лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародні розрахунки та валютні операції

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

15.2.2.1. Економічні індикатори глобального
макроекономічного значення

До найсуттєвіших і найважливіших економічних індикаторів відносять, звичайно глобальні показники, які відображають сучасний стан економіки країни в цілому. Це показники загальної кількості матеріальних благ, що виробляються у даній країні — GDP (Gross Domestic Product — валовий внутрішній продукт), GNP (Gross National Product — валовий національний продукт), показники інфляції — Implicit Deflator (безумовний дефлятор — індекс—показник інфляції), Price Index (індекс цін), PPI (Produser Price Index — індекс промислових, або оптових, цін), CPI (Con­sumer Price Index — індекс споживчих, або роздрібних, цін), показники стану безробіття та рівня зайнятості у даній країні.


Рис. 15.7. Динаміка зміни курсу GBP/USD та індексу
споживчих цін Великобританії за останнє десятиріччя
(інформацію отримано з інформаційної системи TENFORE)
Назви перелічених показників характерні для економіки США та більшості промислово розвинутих країн. У деяких країнах можуть існувати відмінності у назвах, але економічне та ринкове значення цієї групи індикаторів залишається незмінним. Така роль глобальних індикаторів обумовлена високим ступенем кореляції зміни самого індикатора та відповідної ситуації на ринку. На рисунках 15.7, 15.8 чітко простежується повторення тенденції у зміні валютного курсу та зміні індексу споживчих цін Великобританії і зміні індексу виробничих цін у Японії, які відбивають загальну зміну рівня інфляції у відповідних країнах. Значні коливання у значеннях цієї групи індикаторів є одним з найважливіших сигналів для операторів валютного ринку під час проведення спекулятивних операцій.


Рис. 15.8. Динаміка зміни курсу JPY/USD
у порівнянні зі зміною PPI Японії
(інформацію отримано з інформаційної системи TENFORE)

Україна теж прагне дотримуватись світових стандартів. Уже кілька років провідними інформаційними агенціями, зокрема REUTERS, з певною періодичністю здійснюється оприлюднення головних макроекономічних показників української економіки (табл. 15.3, 15.4). Інформація постачається Міністерством статистики України.
Таблиця 15.3
ГОЛОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СТАНУ
УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ (2000 р.)
(інформація надана Міністерством статистики України,
інформацію отримано з інформаційної системи REUTERS)


Економічний індикатор

Місяць

Останній

Попередній

Рік тому

Торговельний баланс, млн дол. США

Травень

–236.2

–495.0

–1019.5

Експорт, млн дол. США

Травень

4,299.1

3,310.1

5,093.8

Імпорт, млн дол. США

Травень

4,535.3

3,805.1

6,113.9

Рівень безробіття, %

Квітень

4.1

4.0

2.9

ВВП, р/р, %

Червень

–3.0

–3.5

+0.2

Рівень промислового виробниц­тва, р/р, %

Червень

+4.7

+0.2

+1.1

Рівень виробничих цін, м/м

Червень

+0.8

+0.5

+0.2

Рівень споживчих цін, м/м

Червень

+0.1

+2.4

+0.0

Резерви НБУ, млрд дол. США

Липень

1.3

1.28

М2, млрд грн

Травень

17.159

16.352

13.116

Таблиця 15.4
ГОЛОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СТАНУ
УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ (2000 р.)
(інформація надана Міністерством статистики України,
інформацію отримано з інформаційної системи REUTERS)


Економічний індикатор

1998

1997

1996

1995

Торговельний баланс (млн дол. США)

– 2,038.1

– 2,896.1

– 4,141.7

+ 187.0

Транзит нафти і газу (млн т)

3.895

4.125

Виробництво зерна (млн т)

26.50

35.5

24.5

36.5

Виробництво цукрового буряку (млн т)

