лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародні розрахунки та валютні операції

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

       Проблема полягає в тому, що значення чистого прибутку фірми перебуває під істотним впливом такого чинника, як динаміка валютного курсу. Справді, вартість імпортованої партії комплектуючих, що враховується в активах як запаси, визначається за обмінним курсом на початку місяця. Водночас кредиторська заборгованість 100 000 дол., яка має бути погашена в кінці місяця за рахунок виручки від реалізації, визначається за обмінним курсом в кінці місяця (табл. 13.4).
Таблиця 13.4

ПРОЕКТОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ
за період з
1.07 до 31.07.1999 р., грн

Реалізація

474 000

474 000 грн = 100 000 · 3,95 · 1,2, де перший множник — вартість партії у валюті; другий — значення курсу долара на 1.07; третій — враховує 20-відсоткову надбавку до ціни продажу

Витрати

?

100 000 дол. + 39 500 грн, де перший доданок — кредиторська заборгованість, яка має бути погашена в кінці місяця, але курс придбання валюти на 1.07 невідомий, другий доданок — операційні витрати

Прибуток

?

 

       Як свідчать дані табл. 13.4, фірма має коротку валютну позицію, що є чинником валютного ризику. Зокрема, він проявляється в тому, що ми не можемо передбачити напевне, якими будуть витрати та прибутки фірми. Справді, в останній тиждень липня 1999 р. курс гривні драматично змінився до рівня 4,558 грн. / 1 дол. (табл. 13.5) (офіційний курс був нижчим, але ми наводимо те значення курсу, за яким фірми могли придбати валюту).
Таблиця 13.5
ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ЗА ПЕРІОД з 1.07 до 31.07.1999 р., грн


Реалізація

474 000

 

Витрати

495 300

Операційні витрати — 39 500 грн
Погашення кредиторської заборгованості —100 000 · 4,558 = 455 800 грн
Всього — 495 300 грн

Прибуток/збитки

– 21 300

 

Тепер розглянемо динаміку прибутків/збитків такої компанії протягом року з 1.05.99 р. до 1.05.2000 р. Дані відносно зміни валютних курсів і процентних ставок наведені в табл. 13.6.
Таблиця 13.6
ДИНАМІКА ВАЛЮТНИХ КУРСІВ ТА ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК
ЗА КРЕДИТАМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ


Дата

Спот-курс

Процентні ставки за
кредитами в гривнях, rUAH, %

Процентні ставки за кредитами в доларах, rUSD, %

01.05.99

3,9347

83

31

01.06.99

3,9534

76

30

01.07.99

3,9514

68

29

01.08.99

4,5583

66

28

01.09.99

4,4950

70

27

01.10.99

4,4564

70

26

01.11.99

4,6247

75

27

01.12.99

5,0050

75

27

01.01.2000

5,5300

71

26

01.02.2000

5,5565

69

26

01.03.2000

5,5483

62

25

01.04.2000

5,4330

54

24

01.05.2000

5,3950

52

23

      
Розраховані на базі цих даних щомісячні доходи/збитки наведені в табл. 13.7.
Значення оцінки VaR (мінімального можливого значення чистого прибутку з рівнем довіри 95%), підраховане за цими даними згідно з формулою , дорівнює 9 490 = 24 168,18 –
– 1,65 · 20 398,95.
Ми визначили оцінку ризику для чистого прибутку компанії за відсутності важелів впливу на валютний ризик. Тепер розглянемо цей приклад з погляду суттєвого зменшення ризику внаслідок застосування стратегій хеджування валютними ф’ючерсними контрактами.
Оцінювання VaR чистого прибутку підприємства-імпортера (продовження). Вихідні дані для аналізу ті ж самі, тобто українська фірма планує щомісячно імпортувати та реалізувати на українському ринку протягом місяця партію комплектуючих для складання комп’ютерів на загальну суму 100 000 дол. Партія продається з
20-відсотковою надбавкою, 10% — операційні витрати фірми.
       Таблиця 13.7
ДИНАМІКА ПРИБУТКІВ/ЗБИТКІВ ФІРМИ-ІМПОРТЕРА
БЕЗ ХЕДЖУВАННЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ, грн


