лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародні розрахунки та валютні операції

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розділ 13. ФІНАНСОВІ Ф’ЮЧЕРСИ
Після вивчення цього розділу ви зможете:

  • краще розуміти роль біржі та клірингової установи в організації ринку фінансових ф’ючерсів;
  • оцінювати вартість фінансових ф’ючерсів та прибутки/збитки за відкритими позиціями;
  • застосовувати валютні ф’ючерсні контракти для хеджування валютних ризиків зовнішньоекономічної діяльності та процент­них ризиків валютних позичок.

13.1. Поняття фінансових ф’ючерсів
та визначальні риси ф’ючерсних ринків

Контракт на поставку певного активу на узгоджену дату в майбутньому називають ф’ючерсним контрактом, якщо він враховує певні вимоги:

  • усі умови контракту стандартизовані (встановлені біржею);
  • сторони контракту вносять грошовий депозит і підтримують необхідний розмір депозиту до дати виконання контракту, чим гарантується його виконання;
  • виконання контракту здійснюється через розрахунково-клірингову палату біржі або розрахунково-кліринговий банк.

Днем виконання ф’ючерсного контракту називають день, у який сторони повинні виконати умови контракту.
Актив, який поставлено в день виконання відповідно до ф’ючер­сного контракту, називають базовим активом. Це може бути матеріальний актив: нафта, газ, електроенергія, золото, срібло, платина, зерно, олія тощо. У цьому випадку мають справу з товарними ф’ючерсами. Але якщо згідно з контрактом здійснюється поставка фінансового активу, то такий ф’ючерсний контракт називають фінансовим ф’ючерсом. Прикладом фінансового ф’ючерса є валютний ф’ючерс, тобто контракт, згідно з яким у день виконання поставляється певна кількість іноземної валюти.
Потрібно розрізняти сторони ф’ючерсного контракту. Сторона, яка зобов’язана виконати поставки базового активу, називається продавцем ф’ючерсного контракту. Сторона, яка зобов’я­зана перерахувати грошові кошти проти поставки активу, називається покупцем. Вважають, що покупець ф’ючерсних контрактів займає довгу позицію, а продавець — коротку.
Довга або коротка позиції можуть бути закриті за допомогою рівнозначної за обсягом і протилежної угоди з тим же базовим активом, тобто так званою офсетною угодою. Офсетна угода ліквідує попередню позицію, тобто зобов’язання відносно купівлі/продажу активу в день виконання. Але в цьому разі виникають курсові прибутки/збитки, які визначаються на основі цін відкриття і закриття позиції та її обсягу.
Контракти, які закінчуються поставками базового активу, називають ф’ючерсами з поставками. Фінансові ф’ючерси можуть не передбачати поставки фінансового активу, а тільки взаєморозрахунки сторін у день виконання контракту. У цьому разі в день виконання клірингова установа закриває всі існуючі позиції офсетними угодами за ціною, що дорівнює поточній ринковій ціні активу. Взаєморозрахунки сторін виникають у зв’язку з курсовими прибутками/збитками відносно цін відкриття позицій і поточної ринкової ціни активу в день виконання, а також обсягів позицій. Такі контракти називають розрахунковими ф’ючерсами.
Усі умови певного ф’ючерсного контракту (вид та обсяг активу, день поставки та ін.) встановлюються біржею. Покупці і продавці контрактів погоджують тільки один параметр контракту — його ціну. Узгодження ціни здійснюється відповідно до правил торгівлі, які суттєво різняться на різних біржах. Структуру ринку ф’ючерсів з погляду мотивів діяльності утворюють два типи осіб — хеджери і спекулянти. Хеджери купують і продають ф’ючерси з метою страхування позицій на ринку базового активу, бо в процесі основного бізнесу вони виробляють або використовують базовий актив. Спекулянти купують і продають ф’ючерси тільки з метою отримання прибутку за рахунок різниці цін купівлі і продажу. Вони не використовують і не виробляють базового активу.
Приклад специфікації ф’ючерсних контрактів. Сьогодні най­більшим ринком валютних ф’ючерсів у світі є Чиказька товарна біржа (Chicago Mercantile Exchange, або скорочено CME), тому розглянемо специфікацію валютного контракту саме цієї біржі. Нижче наведено (без перекладу) специфікацію контракту на німецьку марку з нашими коментарями.
Крім долара США та німецької марки, найпоширенішими валютами угод на ринках ф’ючерсів є британський фунт, швей­царський та французький франки, канадський долар, японська єна та євро.
Подібний вигляд мають також специфікації контрактів на інші фінансові інструменти, тому немає потреби їх наводити. У період існування ринку валютних ф’ючерсів на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) аналогічні специфікації були розроблені для контрактів на долар США та німецьку марку.

