лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Планування діяльності підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Таблиця 7.2
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКІВ


Групи
верстатів

Кількість
верстатів

Ефективний фонд часу роботи
одного верстата

Пропускна спроможність,
верстато-годин

Трудомісткість річної програми
з урахуванням коефіцієнта виконання норм, верстато-годин

Коефіцієнт
виробничої
потужності

1

2

3

4

5 = 4 ? 3

6

7 = 5 : 6

1

Зуборізні

4

3863,2

15 452,8

15 909,1

0,97

2

Свердлильні

3

3946,3

11 839

14 583,3

0,81

3

Токарні

3

3904,8

11 714,4

8750

1,34

4

Шліфувальні

2

3863,2

3 863,2

3181,8

1,21

  • Ведучою групою у даному прикладі є група зуборізних верстатів, тому що і трудомісткість обробки однієї деталі, і кількість верстатів цієї групи більші за інших. Виробнича потужність цеху визначається за прийнятим коефіцієнтом потужності цієї групи устаткування (0,97), формула (7.16).
  • Виробнича потужність цеху визначається таким чином:

7000 ? 0,97 = 6790 штук.

  • «Вузькими місцями» є свердлильна група верстатів. Можна запропонувати роботу одного верстата у третю зміну, тоді буде забезпечена обробка 6790 штук деталей на свердлильній операції. Токарна і шліфувальна групи верстатів мають більшу пропускну спроможність, тому пропонується завантажити їх обробкою інших деталей.
  • Коефіцієнт завантаження устаткування розраховується за фор­мулою (7.17) і складає по групах устаткування:

Таблиця 7.3
Коефіцієнти завантаження


Зуборізна

1,03

Свердлильна

1,23

Токарна

0,75

Шліфувальна

0,83

Задача-приклад 2. Визначити кількість виробів, складених на протязі року в цеху, площа якого 5000 м2. Розміри виробу — 10 ? 2 м. Робоча зона для складання виробу — 40% площі, яка займає виріб. Виробничий цикл складання одного виробу — 16 робочих днів. Кількість робочих днів у плановому році — 254. Допоміжна площа (проходи, обслуговуючі приміщення) займає 35% площі цеху.

Розв’язання
  • Визначити виробничу площу цеху:

.
2. Визначити площу виробу: 10 ? 2 = 20м2.

  • Потрібна площа для одного виробу з урахуванням робочої зони для його складання:

.

  • Річна виробнича потужність складального цеху визначається за формулою (7.20):

.


ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ
Задача 1. Визначити виробничу потужність цеху з випуску чотирьох виробів: А, Б, В, Г. Розрахункова програма річного випуску виробів (за планом): А — 500 шт., Б — 1000 шт., В — 1500 шт.,
Г — 700 шт. Провідна ланка обладнання в цеху — токарна.

Ефективний фонд робочого часу роботи одного верстата — 3900 годин на рік. У цеху встановлено 20 токарних верстатів. Трудомісткість обробки вказаних виробів на токарних верстатах — 80 850 нормо-годин, плановий коефіцієнт виконання норм — 1,1.
Відповідь для самоперевірки: А — 530 шт.; Б — 1060 шт.;
В — 1590 шт.; Г — 742 шт.

Задача 2. На дільниці працюють 30 верстатів. Норма часу на обробку виробу — 0,5 години, коефіцієнт виконання норм — 1,15. Режим роботи — двозмінний, кількість робочих годин у зміні — 8, кількість робочих днів протягом року — 250. Простої обладнання у ремонті складають 5% режимного фонду часу. Кое­фіцієнт використання потужності виробничої дільниці — 0,8.

Визначити виробничу потужність дільниці й обсяг випуску продукції.
Відповідь для самоперевірки: П = 265116 шт.; N = 212093 шт.

Задача 3. Визначити виробничу потужність складального
цеху і коефіцієнт її використання.

Загальна площа цеху 6 тис. м2. Габарити виробу 12 ? 2 м. Робоча зона для складання виробу — 30% площі, яку займає виріб. Цикл складання одного виробу 20 робочих днів. Кількість робочих днів у плановому році — 250. Допоміжна площа складає 40% загальної площі цеху. Протягом року складають 1300 виробів.
Відповідь для самоперевірки: П — 1442 шт.; Квикор. — 0,9.

Задача 4. Визначити річну виробничу потужність механічної дільниці у машино-комплектах. Норми часу на виготовлення деталей наведені у табл. 7.8.

Таблиця 7.4
ВИХІДНІ ДАНІ


Деталі

Кількість деталей у комплекті, шт.

Час, хв.

Коефіцієнт виконання норм

Вал

1

28

1,2

Втулка

3

15

1,15

Вісь

2

22

1,3

На дільниці 12 верстатів, режим роботи двозмінний, тривалість зміни — 8 годин, необхідний час на ремонт обладнання — 5% режимного фонду часу.
Відповідь для самоперевірки: П = 2375 комплектів.

Задача 5. На дільниці встановлені токарні та фрезерні верстати. Визначити їхню завантаженість за даними, що наведені у табл. 7.5.

Таблиця 7.5
ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВз/п

Показник

Вид верстатів

токарні

фрезерні

1

Кількість верстатів, шт.

