лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародні розрахунки та валютні операції

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розділ 12. СВОПИ
Після вивчення цього розділу ви зможете

 • з’ясувати, що таке валютні свопи та для яких цілей вони використовуються;
 • зрозуміти механізм здійснення валютних свопів;
 • укладати угоди своп;
 • котирувати угоди своп;
 • виписувати тікети за угодами своп;
 • з’ясувати, що таке процентні свопи ринку капіталів та для яких цілей вони здійснюються;
 • зрозуміти механізм здійснення процентних свопів;
 • розрахувати сторони котирування базового процентного свопу;
 • пояснити, що таке валютно-процентні свопи, яких видів вони бувають та для яких цілей здійснюються.

12.1. Свопи ринку конверсійних операцій
12.1.1. Поняття валютних свопів та їх класифікація
Валютний своп — це обмін потоками двох валют за певний період у майбутньому між сторонами угоди. Валютні свопи поділяють на свопи з фіксованими ставками та свопи з плаваючими ставками (процентні свопи):

 • свопи з фіксованими ставками, що являють собою комбінацію конверсійних угод з різними датами валютування (більш відомі як валютні свопи (currency swap). Вони здебільшого використовуються на ринку forex). Ці свопи будуть детально розглянуті нижче;
 • свопи з плаваючими процентними ставками (процентні або валютно-процентні свопи), що являють собою обмін активами або зобов’язаннями (вираженими в одній або в різних валютах). Вони переважно використовуються на ринку капіталів.

Своп з фіксованими ставками валют може укладатися двома способами:

 • як комбінація двох протилежних конверсійних угод на однакову суму з різними датами валютування;
 • як дві зустрічні депозитні угоди на еквівалентні суми валют.

Свопи з’явилися зовсім недавно і за кілька десятків років стали одним з основних засобів, використовуваних організаціями для управління активами та зобов’язаннями. Ринок свопів з’явив­ся в 60-ті роки, коли вартість інвестиційних премій, введених органами, що контролюють біржову діяльність у Великобританії, обмежили можливості британських компаній інвестувати кошти за рубежем. Компенсаційні позики виникли як метод, що дає змогу обминати ці обмеження. Британська компанія позичала фунти стерлінгів британській філії американської компанії, а аме­риканська компанія, у свою чергу, позичала долари США філії британської компанії, що інвестувала їх на території США.
Розглянемо валютні свопи як угоди з двома конверсійними угодами. Операція своп узгоджується дилерами зазвичай як одна угода, що включає відразу дві зустрічні конверсійні операції. Дата виконання ближчої конверсійної угоди називається датою валютування, а дата виконання більш віддаленої за терміном угоди — датою закінчення свопу (maturity date).
Валютні свопи класифікують за кількома ознаками:
1. За термінами укладення:

 • простий своп (стандартний) — перша конверсійна угода укладається на умовах спот, а зустрічна операція — на умовах форвард (наприклад, свопи типу спот/тиждень (spot/week), спот/місяць (spot/month) і т. д.);
 • своп форвард/форвард — перша конверсійна угода укладається на умовах форвард, а зустрічна операція — теж на умовах форвард, але на більш тривалий термін;
 • своп із датами валютування до спота — перша конверсійна угода укладається з датою валютування до спота, а зустрічна опе­рація — на умовах спот (свопи типу тому/некст (tom/next), тод/некст (tod/next) і тод/спот (tod/spot)).

2. За типом укладання:

 • своп типу buy/sell (b/s) — якщо в першій конверсійній операції валюта купується, а в зустрічній операції — продається,
 • своп типу sell/buy (s/b) — якщо в першій конверсійній операції валюта продається, а в зустрічній операції — купується.

12.1.2. Практика укладення угод своп
Операція своп може проводитися з одним контрагентом, тобто обидві конверсійні операції здійснюються з тим самим банком. Однак можна називати свопом комбінацію двох протилежних конверсійних угод із різними датами валютування на однакову суму, укладених із різними контрагентами.
Наведемо приклад укладення операції своп: банк “Україна” укладає своп типу купив/продав (buy/sell) із контрагентом банком Bank Austria, London.