       Таблиця 13.1
СПЕЦИФІКАЦІЯ Ф’ЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТУ
НА НІМЕЦЬКУ МАРКУ


Специфікація

Коментарі

Deutsche Mark

Назва контракту

125.000 Deutsche Mark

Кількість базового активу, що є предметом контракту

RTH: 7:20 A.M. — 2:00 P.M.
Jan, Mar, Apr, Jun, Jul, Sep, Oct, Dec & Spot Month

Часи проведення голосових торгів у піті та місяці виконання контрактів

Globex 2:30 P.M. — 7:05 A.M
5:30 P.M. — 7:05 A.M. Sun + Hol.
First Four March Quarterly Months

Часи проведення торгів у електронній системі та місяці виконання контрактів

0.0001 (1pt) ($12.50/pt) ($12.50)

Мінімальний крок котирування контракту та мінімальна зміна ціни

Certain transactions: 0.00005 (1/2pt=$6.25)

Вартість послуг біржі, тобто відкриття однієї позиції коштує 6,25 дол.

No limit between 7:20 A.M. — 7:35 A.M.
Expanding Limits: See Rule 3004

У перші 15 хвилин біржові правила не встановлюють обмежень на коливання цін голосових торгів

Globex: 400 points

Установлюються постійні обмеження на коливання цін в електронній системі протягом однієї сесії

Last Trading Day
12:00 Noon of the third Wednesday

Опівдні третьої середи місяця, на який було відкрито контракт, торги припиняються, наступний день — день виконання умов контракту

Мета специфікації полягає в стандартизації відповідного біржового товару.
Статистична інформація ринку ф’ючерсів. Для тих, хто хоче стежити за узагальненою інформацією ринку ф’ючерсів (ті, що беруть участь у торгах, мають докладнішу інформацію про ціни й обсяги угод, укладених протягом сесії), фінансова преса подає дані у вигляді стандартної таблиці, яку наведено нижче.


       Таблиця 13.2
ТИПОВА ФОРМА ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ТОРГІВ НА Ф’ЮЧЕРСНОМУ РИНКУ


Назва контракту та дата і місце проведення торгів

 

Life time

 

Month

Open

High

Low

Settle

Change

High

Low

Open interest

Dec

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

March

 

 

 

 

 

 

 

 

May

 

 

 

 

 

 

 

 

Julay

 

 

 

 

 

 

 

 

       У першій графі такої таблиці вказують місяці, на які відкрито торгівлю контрактами. Друга графа (Open) подає відомості про ціни відкриття торгових сесій, третя (High) — вказує на найвищу ціну угоди протягом торгової сесії, четверта (Low) — мінімальна ціна. П’ята графа (Settle) подає значення розрахункової ціни, сенс якої ми розглянемо дещо пізніше. Шоста графа (Change) вказує на величину зміни розрахункової ціни відносно розрахункової ціни попереднього дня. Сьома та восьма графи подають найнижчу і найвищу ціни угод протягом усього часу з початку відкриття торгівлі відповідним контрактом. Нарешті, дев’ята графа (Open interest) визначає відкритий інтерес, тобто кількість контрактів з відповідним місяцем виконання, які залишились зареєстрованими після проведеної торгової сесії (дорівнює кількості відкритих коротких або відкритих довгих позицій).

