лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Особливості фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та їх вплив на методику й організацію обліку.
 2. Бухгалтерський облік у бюджетних установах як складова господарського обліку.
 3. Функції та завдання бухгалтерського обліку в бюджетних установах.
 4. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку та  застосування їх у бюджетних установах.
 5. Облікова політика бюджетних установ.
 6. Порівняльна характеристика планів рахунків госпрозрахункових підприємств і бюджетних установ.
 7. Регламентація бухгалтерського обліку в бюджетних уста­новах.
 8. Порівняльна характеристика поточних і реєстраційних рахунків бюджетних установ.
 9. Особливості обліку операцій з іноземною валютою.
 10. Облік зобов’язань бюджетних установ.
 11. Організація праці та її оплати у вищих навчальних закладах.
 12. Організація праці та її оплати у медичних закладах.
 13. Організація праці та її оплати у наукових установах.
 14. Організація праці та її оплати державних службовців.
 15. Домінантні форми безготівкових розрахунків у бюджетних установах та характеристика їх.
 16. Особливості обліку використання робочого часу в бюджетних установах.
 17. Облік виплати заробітної плати через банкомати.
 18. Облік формування та використання стипендіального фонду.
 19. Порядок призначення стипендій студентам та аспірантам.
 20. Кошторис доходів і видатків, його зміст і значення.
 21. Економічна та функціональна класифікація видатків бюджет­них установ, сфера застосування та значення.
 22. Аналітичний облік готівкових операцій у бюджетних установах.
 23. Особливості обліку продуктів харчування.
 24. Особливості обліку лікувальних засобів.
 25. Порядок списання матеріальних цінностей у бюджетних установах.
 26. Порядок списання простроченої дебіторсько-кредиторсь­кої заборгованості та відображення в обліку.
 27. Облік результатів виконання кошторису.
 28. Особливості безготівкових розрахунків в електронних системах типу «клієнт-банк».
 29. Облік централізованого постачання матеріальних цін-
  ностей.
 30. Методика калькулювання медичних послуг.
 31. Методика калькулювання освітніх послуг.
 32. Порівняльна характеристика балансів госпрозрахункових підприємств і бюджетних установ.
 33. Касові та фактичні видатки як найважливіші об’єкти обліку в бюджетних установах.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.