: SWAP JPY 1M

WE BUY AND SELL

100,000,000.00 JPY

at -51.1

 

: RATES 111.15 AND 110.639

 

: Dealing with BAUL BANK AUSTRIA, LONDON — @

: give:

899.685.11 USD

THU

24FEB2000

: USD TO BONY NY.ACC 8900107006

: rcve:

100.000.000.00 JPY

THU

24FEB2000

: BANK OF TOKYO, TOKYO ACC 6530564678

: give:

100.000.000.00 JPY

FRI

24MAR2000

: JPY TO BANK AUSTRIA, TOKYO ACC 456890023

: rcve:

903.840.42 USD

FRI

24MAR2000

: USD TO BTC, NY ACC 04-035-670

: Comment

 

 

 

: Comment

 

 

 

: 0ur User ANAT

 

Terminal Controller BUKR

: CONVERSATION                                   STARTING 0745GMT THE 22FEBOO

   SWAP 100 JPY 1M
# ANDY> HI -51.4/-51.1
ANATOLIY> I BUY AND SELL 100 JPY
# TO CONFIRM 100 MIO AGREED AT -51.1 I SELL AND BUY JPY
# RATES ARE 111.15 AND 110.639
# VAL 24FEB2000 AND 24MAR2000
# JPY TO BANK AUSTRIA, TOKYO ACC 456890023
# MY USD TO BONY NY.ACC 8900107006
# WHERE FOR YOU PLS?
TO CONFIRM AT -51.1 I SELL AND BUY 100 MIO JPY
VAL 24FEB2000 AND 24MAR2000
RATES ARE 111.15 AND 110.639
MY USD TO BTC, NY ACC 04-035-670
JPY TO BANK OF TOKYO, TOKYO ACC 6530564678
THNKS FOR THE DEAL DONE
GOOD LUCK! TILL WE MEET AGAIN. BIBI
# ALL AGREED
# BIBI

Як і в тікеті для конверсійних операцій, верхня частина — це офіційний документ, а нижня — переговори дилерів. Так само вказуються такі реквізити:

 • валюти і сума угоди;
 • тип свопу (buy/sell або sell/buy);
 • курси першої конверсійної операції і зустрічної;
 • дати валютування обох конверсійних угод;
 • реквізити сторін. Зауважимо, що при підтвердженні угод типу своп кожній стороні необхідно вказувати відразу реквізити за двома валютами, що беруть участь в операції.

Котируються свопи так само, як і фовардні угоди, — форвардні пункти є котируванням і свопу, і форвардної операції для даного періоду (звідси їх друга назва: “своп-пункти” — swap points, swap rate). Тому при котируванні свопу досить зазначити тільки форвардні (своп) пункти для відповідного періоду у вигляді двостороннього котирування, наприклад:
SWAP GBP/USD 3M (своп GBP/USD на три місяці)
# – 40/–36.
У даному прикладі “– 40” — це сторона bid котирування операції своп, за якою маркет-мейкер купує базову валюту на форвардних умовах, а “–36” — сторона offer котирування, за якою маркет-мейкер продає базову валюту на форвардних умовах. Так само слід зазначити, що якщо одна зі сторін робить своп типу sell/buy, то протилежна сторона робить операцію своп типу buy/sell. Курси свопу розраховує завжди маркет-мейкер, маркет-тейкер тільки погоджується з умовами угоди.
Повернемося до нашого прикладу. При запиті котирування своп USD/JPY на 100 млн японських єн на один місяць Bank Austria виставляє котирування свопу “–51,4/–51,1”. Котирування двостороннього котирування обов’язкове на міжнародному валютному ринку, якщо ж ваш контрагент виставив тільки одну сторону курсу, то вважається, що це не етично. Дилер банку “Україна” робить своп операцію типу buy/sell JPY, а Bank Austria робить своп sell/buy JPY і розраховує курси свопа: 111,15 і 110,639. Це курси конверсійних операцій на умовах спот і форвард: на умовах спот Bank Austria продає JPY зі сторони bid котирування USD/JPY, тобто за 111,15 (якщо на момент здійснення угоди, наприклад, курс спот USD/JPY 111,15/111,22). У разі зміни курсу спот зміняться і курси операції своп, але не котирування свопу. Воно може змінитися тільки при значному русі ціни спот і зміні процентних ставок даних валют (див. формулу розрахунку своп пунктів). Форвардний курс конверсійної операції розраховується додатком (відніманням) від спот курсу форвардних пунктів. Варто запам’ятати: форвардні пункти сторони bid додаються (віднімаються) від сторони offer курсу спот, а форвардні пункти сторони offer додаються (віднімаються) від сторони bid курсу спот. Тому форвардний курс дорівнюватиме: 111,15 – 0,511 = 110,639.
Розглянемо ще приклад: курс спот USD/DEM 1,9565/70, своп пункти на два місяці становлять – 45/– 40. Розрахуємо курси свопу типу sell/buy для USD, що зазначить маркет-мейкер для свого контрагента. На споті маркет-мейкер продаватиме долари США зі сторони offer — 1,9570, а на форварді купуватиме зі сторони bid котирування свопу: — 45. Тому курси свопу типу sell/buy для маркет-мейкера будуть — 1,9570 і 1,9525 (1,9570 – 0,0045 = 1,9525).
Схема розрахунку форвардного курсу другої сторони операції своп:
курс cпот =              bid                  offer
 своп (форвард) пункти =      +(–) bid           +(–) offer
Тоді, як і при розрахунку курсу форвардної операції, використовується схема:

