лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Тема 8. Облік власного капіталу
Вправа 1. Облік фондів
Довідка про залишки на субрахунках:
401 «Фонд у необоротних активах» — 25 000 грн;
411 «Фонд у малоцінних швидкозношуваних предметах» — 456 грн. Упродовж 200_ року бюджетною установою були проведені такі господарські операції:
Таблиця 4.61з/п

Зміст господарської операції

Сума,
грн

1

Оприбутковано необоротні активи, придбані за рахунок коштів загального фонду

10 000

2

Оприбутковано необоротні активи, придбані за рахунок коштів спеціального фонду

15 000

3

Отримано необоротні активи у вигляді гуманітарної допомоги

6789

4

Списано виявлені нестачі необоротних активів

454

5

Реалізовано необоротні активи, що не використовуються

1568

6

Списано з балансу необоротні активи

3407

7

Нараховано знос на необоротні активи

2000

8

Оприбутковано МШП, придбані за рахунок коштів загального фонду

89

9

Оприбутковано виявлені надлишки МШП в експлуатації

32

10

Списано виявлені під час інвентаризації нестачі МШП на складі

16,50

11

Реалізовано МШП, які не використовуються

120

12

Списано МШП

68

13

Видано в експлуатацію МШП вартістю менш як 10 грн

50

Завдання: обчислити розмір фонду в необоротних активах і фон­ду в малоцінних швидкозношуваних предметах на кінець року.
Вправа 2. Облік результатів
виконання кошторису
На підставі наведених нижче даних визначити результат виконання кошторису доходів і видатків ВНЗ за бюджетний рік.
Таблиця 4.62


Номер
операції

Зміст операції

Сума,
грн

1

Списані остаточними оборотами (в останній робочий день грудня) отримані за поточний рік асигнування загального фонду бюджету

2 800 000

2

Списані остаточними оборотами (в останній робочий день грудня) доходи за коштами, отриманими від надання освітніх платних послуг

1 200 000

3

Списані остаточними оборотами (в останній робочий день грудня) доходи за коштами, отриманими від надання в оренду приміщень

15 000

4

Списані остаточними оборотами (в останній робочий день грудня) доходи за коштами, отриманими від надання студентам для проживання кімнат гуртожитку

55 000

5

Списані остаточними оборотами (в останній робочий день грудня) доходи за коштами, отриманими як благодійні та спонсорські внески

25 000

6

Списані видатки поточного року, проведені за рахунок коштів загального фонду бюджету

2 800 000

7

Списані видатки поточного року, проведені за коштами, отриманими від надання освітніх платних послуг

1 000 000

8

Списані видатки поточного року, проведені за коштами, отриманими від надання в оренду приміщень

150 000

9

Списані видатки поточного року, проведені за коштами, отриманими як благодійні та спонсорські внески

5000

10

Списано витрати на науково-дослідні роботи за договорами

5000

11

Списано нараховані курсові різниці (додатний результат)

100

12

Списано суми дебіторської заборгованості після завершення терміну позовної давності (за загальним фондом)

1000

13

Списано суми кредиторської заборгованості після завершення терміну позовної давності (за спеціальним фондом)

1500

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.