лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Таблиця 4.23
ВИПИСКА 3 КАРТОК АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ
КАСОВИХ І ФАКТИЧНИХ ВИДАТКІВ

КАСОВІ ТА ФАКТИЧНІ ВИДАТКИ ЗА ЗАГАЛЬНИМ
І СПЕЦІАЛЬНИМ ФОНДОМ НА 01.12. ПОТОЧНОГО РОКУ


КЕКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Касові видатки

Фактичні видатки

Касові видатки

Фактичні видатки

1111

650 180

660 259

190 306

190 306

1120

247 597

250 039

74 968

74 968

1131

 

 

70 365

75 602

1132

 

 

1870

1975

1133

 

 

 

 

1134

 

 

98 344

105 278

1135

 

 

82393

79 098

1137

 

 

130 560

110 509

1138

 

 

70 135

70 135

1139

 

 

18 635

20 134

1140

 

 

22 908

23 009

1161

155 000

57 125

 

 

1162

30 000

28 000

 

 

1163

58 000

59 300

 

 

1164

90 000

90 000

 

 

1342

346 055

346 055

 

 

2110

 

 

78 477

40 230

2133

 

 

29 800

17 700

Всього

147 632

1 490 778

868 761

808 944

Довідка: доходи загального фонду за поточний рік 1 711 380
доходи спеціального фонду за поточний рік 1 043 260
Таблиця 4.24
ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ
УСТАНОВИ ЗА ГРУДЕНЬ ПОТОЧНОГО РОКУ


№ операції

Зміст операції

Кореспонденція субрахунків

Сума у грн

КЕКВ

Дебет

Кредит

Номер меморіального ордера, виписка банку

1

Нарахована заробітна плата за грудень:

 

 

 

 

 

а) за рахунок коштів загального фонду

50 128

 

 

 

5

б) за рахунок коштів спеціального фонду

28 647

 

 

 

 

2

Нараховані лікарняні

1125

 

 

 

5

3

Надійшла готівка до каси з реєстраційного рахунка для виплати заробітної плати за грудень

45 634

 

 

 

5.12

4

Нараховано відпускні за грудень за рахунок коштів спеціального фонду

4647

 

 

 

5

5

Перераховано зі спеціального реєстраційного рахунка до Пенсійного фонду збір на обов’язкове пенсійне страхування, нарахований на заробітну плату за грудень

11 319

 

 

 

3

6

Надійшла готівка до каси зі спеціального реєстраційного рахунка для виплати заробітної плати за грудень

20 135

 

 

 

5.12

7

Перерахований зі спеціального реєстраційного рахунка в РФВ Печерського району податок з доходів фізичних осіб, утриманий із заробітної плати за грудень

3159

 

 

 

5.12

8

Нараховано збір до Пенсійного фонду на заробітну плату за грудень за загальним фондом

16 400

 

 

 

5

Продовження табл. 4.24


№ операції

Зміст операції

Кореспонденція субрахунків

Сума у грн

КЕКВ

Дебет

Кредит

Номер меморіального ордера, виписка банку

9

Перераховано з реєстраційного рахунка податок із доходів фізичних осіб, утриманий із заробітної плати за грудень

 

 

 

 

5.12

10

Перераховано з реєстраційного рахунка до Пенсійного фонду збір на обов’язкове пенсійне, страхування на заробітну плату за грудень

16 643

 

 

 

5.12

11

Нараховано збір до Пенсійного фонду на заробітну плату за грудень за спеціальним фондом

10 654

 

 

 

5

12

Нарахована стипендія студентам і аспірантам за грудень

68 945

 

 

 

5

13

Надійшла готівка до каси з реєстраційного рахунка для виплати депонованої стипендії

4245

 

 

 

10.12

14

Перераховано Київському міському відділу профспілок працівників освіти профвнески, утримані зі стипендії за грудень

689

 

 

 

14.12

15

Надійшла готівка до каси з реєстраційного рахунка для виплати стипендії за грудень

57 914

 

 

 

14.12

16

Внесено з каси на реєстраційний рахунок депоновану стипендію

4245

 

 

 

16.12

17

Оплачено з реєстраційного рахунка ВАТ «Укртелекому» кошти за проведені міжміські телефонні розмови за листо­пад

10 020

 

 

 

18.12

Продовження табл. 4.24


№ операції

Зміст операції

Кореспонденція субрахунків

Сума у грн

КЕКВ

Дебет

Кредит

Номер меморіального ордера, виписка банку

18

Віднесено на видатки загального фонду суми за фактично спожиті комунальні послуги та енергоносії в грудні

 

 

 

 

 

 

  1. теплопостачання

13 121

 

 

 

6

  1. електроенергії

30 000

 

 

 

6

  1. водопостачання

12 000

 

 

 

6

  1. газопостачання

15 000

 

 

 

6

19

Оплачено з реєстраційного рахунка рахунки постачальників за комунальні послуги та енергоносії:

 

 

 

 

 

ДКП «Київгаз» — газопостачання

3000

 

 

 

19.12

«Водозбут» — водопостачання

10 000

 