Дата
Прибутки/збитки
Чисті
прибутки/
збитки

01.05.99

01.06.99

37 477,00

26 233,90

01.07.99

39 734,00

27 813,80

01.08.99

–21 300,00

–21 300,00

01.09.99

51 913,00

36 339,10

01.10.99

48 810,00

34 167,00

01.11.99

27 734,00

19 413,80

01.12.99

8 217,00

5 751,90

01.01.2000

–2 450,00

–2 450,00

01.02.2000

52 650,00

36 855,00

01.03.2000

56 385,00

39 469,50

01.04.2000

67 013,00

46 909,10

01.05.2000

58 130,00

40 691,00

Середнє значення чистих прибутків,

24 168,18

Стандартне відхилення чистих прибутків,

20 398,95

      
Розглянемо ефект перерозподілу (стабілізації) чистого прибутку фірми за допомогою стратегії хеджування ф’ючерсними контрактами. Тобто фірма додатково укладає щомісяця угоду з банком на постачання 100 000 дол. за місячною ф’ючерсною ціною (або еквівалентно місячним форвардним валютним курсом) з датою постачання через місяць після укладення угоди. Підкреслимо, що з огляду на тимчасову заборону термінового валютного ринку в Україні, наш приклад цілком гіпотетичний.
Детально розглянемо розрахунки для липня 1999 р.
Зауважимо, що процентні ставки в гривні і валюті становлять відповідно: 68 і 29% річних (див. табл. 13.6).
Місячний теоретичний форвардний курс долара, або котирування ф’ючерсного контракту з виконанням через місяць, на 1.07.99 становив би  (насправді банк призначить для імпортера трохи вищу ціну, скажімо, 4,07).
У розглянутому випадку як проектований звіт про прибуток, так і фактичний звіт про прибуток для фірми-імпортера буде таким.
Таблиця 13.8
ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ за період з 1.07 до 31.07.1999 р., грн


Реалізація

474 000

 

Витрати

443 300

Операційні витрати — 39 500 грн
Погашення кредиторської заборгованості — 100 000 · 4,038 = 403 800 грн
Усього — 443 300 грн

Прибуток

30 700

 

       Розраховані на базі даних табл. 13.6 щомісячні прибутки/збит­ки фірми з урахуванням хеджування валютного ризику валютним ф’ючерсним контрактом наведені в табл. 13.9.
Як бачимо, порівняно з табл. 13.7, середнє значення чистого прибутку трохи зменшилось, а стандартне відхилення значно зменшилось з 20 398,95 до 3 852,56. Унаслідок цього, значення гарантованої нижньої межі (оцінки VaR) прибутків зростає з
– 9 490 до 18 846 грн.
Отже, можемо зробити висновок: використання операції хеджування валютним ф’ючерсним контрактом гарантує стабільний щомісячний чистий прибуток не нижчий від рівня 18 846 грн.
Ми розглянули тільки один вид ризику — валютний та застосування ф’ючерсних контрактів з метою стабілізації рівня чистого прибутку фірми. З тією самою метою застосовуються і товарні ф’ючерсні контракти, які хеджують ризики фірм-виробників та споживачів сировини від різких коливань цін. Номенклатура таких контрактів на енергоносії, метали, сільгосппродукцію, налічує сотні найменувань (докладну інформацію можна знайти в газетах Wall Street Journal та Financial Times).
Процентні ф’ючерси застосовують з метою стабілізації грошових потоків, пов’язаних з обслуговуванням боргових зобов’язань або інвестуванням в активи з плаваючою процентною ставкою.
Таблиця 13.9
ДИНАМІКА ПРИБУТКІВ/ЗБИТКІВ ФІРМИ-ІМПОРТЕРА
ПРИ ХЕДЖУВАННІ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ
Ф’ЮЧЕРСНИМ КОНТРАКТОМ


Дата

Форвардні курси

Прибутки/збитки

Чисті прибутки/збитки

01.05.99

01.06.99

4,0459

28 231,85

19 762,29

01.07.99

4,0545

29 426,28

20 598,39

01.08.99

4,0393

30 719,49

21 503,64

01.09.99

4,6581

35 600,56

24 920,39

01.10.99

4,6056

33 892,92

23 725,04

01.11.99

4,5690

33 300,98

23 310,68

01.12.99

4,7499

33 724,86

23 607,40

01.01.2000

5,1405

36 498,13

25 548,69

01.02.2000

5,6725

41 046,40

28 732,48

01.03.2000

5,6941

41 801,62

29 261,14

01.04.2000

5,6695

43 364,40

30 355,08

01.05.2000

5,5320

44 431,12

31 101,78

Середнє значення чистих прибутків, m

25 202,25

Стандартне відхилення чистих прибутків, s

3 852,56

       Зауважимо також, що ми розглянули гіпотетичний випадок невеликої фірми, що застосовує ф’ючерсний контракт для хеджування валютних ризиків. Насправді для подібної фірми, як і для банку, що співпрацює з нею, більш гнучким інструментом буде форвардний контракт, оскільки дата виконання такого контракту, як і обсяг активу, може довільно змінюватись. Валютні ф’ючерси — зручніший інструмент для банків, які можуть гнучко урівноважувати свою форвардну позицію, що виникає в процесі обслуговування певної кількості подібних фірм, за рахунок протилежної ф’ючерсної позиції. Гнучкість досягається саме внаслідок високої ліквідності ф’ючерсного ринку, тобто за рахунок щоденної зміни банком своєї позиції на цьому ринку, залежно від стану фор­вардної. Інакше кажучи, акумулюючи ризики дрібних клієнтів на форвардному ринку, банк хеджує свій ризик на ф’ючерсному.
Подібно банкам, хеджерами на ринку валютних ф’ючерсів виступають великі міжнародні корпорації, які щоденно отримують та виконують платежі в багатьох валютах, тобто мають відкриті валютні позиції, які постійно змінюються.


