лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародні розрахунки та валютні операції

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст

 

Передмова.......................................... 3
Частина 1. Основи організації та механізм
міжнародних розрахунків
..................... 4
Розділ 1. Загальні основи організації міжнародних розрахунків .. 4
1.1. Поняття і види міжнародних розрахунків. Способи платежів 4
1.2. Роль національних і колективних валют та золота
в міжнародних розрахунках............................. 8
1.3. Валютно-фінансові та платіжні умови
зовнішньоекономічних угод........................... 10
1.3.1. Валюта ціни та валюта платежу.................. 11
1.3.2. Умови платежу............................. 14
1.4. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності,
способи їх усунення.................................. 16
Запитання для самоконтролю.......................... 24
Розділ 2. Роль банків в організації міжнародних розрахунків .. 25
2.1. Міжбанківські кореспондентські відносини та система
міжбанківських комунікацій. Система СВІФТ.............. 25
2.2. Відкриття та ведення валютних рахунків............... 32
2.3. Купівля банками іноземної валюти для міжнародних
розрахунків........................................ 36
Запитання для самоконтролю.......................... 42
Розділ 3. Умови поставок і документи в міжнародній торгівлі .. 44
3.1. Характеристика зовнішньоторговельного контракту...... 44
3.2. Умови поставок товару............................ 47
3.3. Види документів при міжнародних поставках........... 49
3.3.1. Комерційні документи........................ 50
3.3.2. Транспортні документи....................... 50
3.3.3. Страхові документи.......................... 54
3.3.4. Фінансові документи......................... 55
Запитання для самоконтролю.......................... 59
Розділ 4. Недокументарні форми розрахунків ............... 60
4.1. Особливості використання в міжнародній сфері основних
форм розрахунків ................................... 60
4.2. Авансові платежі ................................ 64
4.3. Платіж на відкритий рахунок ....................... 69
4.4. Банківський переказ .............................. 71
4.5. Розрахунки з використанням чеків, пластикових карток,
векселів .......................................... 77
Запитання для самоконтролю .......................... 81
Розділ 5. Документарні форми розрахунків ................. 82
5.1. Документарний акредитив ......................... 82
5.1.1. Фази акредитива ............................ 83
5.1.2. Форми акредитива .......................... 86
5.1.3. Види і конструкції акредитива ................. 89
5.1.4. Конструкції акредитива ....................... 98
5.1.5. Відкриття акредитива ....................... 102
5.1.6. Виконання акредитива ...................... 105
5.1.7. Уніфіковані правила для акредитива ............ 112
5.2. Інкасо ........................................ 113
5.2.1. Види інкасо ............................... 113
5.2.2. Фази документарного інкасо .................. 114
5.2.3. Узгодження умов інкасо ..................... 116
5.2.4. Виписка інкасового доручення і подання документів 117
5.2.5. Уніфіковані правила для інкасо (УПІ) ........... 118
Запитання для самоконтролю ......................... 119
Розділ 6. Кредитування учасників міжнародних розрахунків .. 120
6.1. Роль кредиту в забезпеченні зовнішньої торгівлі, його види
та зв’язок з умовами платежу ......................... 120
6.2. Кредитування імпорту ........................... 124
6.2.1. Кредитування на основі векселя ............... 124
6.2.2. Кредитування на основі документарного акредитива 126
6.2.3. Пряме банківське кредитування імпортера ........ 129
6.3. Кредитування експoрту ........................... 133
6.3.1. Короткострокове кредитування експортера ....... 133
6.3.2. Експортний факторинг та форфейтинг .......... 136
6.3.3. Експортний лізинг ......................... 138
Запитання для самоконтролю ......................... 139
Розділ 7. Банківська гарантія як інструмент забезпечення
виконання зобов’язань у міжнародних розрахунках
.. 141
7.1. Загальні принципи і правові основи банківської гарантії . 141
7.1.1. Поручительство ............................ 142
7.1.2. Платіжне зобов’язання ...................... 144
7.2. Дія банківських гарантій .......................... 144
7.3. Видача банківських гарантій ....................... 147
7.4. Використання банківської гарантії .................. 148
7.5. Типи та основні види банківських гарантій ........... 149
7.5.1. Типи банківських гарантій ................... 149
7.5.2. Види банківських гарантій ................... 151
Запитання для самоконтролю ......................... 155
Частина 2. Валютні операції комерційних банків ......... 156
Розділ 8. Загальні основи діяльності комерційних банків
на валютних ринках
........................... 156
8.1. Сутність, структура та регулювання валютного ринку України 156
8.2. Види валютних операцій банків, їх ризикованість ...... 163
8.3. Інформаційне забезпечення операцій на валютних ринках 167
Запитання для самоконтролю ......................... 171
Розділ 9. Міжбанківські депозитні операції в іноземній валюті 172
9.1. Сутність міжбанківського ринку депозитних операцій
в іноземній валюті ................................. 172
9.2. Валютування депозитних угод ..................... 173
9.3. Процентні ставки на ринку міжбанківських депозитів
у іноземній валюті ................................. 175
9.4. Котирування процентних ставок. Сторони котирування .. 179
9.5. Депозитна позиція .............................. 181
9.6. Ринок євровалюти .............................. 183
9.7. Зв’язок між процентними ставками та валютними курсами 184
