лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

4. Перелік господарських операцій
Таблиця 4.11з/п

Зміст операції

Сума, грн

1

Отримано асигнувань із загального фонду

300 000

2

Перераховано коштів магазину New Wind за придбану комп’ютерну техніку за рахунок бюджетних коштів

7000

3

Оприбутковано комп’ютерну техніку

 

4

Перераховано КПО котельних і теплових мереж

 

за електроенергію

18 010

за теплопостачання

6900

5

Перераховано ПО «Київводоканал» за водопостачання та водовідведення

4100

6

Нарахована заробітна плата

46 000

7

Нараховано:

 

відрахування до Пенсійного фонду

14 800

відрахування до Фонду соціального страхування у зв’язку із втратою працездатності

1330

відрахування до Фонду соціального страхування на випадок безробіття

730

відрахування до Фонду соціального страхування від нещасних випадків

92

8

Утримано із заробітної плати

 

податок із доходів фізичних осіб

5000

пенсійні внески

10 000

внески до Фонду соціального страхування у зв’язку із втратою працездатності

4000

внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття

2100

внески профспілкові

4600

9

Перераховано вказані в операції 7 кошти відповідним фондам і організаціям (деталізувати за напрямами руху коштів)

?

10

Отримано коштів до каси на виплату заробітної плати

?

Закінчення табл. 4.11з/п

Зміст операції

Сума, грн

11

Видано зі складу на кафедри МШП вартістю до 10 грн за одиницю (комплект)

1500

12

Перераховано коштів у порядку планового платежу Печерському райгастрономторгу за продукти харчування

8000

13

Нараховано стипендію студентам

4000

14

Отримано до каси коштів на виплату стипендії

4000

15

Перераховано універмагу «Україна» кошти за придбані матеріали для господарських потреб

345

16

Видано зі складу електричні лампочки та мийні засоби

90

17

Нарахована премія працівникам вищого навчального закладу

94 000

18

Списано з рахунка залишок коштів виділених асигнувань, не витрачених у поточному році

?

Вправа 5. Облік доходів і видатків спеціального фонду
На підставі наведених до завдання даних відобразити на рахун­ках операції з обліку доходів спеціального фонду університету й скласти меморіальний ордер № 14 «Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ» та меморіальний ордер № 3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України» (за субрахунком № 323 ) за червень 200_ р.
1. Довідка про залишки на субрахунках на 01.06.200_ р.
Таблиця 4.12


Номер
субрахунка

Найменування субрахунка

Сума, грн

323

Спеціальний реєстраційний рахунок для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

32 400

811

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

198 300

711

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

235 780

2. Господарські операції за червень 200_ р.
Таблиця 4.13з/п

Дата здійснення операції

Зміст операції

Сума,
грн

1

02.06.200_

Зараховано благодійний внесок від ПП «Ітера»

15 000

2

02.06.200_

Нараховано доходи університету від орендної плати (договір про оренду № 8)

1580

3

02.06.200_

Надійшли кошти для виплати іменних стипендій

1000

4

02.06.200_

Нараховано стипендії за рахунок коштів для сплати іменних стипендій

1000

5

05.06.200_

Надійшли кошти на спеціальний реєстраційний рахунок від орендної плати

1580

6

05.06.200_

Отримано асигнування зі спеціального фонду державного бюджету

10 000

7

10.06.200_

Нараховано плату за користування гуртожитком студентами КНЕУ

5000

8

19.06.200_

Отримано в касу плату за користування гуртожитком

5000

9

19.06.200_

Нараховано плату за навчання студентів-кон­трактників

39 000

10

19.06.200_

Отримано в касу кошти від студентів-кон­трактників за навчання

39 000

11

19.06.200_

Внесено на спеціальний реєстраційний рахунок із каси суми за операцією 10

39 000

12

19.06.200_

Нараховано доходи від реалізації МШП, що не використовуються (без ПДВ)

2000

13

19.06.200_

Відвантажено ПП «Імпульс» МШП, що не використовуються (без ПДВ)

2000

14

19.06.200_

Надійшла плата від ПП «Імпульс» за МШП (без ПДВ)

