і торгувати в напрямку цих тенденцій.
Технічний аналіз ґрунтується на вивченні минулого руху ціни товару, але ж «перший крок до ділового або економічного прогнозування — це збирання інформації про минуле». Лише через проекцію фактів, які відбувалися в минулому на майбутнє, ми зможемо оцінити це майбутнє. Завжди наукове прогнозування більшою мірою ґрунтується на фактах, які вже мали місце. Так, і в бізнесі, і в науці, і в нашому повсякденному житті ми постійно спираємося на наш минулий досвід, щоб знати, що нам готує туманне майбутнє.
Тепер ми можемо сформулювати три постулати технічного аналізу: ринок враховує все; рух цін підпорядковується тенденціям; історія повторюється.
Авторитетний американський технічний аналітик Джон Мерфі — автор багатьох монографій та підручників з технічного аналізу — порівнює графіки коливання цін зі скальпелем хірурга: «У руках професіоналів скальпель — інструмент, який дарує життя, в руках дилетанта або неука … на жаль — навпаки… Грамотно проведений технічний аналіз забезпечує своєчасний вхід і вихід з ринку, а також дає змогу навіть невеличкий стартовий капітал швидко перетворити у значну суму. Неправильно і непрофесійно проведений технічний аналіз може обернутися такою ж швидкою втратою капіталу».
У західній економічній літературі при аналізі руху цін нерідко вдаються до аналогії. Зокрема, продавців та покупців порівню­ють з «биками», «ведмедями», «кабанами» та «вівцями».
«Бик» б’є рогами догори. «Бик» — це покупець, який думає, що ринок «піде вгору», тому він купує. «Ведмідь» б’є лапами донизу. «Ведмідь» — це продавець, який сподівається, що ринок «піде униз», тому він продає. «Кабан» дуже ненажерливий, він купує або продає дуже багато і ніколи не може зупинитися. «Вівці» дуже боязливі і тому не можуть своєчасно прийняти рішення.
Як тільки ринок починає працювати, «бики» купують, «ведмеді» продають, а «кабани» та «вівці» путаються під ногами. Біржеві термінали весь часу передають інформацію з останніми біржовими новинами та цінами.
Продавець хоче продати свій товар якомога дорожче, покупець, навпаки, хоче купити, якнайдешевше. Вони завжди протистоять один одному. Але угода буде здійснена тільки тоді, коли покупець та продавець дійдуть згоди щодо ціни, яка буде задовольняти їх обох.
Кожна ціна, яку спостерігають аналітики на своїх терміналах, — це консенсус усіх учасників ринку. Кожен, хто купує, продає, або утримується від прийняття рішення, робить свій внесок у формування ціни.
Більшість думає, що коли ціни ростуть, то на ринку більше покупців, ніж продавців. Але ж для того, щоб купити, необхідна одна умова: має існувати той, хто вам цей товар продасть. Якщо ви бажаєте купити контракт на англійський фунт, вам його хтось повинен продати, інакше угоди не буде. Отже, на ринку завжди є рівна кількість покупців та продавців, які готові купити чи продати фінансовий актив за певною ціною або за ціною, яка їх задовольняє.
При висхідному тренді цін «бики» оптимістичні і готові платити дорожче, бо очікують, що ціни піднімуться ще вище. Підвищення закінчується тоді, коли «бики» вже не хочуть купувати так дорого.
Коли ціни знижуються, то «ведмеді» оптимістичні і продають «бикам» дешевше, сподіваючись, що падіння буде тривалим. Падіння закінчується лише тоді, коли «ведмеді» не готові продавати так дешево.
15.3.2. Графічний аналіз:
поняття та види графіків

Найпростіший спосіб аналізувати поведінку зміни ціни — це графічний аналіз. Існує кілька типів графіків: стовпчиковий, лінійний та пункто-цифровий. Але єдиним для всіх є те, що на осі абсцис відкладається час (як правило, рівні часові інтервали: 5-хви­линні, 30-хвилинні, часові, денні, тижневі, місячні), а на осі ординат — ціна (у технічному аналізі використовується арифметична шкала).
На стовпчиковому графіку (рис. 15.11) коливання ціни на ринку відображається за допомогою стовпчика (бара). Такий графік допомагає проаналізувати ціну відкриття ринку, максимальну ціну, мінімальну ціну та ціну закриття ринку. Використання графіків з різними часовими інтервалами дає змогу побачити тенденції і сигнали, яких не може бути видно на місячному та тижневому графіку, але на більш детальному — денному чи часовому — їх легко визначити.
Однак, незважаючи на те, що один стовпчик відображає всі зміни ціни за певний час, він не показує, як за цей час коливалися ціни.