Запитання для самоконтролю ......................... 185
Розділ 10. Поточні конверсійні операції ................... 186
10.1. Сутність, види та цілі конверсійних операцій ......... 186
10.2. Валютні операції на умовах спот ................... 188
10.3. Котирування валют. Курси покупця і продавця ........ 190
10.4. Крос-курси та їх розрахунок ...................... 194
10.5. Валютна позиція ............................... 198
10.6. Практика укладання угод на ринку поточних конверсійних операцій. Ордери, що застосовуються на ринку конверсійних
операцій ......................................... 202
Запитання для самоконтролю......................... 208
Розділ 11. Форвардні операції ........................... 210
11.1. Валютні форвардні угоди ........................ 210
11.1.1. Сутність та цілі форвардних контрактів ......... 210
11.1.2. Форвардний курс .......................... 212
11.1.3. Валютування форвардних контрактів ........... 217
11.1.4. Контракти на ламану дату ................... 218
11.1.5. Форвардні контракти з правом вибору дати ...... 219
11.1.6. Форвардні крос-курси ...................... 220
11.1.7. Закриття та продовження форвардного контракту . 221
11.1.8. Витрати за форвардною угодою ............... 224
11.2. Процентні форварди ............................ 225
11.2.1. Угоди форвард/форвард ..................... 225
11.2.2. Угоди за форвардними ставками .............. 227
Запитання для самоконтролю ......................... 230
Розділ 12. Свопи ..................................... 232
12.1. Свопи ринку конверсійних операцій ................ 232
12.1.1. Поняття валютних свопів та їх класифікація ..... 232
12.1.2. Практика укладення угод своп ................ 233
12.1.3. Свопи з датами валютування до споту (своп tom/next) 237
12.1.4. Свопи з датами валютування форвард/форвард ... 237
12.1.5. Використання угод своп .................... 238
12.2. Свопи ринку капіталів .......................... 240
12.2.1. Поняття процентних свопів, їх види та характеристика 240
12.2.2. Валютні свопи ринку капіталів ............... 244
Запитання для самоконтролю ......................... 247
Розділ 13. Фінансові ф’ючерси .......................... 249
13.1. Поняття фінансових ф’ючерсів та визначальні риси ф’ючерсних ринків    249
13.2. Ф’ючерсна ціна та особливості її формування
на різні види контрактів.............................. 252
13.3. Біржова торгівля ф’ючерсними контрактами і система маржі 257
13.4. Ф’ючерсні стратегії та хеджування.................. 261
Запитання для самоконтролю......................... 270
Розділ 14. Опціони ................................... 272
14.1. Поняття опціонних контрактів, їх види, сторони
та ціна виконання .................................. 272
14.2. Організація торгівлі опціонними контрактами
та система маржі ................................... 274
14.3. Премія опціону ................................ 275
14.4. Опціонні стратегії та хеджування опціонами .......... 277
Запитання для самоконтролю......................... 287
Розділ 15. Спекулятивні операції на валютних ринках ....... 289
15.1. Поняття спекулятивних операцій .................. 289
15.2. Фундаментальний аналіз ......................... 295
15.2.1. Сутність та особливості фундаментального аналізу між-
народного валютного ринку. Види економічних індикаторів 295
15.2.2. Аналіз економічних індикаторів .............. 301
15.2.2.1. Економічні індикатори глобального макроеконо-
мічного значення ............................... 305
15.2.2.2. Індикатори інфляції ...................... 308
15.2.2.3. Індикатори безробіття ..................... 309
15.2.2.4. Індикатори розвитку промисловості .......... 310
15.2.2.5. Індикатори добробуту населення ............. 312
15.2.2.6. Специфіка економічних індикаторів різних країн 314
15.3. Технічний аналіз ............................... 315
15.3.1. Сутність, об’єкти та методи технічного аналізу ... 315
15.3.2. Графічний аналіз: поняття та види графіків ...... 317
15.3.3. Поняття та визначення тренду ................ 319
15.3.4. Підтримка та опір руху цін .................. 320
15.3.5. Технічні індикатори ....................... 322
15.3.6. Простий показник середнього руху курсу (МА) ... 323
15.3.7. Експоненціальний показник середнього руху курсу (ЕМА)   326
15.3.8. Види дивергенцій ......................... 329
15.3.9. Метод зближення/розходження показника
середнього руху курсу (MACD) ..................... 330
15.3.10. МАСD-гістограма ........................ 331
15.3.11. Найпотужніший сигнал технічного аналізу ..... 333
15.3.12. Моментум .............................. 334
15.3.13. Швидкість зміни (RоС) .................... 334
15.3.14. Згладжена швидкість зміни (S-RоС) ........... 337
15.3.15. Надмірна купівля та надмірний продаж ........ 337
15.3.16. Індекс відносної сили (RSI) ................. 338
15.3.17. Стохастика .............................. 340
15.3.18. Обсяг (volume) та відкритий інтерес (OI) ....... 342
15.3.19. Індекс товарного каналу (CCI) ............... 344
5.4. Психологія прийняття рішення ..................... 344
Запитання для самоконтролю ......................... 347
Розділ 16. Управління ризиками, пов’язаними
з валютними операціями комерційних банків
...... 349
16.1. Поняття ризику як економічної категорії ............. 349
16.2. Класифікація банківських ризиків .................. 350
16.3. Поняття валютного ризику та його види ............. 351
16.4. Управління валютним ризиком .................... 354
16.5. Огляд супутніх ризиків .......................... 364
Запитання для самоконтролю ......................... 367
Додатки ......................................... 368
Література ....................................... 382

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.