2000

15

19.06.200_

Відображаються видатки за рахунок коштів із надання платних послуг (операції 1—10)

 

16

19.06.200_

Нараховано заробітну плату

23 250

17

19.06.200_

Нараховано:

 

 1. внески до Пенсійного фонду

7500

 1. внески до Фонду соціального страхування у зв’язку із втратою працездатності

3700

 1. внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття

1800

18

 

 1. внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків

46

Закінчення табл. 4.13з/п

Дата
здійснення операції

Зміст операції

Сума,
грн

19

19.06.200_

Списано матеріали для навчальних цілей

1800

20

19.06.200_

Списано канцелярське приладдя

1000

21

19.06.200_

Оплачено й оприбутковано комп’ютер за рахунок коштів спеціального фонду (без ПДВ)

3500

22

19.06.200_

Оплачено й оприбутковано матеріали для навчаль­них цілей за рахунок коштів спеціального фонду (без ПДВ)

1000

Вправа 6. Облік отриманих асигнувань
Відобразити на рахунках операції з фінансового забезпечення бюджетних установ, користуючись наведеними даними:
Таблиця 4.14з/п

Зміст операції

Сума, тис.
грн

1

На підставі розподілу бюджетних коштів та розпорядження на перерахування коштів Головним управлінням Державного казначейства перераховані бюджетні кошти на зведений особовий рахунок Міністерства освіти України у вигляді фінансування за IV кв. 200__р., у тому числі:

300 000

 1. на видатки установ та інші заходи

5200

 1. для переказування підвідомчим установам

252 300

2

Перераховано за платіжними дорученнями Управлінню вищої освіти м. Києва, у тому числі:

165 000

 1. на видатки установи та інші заходи

2500

 1. для переказування підвідомчим установам

150 500

3

Платіжними дорученнями перераховано кошти таким вищим навчальним закладам за КЕКВ 1111, 1120:

 

 1. Київському національному економічному університету

900

 1. Академії легкої промисловості м. Києва

750

 1. Київському національному педагогічному університету ім. М. Драгоманова

750

Закінчення табл. 4.14з/п

Зміст операції

Сума, тис.
грн

4

Списані остаточними оборотами (в останній робочий день грудня) отримані асигнування із загального фонду бюджету Академією легкої промисловості

3200

5

Списані остаточними оборотами (в останній робочий день грудня) отримані асигнування із загального фонду бюджету Київським національним економічним університетом

3800

6

Списані остаточними оборотами (в останній робочий день грудня) отримані асигнування із загального фонду бюджету Управлінням вищої освіти

653 500

 

7

Списані остаточними оборотами (в останній робочий день грудня) проведені видатки Управління вищої освіти за рахунок фінансування за бюджетом

612 000

 

8

Міністерством освіти і науки України списано заключними оборотами отримані асигнування із загального фон­ду бюджету

1 170 500

 

Вправа 7. Заповнення меморіального ордера № 15
На підставі наведених даних заповнити меморіальний ордер № 15 «Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей» за вересень 200_ р., який веде централізована бухгалтерія. Скласти бухгалтерські проведення за здійсненими операціями.
1. Довідка про залишки на субрахунку № 674 за установами, що обслуговуються:
Таблиця 4.15


Установа, що обслуговується

Залишок за субрахунком № 674 на 01.09.200_ р.

Дебет

Кредит

Д/с № 1

1380

 

Д/с № 2

50

 

Д/с № 3

675

 

Д/с № 4

 

28

Д/с № 5

 

32

2. Перелік господарських операцій
Таблиця 4.16


Установа, що
обслуговується

Нараховано плату за утримання дітей у дитячому дошкільному закладі за вересень

Повернуто плату за утримання дітей у дитячому
дошкільному закладі
виходячи із фактичних днів відвідування за вересень

Оплачено за квитан­цією

Д/с № 1

2000

2000

Д/с № 2

1780

1800

Д/с № 3

1806

75

1920

Д/с № 4

1964

1900

Д/с № 5

1500

1500

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ З ТЕМИ «ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ»

Що потрібно зробити:

