лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародні розрахунки та валютні операції

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Міністерство освіти і Науки УКраїни
Київський національний економічний університет
УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВО-БАНКІВСЬКА ШКОЛА при КНЕУ

 

 

 

 

Навчальний посібник

 

За загальною редакцією
доктора економічних наук, професора,
заслуженого діяча науки і техніки України
М. І. Савлука

 

 

 

Київ 2002

Автори:
О. І. Береславська, О. М. Наконечний,
М. Г. Пясецька, О. В. Боришкевич, В. Б. Гордон,
О. Ю. Русалова, А. В. Тимоф
єєв

Рецензенти:
О. А. Кириченко, д-р екон. наук, проф.,
віце-президент банку «Надра»
О. С. Брагін, директор департаменту валютного контролю
та ліцензування Національного банку України

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Лист № 14/18.2-1238 від 29.08.01

 

М 58Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. по­сібник / О. І. Береславська, О. М. Наконечний, М. Г. Пясецька та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2002. — 392 с.
ІSBN 966–574–331–7

У навчальному посібнику висвітлені методологічні та практичні аспекти організації міжнародних розрахунків та валютних операцій з урахуванням світового та вітчизняного досвіду. Зміст посібника викладено комплексно, з огляду на інтереси всіх учасників міжнародних розрахунків та валютного ринку. Проте, зважаючи на важливу роль у цій сфері комерційних банків, основні питання розглядаються передусім з їхніх позицій.
Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти четвертого рівня акредитації, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.
ББК 65.268
a  О. І. Береславська, О. М. Наконечний, М. Г. Пясецька та ін., 2002
ІSBN 966–574–331–7                                             a  КНЕУ, 2002


Навчальне видання

 

 

Береславська Олена Іванівна
Наконечний Олександр Миколайович
Пясецька Маріанна Георгіївна та ін.

 

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ
ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ

 

Навчальний посібник

За загальною редакцією
доктора економічних наук, професора,
заслуженого діяча науки і техніки України
М. І. Савлука

 

 

Редактор Н. Царик
Художник обкладинки Т. Зябліцева
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор А. Тютюнник
Верстка О. Іваненко

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.