15.30

17.5

24.00

30.00

Інформація надається як на певну дату публікації (табл. 15.3), так і в динаміці за останні кілька років (табл. 15.4). Інформаційно-фінансова індустрія в Україні перебуває ще у зародковому стані. Порівняно з економічно розвинутими країнами публікується лише обмежена кількість індикаторів (табл. 15.3), немає чітко працюючої календарної системи їх оприлюднення. Оскільки ця індустрія функціонує незначний час, ще не створено необхідної бази даних для глибокого аналізу економічних тенденцій у динаміці. Крім того, слід відзначити, що аналіз тенденцій на валютному ринку України завдяки використанню загальноприйнятих у світі методів є проблематичним через відсутність вільного курсоутворення, наявності великої кількості законодавчих обмежень, рестрикційних заходів, застосовуваних урядом і Національним банком у зв’язку зі слабкістю української економіки.
У міжнародній практиці визначено, що інформація до моменту офіційного оголошення є державною таємницею. Так, наприклад, у Сполучених Штатах тільки президент США через голову Ради економічних радників (Council of Economic Advisers — CEA) має право на оголошення стану економіки країни і, відповідно, рівня економічних індикаторів. І це зрозуміло, оскільки дол. США у котируваннях є контр-валютою до переважної більшості валют світу, зміна у стані економіки США і, відповідно, у значенні економічних індикаторів впливає на світовий фінансовий ринок у цілому.

15.2.2.2. Індикатори інфляції

Одним із найсуттєвіших макроекономічних показників, що використовується для оцінювання і прогнозування ситуації на валютному ринку, є інфляція. Аналіз ринку на основі її показників вимагає також усебічного підходу. Під час оцінювання ринкової ситуації за рівнем PPI враховують ціни внутрішніх виробників: машинобудування, гірничої промисловості, сільського гос­подарства, легкої промисловості і т.д. Здійснюється оцінювання «кошика» понад 3400 товарів з їх питомими ваговими коефіцієнтами. Дуже часто цей індекс називають індексом оптових цін, оскільки до 1978 р. він називався Wholesales Price Index (WPI — індекс оптових цін).
Зростання значного індикатора свідчить про посилення інфляції і є в короткотерміновому періоді показником послаблення валюти. Але у разі підвищення темпів інфляції центральний банк, як правило, підвищує процентні ставки, що має посилити валюту. Тому у довготерміновому періоді підвищення значення PPI може і не призвести до послаблення валюти. Отже, під час аналізу ситуації на ринку дуже важливо чітко визначитися, з інструментами якої тривалості будуть здійснюватися операції.
Показник PPI публікується один раз на місяць і суттєво впливає на ринок, одначе не так сильно, як CPI. CPI — економічний індикатор, який точніше відбиває інфляційні процеси, ніж PPI, оскільки він є індексом споживчих цін. Як і PPI, CPI являє собою середньозважений індекс зміни цін на різні товари і послуги, включаючи імпорт, що входить до встановленого «кошика» з їх питомими ваговими коефіцієнтами. Зростання індикатора CPI також свідчить про послаблення валюти, принаймні у короткотерміновому періоді. Порівняння значень і швидкості зміни PPI і CPI дає змогу також виявити вплив імпорту на інфляційні процеси.
За своїм характером CPI є похідним від PPI, оскільки роздрібні ціни формуються на базі цін виробників. Цю особливість можна використовувати для аналізу довготермінової перспективи, коли спочатку відбуваються зміни у значенні PPI, а згодом це призводить до змін у значенні CPI. Більше того, дуже важливим є аналіз зростання цін на окремі групи товарів, з тим щоб виявити, за рахунок чого відбувається зростання цін і як це пов’язано з загальним макроекономічним станом економіки. Так, наприклад, суттєве зростання PPI може бути викликане підвищенням цін на нафту. У такій ситуації не правомірно робити висновок про посилення і подальший розвиток інфляційних процесів через погіршення стану економіки (принаймні для країн великої сімки (G7). Для України, як показує досвід останніх років, в умовах надзвичайної зовнішньої залежності від імпорту енергоносіїв, підвищення цін на останні може суттєво погіршити прогноз поведінки української національної валюти.
Крім того, під час аналізу PPI і CPI слід брати до уваги також інерційність інфляційних процесів, оскільки індекс публікується раз на місяць. Для операторів валютного ринку, з погляду оцінювання процесів, що відбуваються на ньому, дуже важливим є передбачуваність змін, а для органів, що здійснюють контроль за станом економіки, — можливість контролю за цими показниками. Так, наприклад, найбільш загрозливим виявляється не сам високий рівень інфляції, а те, що інфляція вийшла з-під контролю і є не прогнозованою.