13.2. Ф’ючерсна ціна та особливості
її формування на різні види контрактів

       Ф’ючерсні контракти, в основі яких є різні види базових активів, мають свої (теоретичні) особливості в ціноутворенні. Але загальним є те, що котирування ф’ючерсного контракту вище від поточної ціни базового активу називають терміном контанго, а котирування нижче ціни базового активу — беквардейшн.
Ціноутворення валютних ф’ючерсів. Вартість валютних ф’ючерсів оцінюють виходячи з принципу паритету валютних курсів і процентних ставок. Наприклад, майбутня вартість 1 дол. інвестованого в США терміном на один рік під процентну ставку , становить (1+) · 1 дол. Майбутня вартість того самого долара, інвестованого в Німеччині терміном на один рік з процентною ставкою , дорівнює (1 дол. 1/)·(1+. У перших дужках відображено обмін одного долара за поточним спот-курсом  на відповідну кількість німецьких марок; у других дужках — грошові кошти через рік, отримані в німецьких марках; нарешті, третій множник  (ціна ф’ючерсного контракту з поставками
через рік) відповідає конверсії грошових коштів з марки у долари.
Оскільки, згідно з принципом паритету, дохідність цих операцій повинна збігатися, прирівнюючи відповідні суми грошових коштів, знаходимо, що =(1+)/(1+).
У загальному випадку формула для визначення ціни валютних ф’ючерсів (ґрунтується на концепції складних процентів) має такий вигляд:
,
де t — кількість днів, що залишилась до виконання контракту;
 — ціна контракту з терміном виконання t днів;
 — спот-курс базової валюти;
R(t)річна процентна ставка в національній валюті для позичок з терміном погашення t днів;
r(t) — річна процентна ставка в іноземній валюті для позичок з терміном погашення t днів.
Зауважимо, що при підрахунку ціни валютних ф’ючерсів у ряді країн (наприклад, у Великобританії, Канаді, в Україні), у наведеній формулі показник ступеня  потрібно замінити на
Якою мірою теоретична оцінка ціни контракту відповідає ринковим цінам? Розглянемо приклад.

Приклад. Середній курс марки на 31 липня 1998 р. (тобто індекс курсу на північноамериканських ринках, що підраховується компанією J. P. Morgan) становив  = 0,5617 (доларів за марку). Річна процентна ставка короткострокових зобов’язань (терміном один місяць), номінованих у німецькій марці на цю дату, становила = 0,0343 (3,43% річних), аналогічна ставка зобов’язань у доларах США становила  = 0,0559 (5,59%).  Таким чином, наближене теоретичне значення ціни ф’ючерсного контракту (з поставками у третю середу вересня) на німецьку марку 31 липня становило 0,5632 = 0,5617 ? (1,0559/1,0343). Тут показник ступеня 0,125 відповідає частці днів у році до поставки вересневого контракту, а національною валютою вважається долар США.
Справді, середня ціна за укладеними угодами протягом торгової сесії на CME 31 липня 1998 р. становила 0,5632, що ідеально збігається з теоретичною оцінкою; мінімальна ціна укладених угод становила 0,5618, а максимальна — 0,5643.

Як бачимо, поточна ціна ф’ючерсного контракту на німецьку марку в США буде вищою за поточний спот-курс, оскільки процентні ставки в Німеччині нижчі. Таке явище, як уже зазначалося, має назву контанго. У період існування ф’ючерсного ринку в Україні (до серпня 1998 р.) ціни (котирування) ф’ючерсних контрактів також значно перевищували поточний спот-курс американського долара.
Ціноутворення процентних ф’ючерсів. Ф’ючерсні контракти на цінні папери з фіксованим доходом називають процентними ф’ючерсами, оскільки їх ціни значною мірою залежать від поточних і прогнозованих процентних ставок. Існують контракти на короткострокові, середньострокові і довгострокові зобов’язання, номіновані у різних валютах. Основними біржовими центрами торгівлі такими контрактами є CBOT та CME (Чикаго), AMEX (Нью-Йорк), LIFFE (Лондон), MATIF (Париж), DTB (Франкфурт) та ін.
Розглянемо ф’ючерсний контракт на 13-тижневий вексель казначейства США (тобто з терміном до погашення 91 день), торгівля яким організована на CME.
Купівля такого контракту в березні з виконанням, наприклад, у вересні означає, що в день виконання покупець контракту отри­має пакет казначейських векселів на суму 1 млн дол. за номіналом, що погашається через 91 день. При цьому покупець ф’ючерс­ного контракту передає продавцеві узгоджену в процесі торгів вартість цих активів. Як визначити цю вартість?
Нехай  — поточна спот-ціна казначейського векселя, що по­гашається через t + 91 день, а t — число днів до виконання ф’ючерсного контракту. Тоді ціна контракту визначається за фор­мулою:
,
де  — річна процентна ставка дохідності казначейських векселів з терміном погашення через t днів.
Ця формула є результатом паритету дохідності двох наступних інвестиційних стратегій. Перша — купити вексель, що погашається через t + 91 день, і чекати погашення. Друга — купити ф’ючерсний контракт з виконанням через t днів, за яким постачається 91-денний вексель.
Зауважимо, що в США ціни казначейських векселів і відповідних ф’ючерсних контрактів приводяться до 100 дол. номіналу, тобто, якщо, наприклад, ціна укладеної ф’ючерсної угоди становить 98,98, то це вказує на те, що в день виконання контракту його покупець має перерахувати 989 800 дол. і отримати пакет векселів на суму 1 млн дол.