Запитання для самоконтролю
 1. Чим ф’ючерсний контракт відрізняється від форвардного?
 2. Що таке відкритий інтерес?
 3. Що таке базис?
 4. Що визначає термін контанго на ринку ф’ючерсних контрактів?
 5. Яким чином можна закрити позицію на ринку ф’ючерсних контрактів?
 6. Чи буде нарахована варіаційна маржа за раніше відкритими позиціями, якщо на останній сесії угоди не укладались?
 7. Який максимальний ризик можливий при купівлі ф’ючерсного контракту?
 8. Хто є гарантом виконання угод на ринку ф’ючерсів?
 9. Два учасники ринку А і Б уклали угоду на 10 контрактів на долари США (1000 дол. у контракті) за ціною виконання 4,2 грн. А — покупець, Б — продавець. Розрахункова ціна наприкінці торгової сесії становила 4,3 грн. Яка варіаційна маржа має бути внесена і на чий рахунок?
 10. Учасник ринку купив п’ять контрактів на долари США (1000 дол. у контракті) за ціною виконання 6,106 грн і закрив позицію офсетною угодою за ціною 6,131 грн. Які прибутки/збитки за цією операцією?
 11. Початкова маржа на один ф’ючерсний контракт становить 80 грн. На рахунку в кліринговій установі учасник ринку має 400 грн. Він уже відкрив довгу позицію — п’ять контрактів. На продаж якої кількості контрактів він може подати заявку без додаткового внеску на рахунок у кліринговій установі?
 12. 2 травня продано два контракти на німецькі марки з поставкою у вересні і ціною виконання 0,5448 дол. за марку. У той же день куплено три контракти на марки з поставкою у грудні і ціною виконання 0,5474 дол. за марку. Обсяг контрактів — 125 000 марок. Яка варіаційна маржа буде нарахована на рахунок трейдера за цими позиціями на 1 серпня, якщо розрахункові ціни торгових сесій попереднього дня становили відповідно 0,55 і 0,5526 дол. за марку?
 13.  Якою буде теоретична ціна контракту на німецькі марки, якщо спот-курс становить 0,5419 дол. за марку, процентна ставка у США — 5,1% річних, відповідна ставка в Німеччині — 2,7% річних, час до виконання контракту — 180 днів (враховуються 360 днів у році)?
 14. Установити теоретичне котирування контракту на казначейські векселі США (обсяг контракту — 1 млн дол.) з поставкою через 230 днів (враховується 360 днів у році), якщо річна ставка дохідності 230-денних векселів дорівнює 5,3%, а спот-ціни векселів з терміном до погашення 261 день та 231 день дорівнюють відповідно 95,83 і 94,92 дол.
 15. 500 контрактів на індекс S&P500 з множником специфікації 250 дол. куплені за теоретичною ціною, яка відповідає поточному значенню індексу 1270, процентній ставці 5% річних і ставці дивіденда на індекс 4,2% річних. Час до виконання контрактів — 290 днів (ураховується 360 днів у році). Визначити прибуток за відкритою позицією, якщо в день виконання контракту значення індексу дорівнює 1290.
 16. 15 червня 1998 р. банк залучив на депозит 10 000 дол. терміном на три місяці, ставка залучення — 16% річних. Одночасно він конвертував указану суму в гривню за курсом 2,0581 грн за долар. Із отриманої суми 20 000 грн були розміщені в кредит на три місяці, ставка розміщення — 68% річних. Для хеджування відкритої валютної позиції банк купив 10 ф’ючерсних контрактів на долари США з поставкою
  15 вересня (обсяг контрактів — 1000 дол.) і ціною виконання 2,25 грн за долар. Яким буде дохід/збитки банку за кредитно-депозитною операцією, якщо залишок у гривнях, що утворився після виконання обов’язків за ф’ючерсною позицією, конвертовано в долари США за спот-курсом 2,78 дол. за гривню. У році враховано 360 днів.
 17. Американський імпортер уклав угоду на купівлю німецьких товарів на суму 1 000 000 німецьких марок. Оплата контракту має бути проведена через три місяці. Маючи на увазі можливе зміцнення марки до долара, як імпортер може хеджувати цей ризик на ринку валютних ф’ючерсів?
 18. Американський експортер уклав угоду на продаж до Німеччини товарів на суму 1 600 000 німецьких марок. Оплата контракту має відбутись через два місяці. Маючи на увазі можливе зміцнення долара до марки, як імпортер може хеджувати цей ризик на ринку валютних ф’ючерсів?
 19. Фінансовий менеджер підприємства вважає, що в майбутньому йому необхідна валютна позика і побоюється зростання процентих ставок у валюті. Як він може хеджувати цей ризик?
 20. Фінансовий менеджер підприємства вважає, що в майбутньому йому необхідно помістити на депозит валютні кошти і побоюється зниження процентних ставок у валюті. Як він може хеджувати цей ризик?
 21. Ви купили 20 ф’ючерсних контрактів на 91-денний вексель казначейства США за ціною 96,00 дол. Початкова маржа дорівнює 3000 дол. за один контракт. Ваш маржовий внесок у брокерській конторі становить 100 000 дол. До якого найнижчого рівня може змінитись розрахункова ціна торгової сесії без отримання вами повідомлення про поповнення маржового внеску?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.