15.2.2.3. Індикатори безробіття

До основних індикаторів, що характеризують рівень безробіття, відносять: коефіцієнт безробіття — Unemployment Rate,цей індикатор являє собою відношення кількості безробітних до чисельності всього працездатного населення; кількість населення, зайнятого у несільськогосподарській сфері, — Payrolls (NFP — Non-Farm Payrolls), він оприлюднюється тільки у США, його зростання свідчить про збільшення зайнятості; кількість уперше зареєстрованих безробітних — Jobless Claims.
Під час аналізу ринкової ситуації слід враховувати, що зростання безробіття характеризує спад економіки країни і впливає на курс валюти у бік зниження. У довготерміновому плані збільшення зайнятості веде до зростання доходів населення, що стимулює підвищення темпів інфляції. Дані показники публікуються щомісячно і помітно впливають на валютний ринок.

15.2.2.4. Індикатори розвитку промисловості

До найсуттєвіших показників, величина яких характеризує сучасний стан у сфері виробництва країни, можна віднести Industrial Production (рівень промислового виробництва), Capacity Utilization (індикатор завантаженості виробничих потужностей), NAPM (National Association of the Purchasing Managers — соціологічний індикатор стану розвитку промисловості національної асоціації менеджерів з продажу), Business Inventories (виробничі і товарні запаси), Durable Goods Orders and Shipments (замовлення і поставки товарів тривалого користування), Construction Spending (витрати на будівництво).
Industrial Production — індикатор промислового виробництва, показує загальний рівень випуску продукції національних заводів, копалень, розмір комунальних послуг і т.п. Цей індикатор відображає силу економіки і, відповідно, силу валюти. Періодичність опублікування — один раз на місяць.
Capacity Utilization — індикатор завантаженості виробничих потужностей. Цей індекс розраховується як відношення загального фактичного випуску продукції до загального можливого випуску. Періодичність опублікування — один раз на місяць. Для даного показника в американській економіці існує оптимальне значення — 81,5%. Відхилення значення даного індикатора нижче 75% свідчить про недостатню завантаженість потужностей, слабкий стан економіки і є показником послаблення курсу валюти в майбутньому. Перевищення ним значення 85% свідчить про «перегрітий» стан економіки. Одначе навіть надмірне значення цього індикатора сприяє посиленню валюти і підвищенню її курсу, оскільки «перегрітий» стан викликає очікування підвищення облікових ставок центральним банком.
Кожний макроекономічний показник має свій оптимальний рівень. Якщо цей показник досягає свого критичного значення, це є підставою для певного занепокоєння учасників ринку й органів, які здійснюють керівництво економікою. Так, дуже низький рівень безробіття, відсутність інфляції, повне завантаження виробничих потужностей загрожують економіці такими ж негативними наслідками, як і високий рівень безробіття, гіперінфляція та недозавантаженість виробничих потужностей. Коли якийсь показник доходить до своїх критичних значень, це означає, що економіка втрачає простір для маневру. Ці процеси нагадують механізм, що працює на межі своїх можливостей. Зрозуміло, що тривалим такий процес бути не може.
Одначе існують певні національні особливості різних економік. Яскравим прикладом такої ситуації є економіка Японії. У цій унікальній країні облікова ставка центрального банку перебуває на рівні 0,5%, а інфляція інколи (останнім часом все частіше) має від’ємне значення. При цьому економіка продовжує розвиватись. Рівень зростання валового внутрішнього продукту Японії у другому кварталі 1999 р. становив 7,9%, що було найкращим показником серед країн великої сімки.
Особливістю мінливості і непостійності ринку є також те, що у разі дуже високих темпів розвитку вона може швидко перейти у «перегрітий» стан, за яким настає спад. Темпи падіння можуть бути настільки ж істотними, як і темпи попереднього піднесення. Тому головне завдання державного регулювання полягає не тільки у сприянні розвитку економіки, а й у коригуванні швидкості піднесення.
NAPM — є результатом опитування 250 провідних менеджерів з продажу, які оцінюють зміни у нових замовленнях, виробництві, зайнятості, промислових запасах, швидкості продажу роздрібними торговцями. Значення даного індексу нижче, ніж 45—50% оцінюється як погіршення економіки. Станом на липень 1999 р. рівень цього індексу становив 57%. У формуванні значень даного індикатора дуже важливу роль відіграє також психологічний аспект оцінки менеджерами ситуації в економіці. Періодичність визначення місячна.
Durable Goods Orders and Shipments (замовлення і поставки товарів тривалого користування) — являє собою оцінку попиту на товари з тривалістю використання більше трьох років. Товари поділяються на чотири категорії: металопродукти первинної переробки, продукція машинобудування, продукція електронної промисловості, транспортні послуги. Для правильного застосування цього індикатора під час розроблення ринкової стратегії слід, крім іншого, оцінювати також розподіл між замовленнями військового та невійськового характеру. Так, істотне неочікуване зростання замовлень на товари тривалого користування може бути обумовлене одноразовим військовим замовленням на значну суму і не спиратися на ґрунтовні зміни в економіці. Цей індикатор цінний для операторів ринку також тим, що дає змогу, поряд з іншими показниками оцінити поведінку споживача і, відповідно, схильність до споживання.
Business Inventories (виробничі і товарні запаси) — цей індикатор є індексом рівня продукції для подальшого продажу і перероблення. З одного боку, даний індикатор є важливим для правильного оцінювання стану ринку, з іншого — він має досить обме­жене значення для безпосередніх операторів валютного ринку.
Construction Spending (витрати на будівництво) — даний індикатор має суттєве значення для оцінювання рівня валового внутрішнього продукту США. Так склалось історично, що витрати на будівництво були завжди тим двигуном, який «витягував» економіку США в періоди рецесій і після Другої світової війни. Цей індикатор є циклічним і дуже чутливим до рівня процентних ставок. Одначе низькі процентні ставки не можуть викликати високий попит на будівництво. Пов’язаним індикатором є Housing Starts (розпочате будівництво),що вимірюється в одиницях об’єк­тів розпочатого будівництва. Наприклад, рівень 1,5—2,0 млн одиниць початкового будівництва свідчить про стабільний стан економіки Сполучених Штатів. 1,0 млн одиниць свідчить про наближення до стану рецесії. Слід зауважити, що зазначена вище група індикаторів є суттєвою, але не визначальною для операторів ринку. Для української економіки індикатори витрат та динаміки будівництва поки що не знайшли широкого застосування.
15.2.2.5. Індикатори добробуту населення
До індикаторів, що відбивають стан економіки через соціальну ланку, можна віднести Personal Income — особисті доходи та Personal Spending — особисті витрати (рис. 15.9).
Ці індикатори добре корелюють зі станом фінансового ринку певної країни. Але зазначена кореляція, як правило, зберігається для країн, які не переживали загальнонаціональних катаклізмів і перебудов. На рис. 15.5 досить чітко відстежується збігання фаз падіння та зростання для Великобританії. Для Німеччини, що об’єдналася на початку 90-х і здійснила істотні вкладення у розвиток та перебудову своєї східної частини, а також відчула на собі значні коливання німецької марки під час розпаду Радянського Союзу, зазначена кореляція є не настільки явною (рис. 15.10).


