лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Планування діяльності підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Питання для дискусій

Оперативно-календарне планування, його значення в організації виробництва продукції підприємства в ринкових умовах.

Питання для самоперевірки знань
  1. Зміст, мета і завдання оперативно-календарного планування (ОКП).
  2. Етапи, рівні та органи оперативно-календарного планування, їхня характеристика та значення у забезпеченні ритмічного виробництва.
  3. Рівномірність і ритмічність виробництва, поняття, значення. Економічні наслідки нерівномірної та неритмічної роботи підприємства.
  4. Які основні показники рівномірного та ритмічного перебігу вироб­ництва, методи їхнього визначення?
  5. Поняття об’ємного і календарного планування, основні вихідні дані для розробки оперативно-календарного плану.
  6. Одиничний тип виробництва.

6.1. Особливості оперативно-календарного планування в одиничному виробництві, порядок проходження замовлення на виробництво виробів.
6.2. Системи та календарно-планові розрахунки в оперативно-ка­лендарному плануванні одиничного типу виробництва.
6.3. Розробка виробничих програм цехам і дільницям.
7. Серійний тип виробництва.
7.1. Особливості та головне завдання оперативно-календарного планування у серійному виробництві.
7.2. Системи оперативно-календарного планування серійного вироб­ництва.
7.3. Які розрахунки виконуються у процесі оперативно-календар­ного планування на підприємствах серійного типу виробництва.
7.4. Календарно-планові нормативи та їхні розрахунки.
7.5. Розробка виробничих програм цехам і дільницям.
8. Масовий тип виробництва.
8.1. Особливості та головне завдання оперативно-календарного планування у масовому типі виробництва.
8.2. Системи оперативно-календарного планування, що застосовуються у масовому виробництві.
8.3. Календарно-планові нормативи та їхні розрахунки.
8.4. Розробка виробничих програм цехам і дільницям.


ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Задача-приклад 1. Виробнича програма випуску деталей за місяць складає 1860 штук, у тому числі в І декаді — 520 шт. Для організації рівномірного виробництва деталей розроблено подекадний план-графік.

Таблиця 5.1

ПЛАН -ГРАФІК НА І ДЕКАДУ МІСЯЦЯ


Показник

Робочі дні

1

2

3

4

5

8

9

10

Випуск продукції за планом

75

75

77

77

78

78

80

80

Фактично випущено

50

55

48

50

52

55

50

60

  1. Визначити коефіцієнт рівномірності за І декаду місяця.
  2. Проаналізувати вплив невиконання плану-графіка за І декаду на роботу цеху, якщо у ІІ і ІІІ декадах цех працював відповідно до плану-графіку.

Розв’язання
1. Коефіцієнт рівномірності визначається за формулою:
,
де О — недовиконання плану по випуску продукції в абсолютних значеннях в окремі періоди часу.
2. Коефіцієнт рівномірності за І декаду:
,
.
За місяць вироблено деталей 1660 штук, тобто на 200 шт. мен­ше запланованого.
Робітникам виплачена частка заробітної плати за простої не з їхньої вини у першій декаді, що збільшило витрати на виробництво продукції.
Задача-приклад 2.Трудомісткість загального складання виробу і складання окремих частин — 387 нормо-годин. Бригада робітників — 3 чоловіка. Цех працює у дві зміни по 8 годин кожна. Коефіцієнт виконання норм складає 1,1.
Визначити тривалість виробничого циклу складання виробу в днях.
Розрахувати, як зміниться тривалість циклу, якщо складальний процес розділити на 4 операції, при цьому 1 і 3, 2 і 4 операції будуть виконуватися паралельно. Дані наведені у таблиці 5.2.

Таблиця 5.2

Трудомісткість операцій


Операція

Трудомісткість, нормо-годин

Кількість робочих

1

88

1

2

56

1

3

137

2

4

106

2

Розв’язання
1. Визначити загальну тривалість виробничого циклу складання виробу:

2. Визначити загальну тривалість виробничого циклу і по операціях:
1 операція: ,
2 операція: ,
3 операція: ,
4 операція: .
Загальна тривалість виробничого циклу становить:
5 + 3,2 = 8,2 дня.
Відповідь: тривалість циклу збільшилась, тому недоцільно розділяти складальний процес на операції.


ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ

Задача 1.Визначити коефіцієнт ритмічності випуску продукції цехом за кожний місяць першого півріччя і за півріччя в цілому за такими даними:

Таблиця 5.3

Виконання плану по декадах і за півріччя


Місяць

Виконання плану виробництва,
за місяць, %

У тому числі по декадах,
у % до місячного випуску

Коефіцієнт ритмічності

І

ІІ

ІІІ

Січень

84,9

3,5

17,7

53,6

 

Лютий

108,2

20,4

27,6

60,2

 

Березень

90,7

18,0

27,4

45,3

 

Квітень

118,4

22,8

26,0

69,6

 

Травень

102,4

23,0

25,0

54,4

 

Червень

107,2

24,8

25,3

59,1

 

Усього за 6 місяців

101,9

20,1

24,8

57,0

 

За кожну декаду планувалось випустити третю частину місячної програми, тобто у відсотках це становить: 33,0; 33,0; 34,0.
Задача 2.Визначити ритмічно чи неритмічно працювала виробнича дільниця за такими даними:


кількість робочих днів у місяці
у тому числі у   І декаді
ІІ декаді
ІІІ декаді
Вироблено продукції за місяць (у нормо-годинах)
у тому числі у   І декаді
ІІ декаді
ІІІ декаді

21
6
8
7
430 н/г
44 н/г
142 н/г
244 н/г

Задача 3.За даними, наведеними в таблиці, розрахуйте процент виконання плану та коефіцієнт ритмічності за декаду.

Таблиця 5.4

Вихідні дані


Числа місяця

Добове
завдання, шт.

Фактичне
виконання, шт.

Виконання
завдання, %

1

20

15

 

2

20

13

 

3

20

17

 

4

20

20

 

5

25

25

 

8

25

27

 

9

25

30

 

10

25

35

 

Усього

 

 

 

Задача 4.Визначте коефіцієнт ритмічності виконання виробничої програми за такими даними: план на місяць — 8000 тис. грн; кількість робочих днів — 20; в тому числі по декадах: І — 7 днів, ІІ — 8 днів, ІІІ — 5 днів; фактичний випуск продукції за ці декади такий: І — 2500 тис. грн, ІІ — 2800 тис. грн, ІІІ — 2900 тис. грн.
Задача 5.Тривалість циклу складання — 9 днів, тривалість циклу обробки — 18 днів, тривалість циклу виготовлення заготовки — 5 днів, резервне випередження між цехами — 3 дні.
Визначте випередження:
1) загальне,
2) для виробництва деталі:        а) по запуску,
б) по випуску,
3) для виробництва заготовки: а) по запуску,
б) по випуску.
Задача 6.Визначити середню величину незавершеного вироб­ництва по виробу А, якщо повна його собівартість становить 40 тис. грн, а початкові затрати на матеріали та куповані напівфабрикати — 6400 грн.
Відповідь для самоперевірки — 26 400 грн.
Задача 7.Визначити середню величину нормативного циклового заділу, якщо тривалість виробничого циклу виготовлення партії деталей складає 18 днів, середньодобова потреба складання у цих деталях — 6 шт.
Відповідь для самоперевірки — 108 шт.
Задача 8.На підприємстві працює безперервно-поточна лінія з пульсуючим конвеєром із виробництва стандартизованих деталей верстатів.
Лінія працює у дві зміни по 8,2 години. Такт лінії дорівнює 0,45 хв. Страховий заділ становить 10% змінного випуску. Розрахункова кількість верстатів і деталей, що обробляються водночас, поопераційно подані в табл. 5.5.

Таблиця 5.5

Кількість деталей, що обробляються на верстатах


Номер операції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Кількість верстатів

2

2

2

7

2

3

2

2

1

2

Кількість деталей, що одночасно обробляються на верстаті

6

1

1

1

1

1

1

1

1

Використовуючи наведені дані, розрахуйте нормативні заділи на лінії.
Задача 9.Припустимо, що деталі А, Б, В і Г спеціальних вер-
статів періодично запускаються у виробництво партіями. Місячне завдання випуску деталей 1000 шт., середньоденна потреба кожної з них — 50 шт. Поопераційні норми штучного часу наведені у табл. 5.6. Коефіцієнт допустимих втрат на переналадку верстата — 0,05. Режим роботи двозмінний, тривалість зміни 8,2 години. Ефективний фонд часу роботи верстата — 320 год. Міжопераційне пролежування — 8,2 год.

Таблиця 5.6

Трудомісткість деталей по операціях


Операція

Штучний час, хв.

Підготовчо-
заключний час, хв.

А

Б

В

Г

Фрезерна

6

6

25

10

20

Свердлильна

10

4

6

3

20

Зуборізна

4

2

6

2

40

Токарна

2

4

0

20

Усього

20

14

41

23

Використовуючи наведені дані, визначити нормативний розмір партії деталей і періодичність її запуску (випуску), необхідну кількість верстатів для обробки деталей. Побудуйте графік запус­ку-випуску деталей на дільниці та розрахуйте циклові заділи.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.