лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Планування діяльності підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розв’язання
Перехідна економія чисельності становить:
 чол.
Приріст продуктивності праці визначимо за формулою (8.10):
.
Приклад 13.Виробнича програма дільниці складає: виріб А — 400 шт., виріб В — 400 шт. Розцінки на вироби: 100 і 200 грн.
відповідно. На дільниці працюють робітники-почасовики — 4 чол. VI розряду. Годинна тарифна ставка — 1,28, плановий ефективний фонд робочого часу почасовиків — 1760 год.
Розмір премії за виконання плану відрядників 40% від заробіт­ку, почасовикам — 20%.
Розрахувати плановий фонд заробітної плати.
Розв’язання
Фонд заробітної плати робітників відрядників визначимо за формулою [2, с. 185, ІІІ. 40]:
 грн.
Фонд заробітної плати робітників-погодинників визначимо за формулою:
 грн.
Преміальний фонд заробітної плати згідно з формулою [2, с. 190, III. 44 і III — 44а]:
 грн.
Плановий фонд заробітної плати:
 грн.
Приклад 14.На підприємстві планується річний фонд заробіт­ної плати промислово-виробничого персоналу — 500 000 грн, в тому числі робітників — 300 000 грн, середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу — 200 чол., в тому чис­лі робітників — 100 чол., ефективний фонд робочого часу одного робітника — 1700 годин (222 робочих дні).
Розрахувати середню річну заробітну плату одного промислово-виробничого працівника, робітника, а також середньогодинну та середньоденну заробітну плату робітника.
Розв’язання
Середня річна заробітна плата працівника і робітника згідно з формулою [8.16] відповідно:
 грн,
 грн.
Середньо годинна і середньоденна заробітна плата робітника відповідно:
 грн,
 грн.


ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ

Задача 1.План — кількість виробів — 60 од., трудомісткість виробу — 300 нормо-год., обсяг запчастин — 100 тис. од. Базова трудомісткість 1000 грн., продукції — 100 норма-год., коефіцієнт зниження трудомісткості в плановому періоді — 0,95. Визначити загальну трудомісткість виробничої програми.
Відповідь для самоперевірки — 27,500 грн.
Задача 2. У плановому році 80% робітників мають встановлену тривалість робочої зміни за графіком 8 годин, 20% — 7 годин. Кількість святкових днів, які не збігаються з передвихідними днями, — 5. Номінальна кількість робочих днів — 257.
Розрахувати середню тривалість робочого дня.
Відповідь для самоперевірки — 7,78 год.
Задача 3.У цеху працюють робітники, які мають тривалість відпустки:


Тривалість відпустки, робочі дні

Кількість робітників, які отримують
відпустку, чол.

18

40

21

20

24

10

Розрахувати середню тривалість відпустки одного робітника.
Відповідь для самоперевірки — 19,7 дня.
Задача 4. Скласти баланс фонду робочого часу одного робітника на 2001 рік. Неявки на роботу, середня тривалість робочого дня та внутрізмінні втрати робочого часу взяти з графи «поточний рік» таблиці 4.2 (4, с. 82).
Відповідь для самоперевірки — 2003 години.
Задача 5.Трудомісткість виробничої програми 1 млн нормо-год., коефіцієнт виконання норм — 1,1, розрахунковий ефективний фонд робочого часу одного робітника (див. табл. 4.2 (4, с. 82)). 10 верстатів працюють у 2 зміни, кожний верстат обслуговують 2 робітники.
Розрахувати середньооблікову чисельність робітників.
Відповідь для самоперевірки — 590 чол.
Задача 6. Середньо-облікова чисельність робітників — 200 чол., облікова чисельність на початок року 180 чол., кадри на підприємство надходять рівномірно.
Розрахувати додаткову потребу в робітниках.
Відповідь для самоперевірки — 40 чол.
Задача 7. Розрахувати економію робочої сили в плановому періоді за наступними напрямками:

 • структурні зсуви у виробництві;
 • зміна кооперованих поставок;
 • впровадження нової технології;
 • заміна частини верстатів на нові;
 • скорочення невиходів на роботу;
 • скорочення внутрізмінних втрат робочого часу;
 • скорочення виробничого браку;
 • скорочення нераціональних витрат у зв’язку з відхиленням від запланованої технології;

Визначити можливий приріст продуктивності праці.


Чинники

Одиниці виміру

Базовий період

Плановий період

1 Чисельність працюючих

Осіб

250

 

2 Чисельність основних робітників

—//—

125

 

3 Кількість верстатів

одиниць

 

50

4 Обсяг товарної продукції

тис. грн.

 

5000

5 Ріст обсягу товарної продукції

%

 

105

6 Ефективний фонд робочого часу одного робітника

годин

1850

1860

7 Коефіцієнт виконання норм

1,15

1,1

8 Трудомісткість 1000 грн. товарної продукції

нормо-год

50

45

9 Питома вага кооперованих поставок у товарній продукції

%

5

6

10 Кількість робочих днів

дні

233

235

11 Норма обслуговування верстатів

одиниць

1

2

12 Внутрізмінні простої

%

7

6

13 Вартість виробничого браку від собівартості товарної продукції

%

3

2

14 Нераціональні витрати в зв’язку з відхиленням від встановленої технології в % від фонду зарплати

%

1,5

1

Планується в плановому періоді:
а) з 1.VII вдосконалити технологію обробки 1000 виробів. Трудомісткість обробки до впровадження нової технології — 5 нормо-годин, після — 10 нормо-годин;
б) з 1.ІХ замінити 10 верстатів новими, продуктивність яких на 20% вища;
в) з 1.Х модернізувати 10 верстатів за рахунок чого їхня продуктивність зросте на 10%.
Відповідь для самоперевірки — 38%.
Задача 8. На дільниці працюють 5 робітників II розряду (годинна тарифна ставка 0,76 грн), 10 робітників III розряду (годинна тарифна ставка 0,93 грн) і 5 робітників IV розряду (годинна тарифна ставка 1,04 грн). Розрахувати середньозважену тарифну ставку одного робітника.
Відповідь для самоперевірки — 0,915 грн.
Задача 9.Цех працює у дві зміни з 8 до 24 год., явочна кількість робітників 20 чол. у зміну. Середня тарифна ставка робітників — 1,1 грн, доплата за роботу в нічний час — 20% від тарифної ставки. Кількість робочих днів — 222. Розрахувати фонд доплат за роботу в нічний час.
Відповідь для самоперевірки — 11,721 грн.
Задача 10. Розрахувати фонд оплати чергових і додаткових відпусток, якщо фонд денної заробітної плати дільниці 30 000 грн, середня тривалість відпустки 21 днів і кількість робочих днів одного робітника по плановому балансу 222.
Відповідь для самоперевірки — 2837,8 грн.
Тема 9. ВИРОБНИЧА ІНФРАСТРУКТУРА
Методичні поради до вивчення теми
Тема охоплює питання:

 • Особливості функціонування та планування підрозділів виробничої інфраструктури.
 • Планування забезпечення підприємства технологічним осна­щенням.
 • Планування діяльності ремонтного виробництва.
 • Планування енергозабезпечення підприємства.
 • Планування транспортного обслуговування виробництва.

На початку вивчення теми «Виробнича інфраструктура» потрібно з’ясувати, які вона виконує функції, які особливості треба враховувати при планування підрозділів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.