Рис. 15.9. Динаміка зміни середнього рівня доходів населення
у порівнянні зі зміною курсу GBP/USD (інформацію отримано
з інформаційної системи TENFORE)


Рис. 15.10. Динаміка зміни середнього рівня доходів населення
та курсу DEM/USD за останнє десятиріччя (інформацію отримано
з інформаційної системи TENFORE)
15.2.2.6. Специфіка економічних індикаторів різних країн
У Німеччині більшість індексів розраховується у трьох варіантах: для всієї країни (Pan German) й окремо для східної і західної частини Німеччини. У Великобританії замість CPI використовується індекс RPI (Retailer Price Index — індекс роздрібного продажу). Індекс PPI розділений на дві частини: PPI Input («вхідний») і PPI Output («вихідний»). Крім загального торговельного балансу, публікується ще й Non European Union Trade Balance (торговельний баланс з країнами нечленами Європейського Союзу). Замість NAPM використовується CBI (Corporation of British Industry — корпорація британської промисловості). В Японії замість PPI використовується WPI (Wholesales Price Index).
Головні макроекономічні показники: валовий національний продукт (валовий внутрішній продукт), індекси оптових і роздріб­них цін, торговельний баланс і т.п., як правило, публікуються всіма розвиненими країнами, але існують і свої специфічні індикатори. Названі показники економіки США та інших розвинутих країн (особливо країн G7) виявляють дуже сильний вплив на ринок. Показники інших держав мають менше значення. Порівняння стану розвитку економік різних країн за однойменними індикаторами є не зовсім коректним, оскільки існують розбіжності не тільки у типах індикаторів, а й у методиках розрахунку їх значень у різних країнах. Крім того, існують специфічні особливості кожної країни. Так, наприклад, значення макроекономічних показників Японії навряд чи будуть придатними для економіки іншої країни протягом тривалого часу.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.