лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Закінчення табл. 4.33з/п

Зміст господарської операції

Сума,
грн

5.4

Відшкодовано частково винною особою суму нестачі

50

5.5

Відшкодовано частково суму нестачі із заробітної плати винної особи

 

6.1

Списано вартість втраченого МШП

 

6.2

Нарахована сума стягнення для відшкодування збитків установі від втрати МШП

 

6.3

Нарахована сума стягнення, що підлягає перерахуванню до бюджету для відшкодування збитків від втрати МШП

 

6.4

Сплачено до каси суму для відшкодування збитків

 

7

Зараховано грошові кошти на реєстраційний рахунок із каси установи

 

8

Визначено розмір збитків, стягнутих із винних осіб

 

9

Перераховано в дохід бюджету

 

  • Виявлено нестачу, винних осіб не встановлено (справи перебувають в слідчих органах):

Таблиця 4.34з/п

Зміст господарської операції

Сума,
грн

1.1

Списано вартість втраченого бланку трудової книжки

 

2.1

Списано нестачу кондиціонера

 

2.2

(знос на момент виявлення нестачі становить 75 %)

 

3.1

Списано нестачу м’яса

 

4.1

Списано вартість втраченого МШП

 

5.1

Списано вартість нестачі вати (в межах норм природного убутку)

 

  • За результатами проведеної інвентаризації розрахунків із дебіторами та кредиторами встановлено суми кредиторської та дебіторської заборгованості, термін позовної давності якої минув і яка є безнадійною до погашення.

Таблиця 4.35


Кредиторська заборгованість

Сума,
грн

ТОВ «Бенанті» (утворена у березні 200_ року за виконані ремонт­ні роботи)

512,60

Асоціація «Айсіс-Ніт» (утворена у квітні 1999 року за програмне забезпечення за коштами спецфонду)

9185,44

Депонентська заборгованість

315

Дебіторська заборгованість

 

ТОВ «Атлант» (утворена в травні 200_ року за оплачений, але не отриманий вогнегасник)

84

ТОВ «СТЕНС» (утворена у квітні 200_ року за оренду приміщення)

1256

Завдання: відобразити проведені операції в системі кореспонденції субрахунків.
Вправа 7. Облік розрахунків
у порядку планових платежів
За умовами угоди між продовольчою базою «Полюс» та лікар­нею № 1 м. Києва встановлено такі терміни постачання продуктів харчування і терміни платежів на квітень 200_ року:

  • постачання товарів 5, 10, 15, 20 квітня;
  • оплата вартості продуктів харчування 7, 12, 17, 22 квітня (за рахунок коштів загального фонду).

Необхідно відобразити факти отримання продуктів харчування та факти їх оплати; 31.05.200_ року провести звірку розрахунків, усунути можливі розбіжності між фактами оплати й постачання, відобразити це в системі кореспонденції субрахунків.
Таблиця 4.36


Дата
здійснення
операції

Вартість продуктів харчування,
отриманих від продовольчої бази
«Полюс», грн

Вартість оплачених продуктів
харчування лікарнею № 1
м. Києва, грн

05.05.200_ р.

500

 

07.05.200_ р.

 

500

10.05.200_ р.

550

 

12.05.200_ р.

 

500

Закінчення табл. 4.36


Дата
здійснення
операції

Вартість продуктів харчування,
отриманих від продовольчої бази
«Полюс», грн

Вартість оплачених продуктів
харчування лікарнею № 1
м. Києва, грн

15.05.200_ р.

510

 

17.05.200_ р.

 

500

20.05.200_ р.

500

 

22.05.200_ р.

 

500

Вправа 8. Облік операцій
з централізованого постачання
Київським університетом харчових технологій оприбутковано бланки для ведення бухгалтерського обліку, що були закуплені Міністерством освіти і науки України. Відобразити операції із закупівлі, оприбуткування, передавання та списання використаних бланків бухгалтерського обліку в обліку установи-закупівель­ника та обліку установи-замовника.
1. Міністерство освіти і науки України
Таблиця 4.37з/п

Операції

Сума,
грн

1

Оприбутковано бланки для ведення бухгалтерського обліку (сплачені шляхом передоплати за рахунок коштів загаль­ного фонду)

45

Сума ПДВ із бланків бухгалтерського обліку

 

2

Передані бланки для ведення бухгалтерського обліку

 

3

Списано використані бланки для ведення бухгалтерського обліку

 

2. Київський університет харчових технологій
Таблиця 4.38

w


з/п

Операції

Сума,
грн

1

Отримані бланки для ведення бухгалтерського обліку

 

2

Списано використані бланки для ведення бухгалтерського обліку

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.