                            курс cпот =              bid                offer

       своп (форвард) пункти =       +(–) bid        +(–) offer
На ринку операцій своп теж використовується термін “спред”. Розмір спреду залежить від тих самих умов, що й при конверсійних операціях. Ринок свопів дуже поширений у міжнародній практиці, там теж існують попит та пропозиція, але котирування змінюється не так часто, як на ринку конверсійних операцій.
Для розрахунку своп-пунктів застосовується та сама формула, що і для розрахунку форвардних пунктів:


* — база розрахунку для даної валюти на грошовому ринку (360 для USD, JPY, CHF, EUR; 365 для GBP, BEF, IEP).
Котирування своп-пунктів можна розглянути на сторінках інфор­маційної системи Reuters: “EURF=”, “JPYF=”, “CHFF=”, “GBPF=” та ін. Зауважимо, що ці котирування наводяться відносно долара США.
12.1.3. Свопи з датами валютування
до споту (своп tom/next)

Свопи з датами валютування до споту котируються аналогічно стандартним свопам у вигляді своп-пунктів для відповідних періодів (о/n (overnight), t/n (tom/next) та tod/spot (today/spot)) у вигляді премії або дисконту:
tod/tom = 2,45/2,37 або 0,12/0,15,
tom/next = 2/1 або 1,12/1,27.
Існує правило: у випадку зростання зліва направо форвардних (своп) пунктів обмінний курс для першої угоди своп має бути нижчим, ніж валютний курс обміну для другої угоди; у разі зниження форвардних (своп) пунктів зліва направо обмінний курс для першої угоди має бути вищим, ніж для другої.
Найбільш поширений своп том/некст, який використовується у разі пролонгації відкритої позиції при спекулятивній торгівлі на умовах margin trading. При цьому поточний валютний курс спот можна використовувати як для дати валютування (до спота), так і для дати закінчення свопа (безпосередньо на споті). Головне, щоб різниця двох курсів становила суму форвардних пунктів для відповідного періоду, дата спот при цьому завжди є форвардною датою.
Приклад. Банк ААА котирує своп tom/next за GBP/USD: 0,38/0,48 та укладає угоду своп типу buy/sell GBP, спот курс при цьому GBP/USD = 1,5923/28. Банк ААА маркет-мейкер, на форварді він продає базову валюту зі сторони offer 0,48. Курс спот може використовуватись двома способами:
а) банк ААА укладає угоду з датою валютування tom за курсом спот 1,5923, а угоду з датою валютування на споті — за курсом 1,592348 (1,5923+0,000048);
б) банк ААА укладає угоду з датою валютування tom за курсом 1,592252 (1,5923 – 0,000048), а угоду з датою валютування на споті — 1,5922.
12.1.4. Свопи з датами
валютування форвард/форвард

На практиці свопи форвард/форвард укладаються шляхом здій­снення не двох форвардних зустрічних операцій, а двох простих операцій своп, у яких проводиться взаємозалік двох операцій спот.
Наприклад: операція своп форвард/форвард 3/8 типу buy/sell:

 • купівля тримісячного свопу (продаж з датою валютування спот, купівля з датою валютування форвард);
 • продаж восьмимісячного свопу (купівля з датою валютування спот, продаж з датою валютування форвард).