110

101

2

Норма часу на виготовлення 1 виробу, нормо-годин:

 

 

 

редуктор — 25

25

25

 

редуктор — 35

30

42

 

редуктор — 40

34

40

 

редуктор — 50

80

56

 

Запасні частини на 1 тис. грн

350

350

3

Простої верстатів у ремонті, %

5

6

4

Кількість змін

2

2

5

Плановий відсоток виконання норм, %

130

120

Задача 6. Визначити кількість деталей А, які можна виготовити протягом місяця на токарних верстатах цеху понадпланово. Місячна пропускна спроможність токарних верстатів — 9000 станко-годин.

Планове завантаження по токарних роботах 10 700 нормо-годин. Плановий коефіцієнт виконання норм — 1,25. На виготовлення однієї деталі потрібно 1,8 нормо-години, при її обробці норма перевиконується на 20%.
Відповідь для самоперевірки: 293 шт.

Задача 7. Номінальний фонд часу роботи одиниці обладнання при двозмінному режимі роботи — 3900 год. На основі даних, наведених у табл. 7.7 і 7.8, розрахуйте пропускну спроможність і завантаження обладнання механообробних цехів.

Визначте виробничу потужність підприємства, прийнявши за ведучу ланку групу фрезерних верстатів, виявіть невикористані фонди часу роботи груп обладнання.
Таблиця 7.6
ОРІЄНТОВНИЙ ОБСЯГ ПОРТФЕЛЯ ЗАМОВЛЕНЬ


Універсальні верстати, шт.:

У-1

450

У-2

410

У-3

400

У-4

200

Спеціальні верстати, шт.:

С-1

60

С-2

10

С-3

60

С-4

9

С-5

5

С-6

25

С-7

2

С-8

35

Таблиця 7.7
ТРУДОМІСТКІСТЬ ОДНОГО ВИРОБУ ЗА ВИДАМИ РОБІТ


Виріб

Трудомісткість за технологічними групами обладнання

Усього по механічній обробці

Тривалість складання виробів

Норма площі для складання виробів

Трудомісткість складання одного виробу

Загальна трудомісткість одного виробу

Токарна

Багаторізцева

Револьверна

Фрезерна

Свердлильна

Стругальна

Волочильна

Зубофрезерна

Зубозакруглююча

Зубошліфувальна

Шліфувальна

Інші

У1

40,0

21,5

8,4

18,0

19,1

2,0

3,0

5,7

4,5

0,9

22,0

9,0

155,1

9

24

120,0

275,1

У2

40,0

21,5

8,4

19,0

19,1

2,0

3,1

5,7

4,8

0,9

23,1

9,0

156,6

9

24

121,2

277,8

У3

42,0

22,1

8,4

19,5

19,3

2,7

4,1

5,9

4,9

0,9

23,4

10,1

163,6

9

24

137,2

300,5

У4

69,0

48,0

15,1

31,5

31,0

3,1

3,8

6,0

5,0

1,2

24,5

12,1

250,3

10

24

161,2

411,5

С1

280,0

219,0

69,0

170,4

189,0

10,8

12,7

10,1

9,6

2,1

40,0

18,3

1031,0

25

48

208,9

1239,9

С2

308,0

168,1

68,0

210,0

168,4

12,7

12,8

10,3

9,7

2,3

47,0

19,7

1037,0

40

45

213,2

1250,2

С3

178,0

83,5

33,2

73,0

58,1

8,1

9,1

9,5

9,4

2,0

30,1

16,8

510,8

30

30

187,3

697,3

С4

223,4

112,0

41,2

81,0

67,2

10,6

9,8

10,2

9,6

2,1

32,0

17,1

616,2

20

32

191,4

807,6

С5

237,5

119,4

58,1

89,0

81,0

9,2

10,0

10,5

9,4

2,1

32,0

18,0

676,5

40

45

195,8

872,3

С6

173,0

80,5

28,3

72,3

49,2

9,1

10,1

8,3

7,0

1,9

30,0

17,0

486,7

25

28

179,0

665,7

С7

161,0

75,4

24,3

70,2

43,2

9,2

10,1

7,1

6,3

1,8

27,0

16,1

451,7

20

25

173,4

625,1

С8

58,0

30,0

14,1

30,4

29,0

3,1

4,3

6,9

4,9

0,9

24,1

8,0

213,7

10

24

162,1

375,8

Таблиця 7.8
РОЗРАХУНКИ ЗАВАНТАЖЕННЯ І ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЗА ГРУПАМИ УСТАТКУВАННЯз/п

Технологічна група обладнання

Кількість верстатів
у групі

Втрати часу на ремонт

Корисний фонд часу роботи
обладнання

Завантаження обладнання, нормо/ год

Плановий коефіцієнт виконання норм

Завантаження обладнання з урахуванням коефіцієнта виконання норм

Пропускна здатність групи обладнання у відсотках до планового завантаження

Недовикористаний фонд часу роботи групи обладнання, год.

одиниці

групи

1

Токарна

30

4

 

 

 

1,15

 

 

 

2

Багаторізцева

17

4

 

 

 

1,15

 

 

 

3

Револьверна

17

4

 

 

 

1,10

 

 

 

4

Фрезерна

14

4

 

 

 

1,15

 

 

 

5

Свердлильна

15

3

 

 

 

1,10

 

 

 

6

Стругальна

2

3

 

 

 

1,20

 

 

 

7

Волочильна

3

4

 

 

 

1,20

 

 

 

8

Зубофрезерна

3

4

 

 

 

1,20

 

 

 

9

Зубозакруглююча

3

3

 

 

 

1,15

 

 

 

10

Зубошліфувальна

1

3

 

 

 

1,20

 

 

 

11

Шліфувальна

12

4

 

 

 

1,20

 

 

 

 


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.