Рис. 15.11. Стовпчиковий графік
Є ще один метод зображення стовпчикового графіка (рис. 15.12) за допомогою «японських свічок» (Candlestick chart), використання яких дуже поширене, особливо в програмному забезпеченні міжнародних інформаційних компаній (REUTER, Tenfore та ін.).
Понад двісті років тому японські торговці рисом почали малювати свічки. Тіло свічок містить основний рух цін протягом певного часу — від ціни відкриття до ціни закриття. Висота кожної свічки показує різницю між цінами відкриття та закриття. Якщо ціна закриття вища за ціну відкриття, то свічка буде білого кольору. Якщо ціна закриття нижча за ціну відкриття — чорного. Кінець верхнього ґнота показує максимальну ціну, а кінець нижнього — мінімальну ціну. Але, як вважають фахівці з японських

Рис. 15.12. Свічковий графік
свічок, важливі не максимум та мінімум коливання ціни за певний час, головне — співвідношення між цінами відкриття і закриття та фігурами, які утворюють кілька свічок. Але, на жаль, більшість прихильників свічкового аналізу не використовують інших інструменів технічного аналізу.
На лінійному графіку позначається тільки ціна закриття. Цей графік і називають графіком цін закриття. На думку аналітиків, ціна закриття найважливіша для аналізу.
На пункто-цифровому графіку відображається те саме коливання цін, що і на попередніх, але за допомогою хрестиків (?) та нулів (0). Стовпці хрестиків відповідають зростаючим цінам, стовпці нулів — падаючим (при кожному руху вгору ставиться хрестик, при кожному русі вниз — нуль). Раніше цей метод аналізу використовувався трейдерами дуже часто. Але сьогодні завдяки комп’ютеризації та розробленню спеціальних індексів і графічних аналізів трейдер має повний набір інструментів для аналітичної роботи, графіки хрестиків та нулів вживаються дуже рідко.
15.3.3. Поняття та визначення тренду
Якщо уважно розглянути графіки, то можна дійти висновку, що ринок рухається в двох напрямках: догори та донизу. Але ринок досить багато часу може коливатися у вузькому горизонтальному коридорі. Приклади зростаючого або падаючого ринку можна помітити на будь-якому з наведених графіків.
Перший висновок, який робить трейдер, розглядаючи графік, — про відносність зміцнення або послаблення ціни валюти. Про це свідчить напрямок тренду ціни валюти. Таким чином, тенденція, або тренд, — це напрямок, в якому рухається ринок.
Тренд виникає тоді, коли ціна весь час зростає або падає. При висхідному тренді (uptrend) кожне підвищення досягає вищого значення, ніж попереднє, а кожний спад зупиняється на більш високому рівні, ніж попередній. При низхідному (падаючому) тренді (downtrend) кожний спад досягає більш глибокого міні­муму, ніж попередній, а кожне підвищення зупиняється на більш низькому рівні, ніж попередній. У коридорі цін усі підвищення зупиняються десь на одному максимальному рівні, а всі спади досягають приблизно однакового мінімуму.
У гравця завжди є три варіанти рішення: купувати, продавати або нічого не робити. Гра в коридорі цін і в тренді потребує різної тактики та використання різних технічних індикаторів. Коли ви відкрили позицію і перебуваєте в певному тренді, то ви дотримуєтеся його: купуєте (або нічого не робите) при підвищенні ціни на ринку, продаєте (або нічого не робите) — при її падінні. Якщо ціни «стоять у коридорі», то ви купуєте при їх падінні і продаєте при зростанні, але найкраще рішення — залишатися поза ринком.
15.3.4. Підтримка та опір руху цін
Рух цін на графіку (рис. 15.13) являє собою серію піків та спадів. Рівні попередніх спадів, на які припадає велика кількість мінімальних цін, називаються підтримкою. Рівні, на які припадає серія максимальних цін, називаються опором.


Рис. 15.13. Підтримка та опір
Вплив цих рівнів на ринок полягає в такому:

  • Коли ціни на ринку підходять до рівня опору або підтримки, торговці поділяються на тих, хто вважає, що ціни далі рухатися не будуть і рівень не буде подоланий, і на тих, хто вважає, що ціна підніметься ще вище. Боротьба цих поглядів веде до того, що ціна залишається в діапазоні цього рівня доти, доки хтось не подолає її.
  • Рівень підтримки — це область на графіку, де бажання покупців та продавців можуть бути протилежними. Рівень підтримки можна визначити заздалегідь, за рівнем попереднього спаду.
  • Рівень опору являє собою протилежність підтримки — тиск продавців вищий за тиск покупців. Звичайно, рівень опору збі­гається з рівнем попередньої вершини.

Оскільки біля рівнів підтримки (область ринку, розміщена нижче поточного рівня цін, в якій очікується збільшення про­дажу) та опору (область розміщена вище поточного ринкового рівня, в якій можна очікувати зростання активності покупців) весь час виникає боротьба між «биками» та «ведмедями», то основне завдання дилерів — з’ясувати, наскільки сильний цей рівень і хто його подолає. Якщо ціни перейшли рівень опору, то ціна продовжить свій рух угору, якщо ціни не подолали цього рівня та після боротьби почали рухатися в протилежному напрямку, то говорять, що відбувся розворот тренду. Треба також враховувати і такі обставини: більшість торговців вважають, що рівень не буде подолано і намагаються закрити свої позиції, а найбільш схильні до ризику відкриваються в протилежний бік ще до того, як ціни наштовхнулися на цей рівень.
Як тільки ціни «прориваються» крізь рівень підтримки або опору, він відразу ж переходить у свою протилежність — подоланий рівень підтримки перетворюється в рівень опору. При висхідному тренді рівень опору, подоланий цінами, стає рівнем підтримки.
Сила кожної області підтримки або опору визначається трьома факторами: тривалістю існування певного рівня, амплітудою ко­ливання ринку та обсягом угод:

    • Чим довше існує даний рівень, тим він міцніший, і може статися, що він не буде подоланий ще тривалий період.
    • Чим більша амплітуда коливання ринку, який іде на подолання рівня, тим вища його опірність.
    • Чим більший обсяг угод у зоні рівня, тим більше шансів залишитися рівню неподоланим.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.