 1. Ознайомитися зі змістом і призначенням лімітної довідки про бюджетні асигнування та планом асигнувань із загального фонду бюджету на поточний рік (табл. 4.17; 4.19).
 2. Ознайомитися із порядком складання, затвердження і змістом кошторису доходів і видатків на поточний рік (табл. 4.20).
 3. Відкрити 4 картки аналітичного обліку касових і фактичних видатків у розрізі видів коштів (видатки загального фонду, видат­ки спеціального фонду — табл. 4.21; 4.22) і записати суми видатків на 01.12 (табл. 4.23).
 4. На підставі наведених господарських операцій скласти бух­галтерські проведення, вказати код економічної класифікації (КЕКВ) касових і фактичних видатків (табл. 4.24).
 5. Відобразити в картках аналітичного обліку касові й фактич­ні видатки за грудень поточного року у розрізі КЕКВ.
 6. Визначити суму видатків від початку року.
 7. Скласти бухгалтерські проведення зі списання остаточними оборотами доходів і видатків установи за поточний рік.
 8. Визначити й проаналізувати результат виконання кошто­рису установи за поточний рік.

Вихідні дані
Київський юридичний університет (код бюджетної установи — 480) є навчальним закладом ІІІ рівня акредитації. Він готує спеціалістів за державним замовленням і за кошти юридичних та фізичних осіб. ВНЗ в особі ректора є розпорядником коштів
ІІІ ступеня. Фінансування видатків установи здійснюється із дер­жавного бюджету через органи Державного казначейства згідно із Порядком обслуговування державного бюджету за видатками від 25.05.2004 року № 89. Головним розпорядником коштів є Міністерство освіти і науки України (код відомчої класифікації — 220), код функціональної класифікації видатків — 070602 «Вищі заклади освіти ІІІ та IV рівнів акредитації». У Печерському відділенні Укрсоцбанку університету відкрито реєстраційний рахунок № 2015683243 і спеціальний реєстраційний рахунок № 3 92182644265.
Кошторис доходів і видатків університету на поточний рік складено згідно із Порядком складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвер­дженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 ро­ку № 228. Планування видатків та аналітичний облік їх здійснюють від­повідно до наказу Міністерства фінансів України від 03.12.1997 ро­ку. № 265 із подальшими змінами та доповненнями.
Таблиця 4.17
ЛІМІТНА ДОВІДКА ПРО БЮДЖЕТНІ
АСИГНУВАННЯ НА 200__ р.

Видана (ким) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
(кому) КИЇВСЬКОМУ ЮРИДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ
Підстава: Закон України «Про Державний бюджет України на 200__ р.»
1) Із Державного бюджету України
за 070602 заклади освіти III і IV рівнів акредитації
виділено 2 756 210 грн


Назва видатків
за економічною класифікацією

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Поточні видатки разом, із них

2 756 210

1 711 380

1 044 830

Оплата праці працівників бюджетних установ

934 740

704 640

230 100

Нарахування на заробітну плату

350 527

264 240

86 287

Оплата комунальних послуг та енер­гоносіїв

317 300

317 300

 

Капітальні видатки

165 377

 

165 377

2) У сумі асигнувань із загального фонду бюджету враховано витрати на утримання середньорічної чисельності працівників — 536 ставок. Із них у педагогічних працівників (337 ставок у фонді оплати праці) враховано видатки на часткову реалізацію положень частини 1 статті 57 Закону України «Про освіту» в частині здійснення виплат педагогічним працівникам надбавок за вислугу років (у розмірі 50 % норми), допомоги на оздоровлення
(у розмірі 40 % норми), передбачених абзацами восьмим та десятим зазначеної статті.
3) Помісячні обсяги асигнувань із загального фонду бюджету встановлено такі:
Таблиця 4.18


Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

150 563

150 563

150 563

141 225

122 741

191 491

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

100 081

76651

122 741

150 563

150 563

203 635

4) Проекти кошторису доходів і видатків, плану асигнувань із загального фонду, штатного розпису установи на 2005 рік зі зведеними даними та розрахунками мають подаватися на затвердження до 25 лютого 200__ р.
Підпис

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.