 

 

20.12

ДАЕК «Київенерго» — електроенергія

27 000

 

 

 

21.12

20

Списано на видатки загального фонду вартість проведених міжміських телефонних розмов за листопад

10 020

 

 

 

4

21

Надійшли й оприбутковані на склад від постачальників МШП, придбані за договірною ціною без ПДВ за ра­хунок коштів спеціального фонду

3288

 

 

 

10

22

На підставі пояснювальних документів списано на видатки спеціаль­ного фонду витрачені матеріали

5247

 

 

 

13

23

Перераховано зі спеціального рахунка кошти як передоплата ТОВ «Маркси» за мийні засоби

8936

 

 

 

22.12

Продовження табл. 4.24


№ операції

Зміст операції

Кореспонденція субрахунків

Сума у грн

КЕКВ

Дебет

Кредит

Номер меморіального ордера, виписка банку

24

Списано за рахунок коштів спеціаль­ного фонду медикаменти, використані стоматологічним кабінетом для лікування студентів

1236

 

 

 

13

25

Перераховано зі спеціального реєстраційного рахунка кошти аптеці № 3 за стоматологічні матеріали

1236

 

 

 

23.12

26

Наперед сплачено за рахунок коштів спеціального фонду магазину «Спорт» за спортивну форму

4321

 

 

 

24.12

27

Надійшли від постачальників та оприбутковані на склад університету постільні речі, придбані в грудні за рахунок спеціального фонду:

 

 

 

 

 

  1. на договірну вартість

3750

 

 

 

9

28

  1. на суму ПДВ

750

 

 

 

4

29

Зроблено передоплату з реєстраційного рахунка за рахунок спеціаль­ного фонду за ремонт автомобіля

1268

 

 

 

24.12

30

Списано на видатки спеціального фонду паливно-мастильні матеріали згідно з дорожними листами за грудень

4563

 

 

 

13

31

Згідно з актами виконаних робіт зі спеціального реєстраційного рахун­ка проплачено «Рем-Сервіс» за ре­монт ксерокопіювальної техніки

1464

 

 

 

24.12

32

Зі спеціального реєстраційного рахунка ТОВ «Будмонтаж» проплачено авансову суму на придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту

1000

 

 

 

25.12

Продовження табл. 4.24


№ операції

Зміст операції

Кореспонденція субрахунків

Сума у грн

КЕКВ

Дебет

Кредит

Номер меморіального ордера, виписка банку

33

Списано видатки на підставі актів з поточного ремонту приміщень за виконані підрядниками роботи у грудні за рахунок коштів спеціального фонду

23 235

 

 

 

364

34

Передоплату здійснено в листопаді зі спеціального реєстраційного рахунка за мобільний зв’язок за грудень

550

 

 

 

26.12

35

Віднесено на видатки за рахунок спеціального фонду послуги мобіль­ного зв’язку за грудень

550

 

 

 

 

36

Згідно із актом виконаних робіт за грудень зі спеціального реєстраційного рахунка сплачено за охорону комп’ютерного центру

8654

 

 

 

27.12

37

Списано на видатки за рахунок спеціального фонду затверджені авансові звіти за грудень

647

 

 

 

8

38

Зі спеціального реєстраційного рахунка проведено передоплату за авіаквитки для відрядження за кор­дон викладачів

2425

 

 

 

28.12

39

Отримано з банку й оприбутковано в касу готівку для відрядження за рахунок коштів спеціального фонду

647

 

 

 

27.12

40

За рахунок коштів спеціального фонду списано на видатки придбані й оприбутковані на склад основні засоби, що сплачені шляхом передоплати:

 

 

 

 

 

за договірною ціною без ПДВ

29 255

 

 

 

 

на суму ПДВ

5851

 

 

 

 

Закінчення табл. 4.24


№ операції

Зміст операції

Кореспонденція субрахунків

Сума у грн

КЕКВ

Дебет

Кредит

Номер меморіального ордера, виписка банку

41

Зі спеціального реєстраційного рахунка перераховано як передоплату кошти ТОВ «Компанія Аполло» за кондиціонери

9406

 

 

 

28.12

42

Оприбутковано і взято на облік до бібліотечного фонду навчальні підручники, придбані за рахунок коштів спеціального фонду

12 457

 

 

 

9

43

Перераховано зі спеціального реєстраційного рахунка ТОВ «Алкай» кошти на придбання будівель­них матеріалів для капітального ремонту покрівлі

44 367

 

 

 

29.12

44

Віднесено на видатки спеціального фонду суми за актами виконаних робіт підрядної організації «Рембудгарант» з капітального ремонту приміщень, проплачено авансом зі спеціального реєстраційного рахун­ка в листопаді

56 438

 

 

 

4

45

Списано остаточними оборотами на результати виконання кошторису:

 

 

 

 

 

  1. доходи загального фонду

?

 

 

X

16

  1. доходи спеціального фонду

?

 

 

X

 

  1. видатки загального фонду

?

 

 

X

 

  1. видатки спеціального фонду

?

 

 

X

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.