лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Планування діяльності підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Присвячується 95-річчю
Київського національного
економічного університету

 

 

 

 

ВСТУП

Дисципліна «Планування діяльності підприємства» належить до дисциплін, які забезпечують професійну підготовку бакалаврів за спеціальністю «економіка підприємства».
Мета вивчення дисципліни полягає у тому, щоб надати студентам теоретичні знання та практичні навички з питань планування на підприємствах в умовах функціонування ринкових відносин.
Основними завданнями дисципліни є:

  • ознайомити студентів із предметом, змістом і методами дослідження науки «планологія»;
  • навчити студентів методикам і навичкам планово-економічних розрахунків при плануванні виробництва і збуту продукції, ресурсного забезпечення виробництва, зведених показників-витрат і фінансів;
  • показати методи обґрунтування проектів оновлен­ня продукції, організаційно-технічного розвитку під­приємства.

Складовою посібника є типова програма дисципліни, комплекс навчально-методичного забезпечення з кожної теми, а також критерії оцінки знань студентів.
Основні рекомендації щодо вивчення дисципліни та набуття навичок виконання економічних розрахунків викладено в розділі навчально-методичного забезпечення. У ньому з кожної теми викладено методичні поради щодо вивчення теоретичного матеріалу, теми семінарських і практичних занять, список літератури, термінологічний словник основних понять.
Із метою набуття навичок аналітичної і дослідної роботи наведені теми рефератів, запитання для дискусій, посилання на літературні джерела.
Для формування у студентів досвіду економічних розрахунків подані практичні завдання з прикладами розв’язання типових задач.
Рівень засвоєння теоретичного матеріалу допоможе визначити запитання для самоперевірки знань.
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни розрахований на студентів спеціальності «економіка підприємства». Він стане в нагоді спеціалістам підприємств, які займаються плануванням виробничо-господарської діяльності підприємства і його структурних підрозділів.
Посібник підготовлений творчим колективом у складі:
В. Є. Москалюк (керівник авторського колективу — вступ, тема 8), М. А. Бєлов (теми 6, 9, 10), Н. М. Євдокимова (теми 1, 2, 14), В. Ф. Оберемчук (тема 12), О. П. Степанов і Є. О. Тільний (тема 13), Л. С. Топчій (теми 3, 4, 5, 7, 11).

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.