Котирування операції своп форвард/форвард здійснюється за допомогою своп-пунктів, які розраховуються за таким правилом:

 • сторона bid котирування операції своп форвард/форвард дорівнює різниці між стороною bid котирування стандартного свопу довшого строку та стороною offer котирування стандартного свопу короткого строку:

bid (forward/forward swap) = bid (long term) – offer (short term);

 • сторона offer котирування операції своп форвард/форвард дорівнює різниці між стороною offer котирування стандартного свопу довшого строку та стороною bid котирування стандартного свопу короткого строку:

offer (forward/forward swap) = offer (long term) – bid (short term).
Приклад. Банк XXX робить запит щодо котирування свопу форвард/форвард у банку YYY з метою купити ЕUR за USD через два місяці, а продати через чотири місяці (банк XXX продає своп 2/4). Курс спот EUR/USD дорівнює 0,8940, своп-пункти на два місяці: –13/–11, на чотири місяці: –46/–43.
Укладення угоди включає таке:

 • запит котирування у банку YYY: “SWAP 2/4 EUR/USD”;
 • банк YYY розраховує та надає котирування свопу 2/4 EUR/USD: “–35/–30”;
 • банк XXX підтверджує, що робить своп типу buy/sell ЕUR.
 • банк YYY розраховує курси свопу за форвардними угодами: курс, за яким він продасть через два місяці ЕUR — 0,8940, та курс, за яким через чотири місяці він купить EUR — 0,8905. (Угода робиться по стороні bid котирування свопу).

12.1.5. Використання угод своп
Угоди своп можуть використовуватися:

 • для продовження (пролонгації) відкритої валютної позиції на майбутнє. Пролонгувати (або “свопувати”, від англійського to swap out) відкриту валютну позицію означає зберегти стан позиції (розмір і знак) на певний строк у майбутньому;
 • для керування своїми активами та зобов’язаннями, для збільшення прибутковості;
 • для зменшення валютного ризику;
 • для хеджування операцій форвард.

За допомогою угод своп банки можуть пролонгувати свої відкриті позиції на який завгодно тривалий термін залежно від прог­нозу руху валютного курсу. Вони можуть пролонгувати їх за допомогою як одноденних свопів (щоразу на один день), так і більш тривалих за термінами угод своп (наприклад, на два тижні, місяць, кілька місяців, на рік).
Укладення угод своп значно дешевше для маркет-тейкерів, ніж укладення форвардних контрактів у разі пролонгації валютної позиції.
Приклад.Компанія ООО хоче пролонгувати ще на три місяці форвардний контракт на купівлю 1 млн німецьких марок, укладений раніше. На даний момент курс спот USD/DEM = 2,0120/25, своп пункти на термін три місяці дорівнюють “–72/–67”. Банк може діяти двома способами:

 • закрити позицію на умовах спот та укласти нову форвардну угоду,
 • укласти угоду своп типу “buy/sell DEM”.

При форвардній угоді курс буде 2,0048 (сторона bid курсу спот 2,0120 — сторона bid форвардного котирування 0,0072). Якщо укладати угоду своп, то компанія ООО здійснить своп типу “sell/buy DEM” за курсами 2,0125 на споті та 2,0053 на форварді (2,0125 – 0,0072). При укладанні форвардної угоди компанія ООО несе витрати на суму 1908,46 USD, а при угоді своп — 1784,09 USD, що дешевше на 124,37 USD.
Керування активами та зобов’язаннями базується на використанні переваг, які окремі позичальники можуть одержати на різних валютних ринках. Так, згідно зі схемою угоди своп кожний позичальник має можливість одержати певну суму валюти значно дешевше, ніж якби він брав кредит на валютному ринку.
Хеджування валютних ризиків за допомогою валютних свопів здійснюється через:

 • фіксацію валютного курсу на майбутній період;
 • організацію зустрічних грошових потоків.

Угоди своп насамперед є міжбанківськими операціями і мають багато спільного з операціями форвард. На практиці операції своп використовуються значно частіше, ніж прості форвардні операції. Переваги у використанні угод своп перед форвардними угодами:

 • при здійсненні валютного свопу значно зменшується валютний ризик, оскільки він розподіляється між учасниками угоди — фіксується курс форвардної угоди, а позиція кожного з учасників угоди своп дорівнює нулю;
 • використання свопів дає можливість забезпечити хеджування довгострокових операційних та економічних ризиків.

Щодо руху фінансових потоків угоди своп можна розглядати як співвідношення короткої та довгої валютних позицій.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.