лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Маркетингова політика комунікацій

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

Т. І. ЛУК’ЯНЕЦЬ

 

МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

Київ 2002

 

 

Рецензенти:
А. В. Войчак, д-р екон. наук, проф.
(Міжнар. християнський ун-т)
В. Г. Герасимчук, д-р екон. наук, проф.
(Нац. техн. ун-т України «КПІ»)

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-120 від 18.01.02

 

 

 

Лук’янець Т. І.
Л 84       Маркетингова політика комунікацій: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 272 с.
ISBN 966–574–317–1

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисцип­ліни розроблено в Україні вперше. Він містить типову програму курсу, методичні вказівки щодо вивчення кожної з десяти тем курсу, питання для проведення заліків та проміжного контролю, глосарій, практичні (лабораторні) заняття на персональних комп’ютерах та список основної та додаткової літератури.
Для студентів бакалаврського циклу всіх спеціальностей з маркетингу. Може бути використаний практиками, які працюють у галузі продажу товарів та послуг.
ББК 65.290-2
© Т. І. Лук’янець, 2001
ІSBN 966–574–317–1                                                                   © КНЕУ, 2001

Навчальне видання

 

 

 

ЛУК’ЯНЕЦЬ Тамара Іванівна

 

 

маркетингова політика комунікацій

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

 

Редактор І. Соломарський
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор А. Бородавко
Верстка Т. Мальчевської

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.