Приклад. Якою буде ціна контракту з поставками через три місяці, якщо спот-ціна шестимісячних векселів — дол., а річна ставка дохідності тримісячних векселів —  (4%)? Знаходимо, що

Подібні короткострокові процентні ф’ючерси існують для тримісячних депозитних сертифікатів провідних американських банків та для тримісячних депозитів у євродоларах у європейських банках.
Ціноутворення ф’ючерсів на фондовий індекс. Ф’ючерсни­ми контрактами на фондовий індекс називають контракти, базовим активом яких є фондовий індекс. Популярність ф’ючерсних контрактів на фондовий індекс пов’язана з тим, що вони забезпечують дешеві і високоліквідні позиції з курсовими прибутками/збитками, подібними до прибутків/збитків диверсифікованих портфелів акцій, що входять до індексу.
Розглянемо приклад ф’ючерсу на індекс S&P500 (Standard & Poors 500), торгівля яким організована, зокрема на CME. Цей індекс визначається середньозваженою ціною акцій 500 найбільших за капіталізацією компаній США. Ваги визначаються відношенням капіталізації певної компаніїї до загальної капіталізації всіх 500 компаній.
Для всіх «повноцінних» контрактів на індекс S&P500 множник специфікації становить 250 дол. (є також контракти зі зменшеним множником для інтернет-торгівлі).
Цей множник означає, що за кожним ф’ючерсним контрактом на дату виконання сплачується грошова сума, рівна добутку множника на різницю значення індексу при закритті контракту в останній день торгівлі і ціною купівлі ф’ючерсного контракту. Наприклад, якщо ціна купівлі контракту на індекс S&P500 була 1320, а значення індексу на дату закриття контракту — 1340, то з рук у руки перейде 250·(1040 – 1020) = 5 000 дол.
Хто ж виплатить і хто отримає вказану суму? Якщо значення індексу при виконанні контракту нижче за ціну купівлі контракту, то платить покупець (особа, що займає довгу позицію), а отримує гроші продавець. Якщо значення індексу вище за ціну контракту, то платить продавець, а отримує покупець.       
У розглянутому вище прикладі сума 5 000 дол. переходить від продавця контракту до покупця.
       Чому дорівнює теоретична ціна контракту на індекс? Існує формула
,
де t — кількість днів до виконання ф’ючерсного контракту;
 — ціна ф’ючерсного контракту,
 — спот-ціна (тобто поточне значення індексу),
R(t) — річна ставка дохідності позичок у валюті країни, в якій визначається індекс з терміном погашення t днів.
Y(t) — середньозважена ставка дивіденду на акції компаній, що входять до індексу; ураховуються тільки дивіденди, які виплачуються в період до виконання контракту.

Приклад. Нехай  = 1000, R(360) = 0,06 (6%), Y(360) = 0,04 (4% — середньозважена ставка оголошеного дивіденду за акціями компаній, які включені до індексу). Тоді поточна ціна ф’ючер­сного контракту з виконанням через рік, згідно з наведеною формулою, дорівнює = 1000 + (0,06 – 0,04)1000 = 1020.
Базис. Базисом називають фактичну різницю між ціною ф’ючерсного контракту і спот-курсом базового активу. Теоретична різниця  незмінна протягом певного періоду. Але базис, тобто фактична різниця, зазнає впливу попиту і пропозиції як на касовому, так і на терміновому ринках і тому перебуває в постійному русі. Для успішного хеджування вартості відкритої позиції за базовим активом коливання базису має бути значно нижчим за коливання цін фінансового активу, що хеджується.
У статистичних термінах це еквівалентно тому, що стандартне відхилення вибірки значень базису має бути значно меншим від стандартного відхилення значень спот-курсу базового активу (практично у 8—10 разів).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.