лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Тема 7. Облік виробничих витрат


Вправа 1. Класифікація витрат на НДР
На підставі даних щодо Науково-дослідного інституту Національної академії наук України визначити коди калькуляційних статей витрат на здійснення науково-дослідних робіт на замовлення фірми «Карат».
Таблиця 4.58


Стаття калькуляції

Сума,
тис. грн

Витрати на оплату праці

509

Відрахування на соціальні заходи

185

Матеріали

100

Паливо та енергія для науково-виробничих цілей

20

Витрати на службові відрядження

30

Спецустаткування для наукових робіт

65

Накладні витрати

35

Витрати сторонніх підприємств, установ та організацій

60

Науково-дослідний інститут Національної Академії наук України виконує у І кварталі 200_ року науково-дослідні ро-
боти на замовлення фірмі «Карат» кошторисною вартістю
1 млн грн.
У січні 200_ року фірма «Карат» переказала науково-дослідному інституту аванс у сумі 250 тис. грн.
У березні фірма цілком розрахувалася із науково-дослідним інститутом на підставі акта прийняття-здачі робіт. Кошторисна вартість відповідає фактичній вартості науково-дослідних
робіт.
Упродовж виконання науково-дослідних робіт НДІ НАНУ здійснював такі господарські операції:

 • нарахування заробітної плати безпосереднім виконавцям НДР;
 • нарахування зборів на соціальні заходи;
 • відпуск матеріалів зі складу на НДР;
 • нарахування плати за паливо та енергію для науково-виробничих цілей;
 • затвердження звітів про використання коштів, наданих на службові відрядження;
 • передавання зі складу спецустаткування для наукових
  робіт;
 • списання накладних витрат;
 • прийняття виконаних робіт від співвиконавців.

На підставі цих даних зробити необхідні проведення в системі кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку та визначити фінансовий результат від виконання науково-дослід­них робіт.
Вправа 2. Облік витрат на НДР
1. Науково-дослідний інститут гідробіології НАН України здійснює розроблення двох НДР за договорами із замовни-
ками:
тема 83 «X» — початок роботи — 01.01.1998; завершення — 30.03.1999;
тема 84 «У» — початок роботи — 01.04.1998; завершення — 31.12.1998.
2. Виписка з картки обліку фактичних видатків за темами № 83, 84
Таблиця 4.59


 

Прямі витрати (шифр статті)

Накладні витрати

Усього

1110

1120

1130

1140

Усього

Керівник теми (83) Смолер К. М.

 

Затверджено коштори­сом на весь період

20 000

7400

6200

1250

34 850

3680

38 530

 

Фактичні видатки від початку робіт станом на 01.12.200_ р.

15 320

5660

4000

1250

26 230

2850

29 080

Керівник теми (84) Шуляк О. М.

 

Затверджено кошторисом на весь період

13 000

4810

2500

850

21 160

2250

23 410

 

Фактичні видатки від початку робіт станом на 01.12.200_ р.

11 120

4115

2480

650

18 365

1600

19 965

3. Господарські операції (грудень 200_ року)
Таблиця 4.60


Номер
операції

Зміст операції

Сума, грн

зокрема

загальна

1

Передано зі складу до лабораторії № 4 НДІ спеціальне обладнання для дослідження № 83

 

1200

2

Відпущено й використано матеріали за темами:

 

175

83

125

 

84

50

 

3

Перераховано організаціям за послуги:

 

 

 • Київенерго за електроенергію

450

 

 • Київтеплоцентралі — за теплопостачання

350

 

 • міські переговори

85

 

Закінчення табл. 4.60


Номер
операції

Зміст операції

Сума, грн

зокрема

загальна

4

Нараховано заробітну плату за грудень співробітникам:

 

 

тема 83

1330

 

тема 84

1880

 

Адміністративно-управлінському персоналу

800

 

Усього

 

?

5

Нараховано на фонд оплати праці

?

 

 

..

 

 

6

Списуються й розподіляються накладні видатки

?

?

7

Списуються витрати з теми 84

 

?

8

Пред’явлено рахунок замовникові на виконані та здані НДР за темою 84

 

26 000

9

Сплачено пред’явлений замовникові рахунок на оплату робіт за темою 84

10 000

 

10

Зараховано суму авансу, отриманого від замовника (тема 84) за договором

16 000

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.