лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Тема 2. Облік доходів і видатків
Вправа 1. Економічна класифікація видатків
За наведеними до завдання даними визначити вид видатків залежно від етапу руху бюджетних коштів і статтю економічної класифікації видатків.
Таблиця 4.4з/п

 

Вид
видатків

КЕКВ

1

Оплачено 10 комп’ютерів для обладнання комп’ю­терного класу умовного вищого навчального закладу

 

 

2

Оприбутковано 10 комп’ютерів для обладнання ком­п’ютерного класу умовного вищого навчального закладу

 

 

3

Списано використані продукти харчування

 

 

4

Одержано в касу гроші для виплати заробітної плати

 

 

5

Нараховано заробітну плату штатним працівникам

 

 

6

Перераховано постачальникам кошти за матеріали для нового будівництва

 

 

7

Виставлено акредитив для розрахунків із постачальниками

 

 

8

Оприбутковано поштові марки

 

 

9

Подано звіт про використання підзвітних сум

 

 

10

Нараховано стипендії

 

 

11

Нараховано внески на державне соціальне страхування та до Пенсійного фонду

 

 

12

Перераховано суми, що підлягають передаванню до бюджету

 

 

13

Сплачено рахунки за електроенергію

 

 

14

Отримано кошти в касу з поточного рахунка на служ­бове відрядження

 

 

15

Оприбутковано портьєри, придбані для адміністративного корпусу коледжу

 

 

16

Повернуто плату за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах

 

 

17

Перераховано суми внесків до Пенсійного фонду

 

 

Вправа 2. Визначення касових і фактичних видатків
За наведеними кодами економічної класифікації видатків (1111, 1113, 1120, 1131, 1134, 1140, 1164, 1166, 1161, 1163, 1170, 1342, 2121) визначити статті економічної класифікації видатків
бюджету та навести приклади фактичних і касових видатків за
кожною із статей. Відповідь оформити у вигляді таблиці.
Таблиця 4.5


Стаття видатків

Касові видатки

Фактичні видатки

КЕКВ

Назва

 

 

 

 

 

 

Вправа 3. Аналітичний облік отриманих асигнувань
На підставі наведених далі даних заповнити картку аналітичного обліку отриманих асигнувань Обласної бібліотеки ім. Тараса Шевченка за січень 200_ р., обчисливши відсутні дані.
1. Витяг із кошторису доходів і видатків Обласної бібліотеки ім. Тараса Шевченка на 200_ рік:
Таблиця 4.6


Показники

Загальний
фонд, грн

Надходження коштів із загального фонду державного бюджету

?

Видатки — усього

341 700

Поточні видатки

?

Оплата праці працівників бюджетних установ

?

Заробітна плата працівників бюджетних установ

233 000

Нарахування на заробітну плату

87400

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

?

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

900

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1100

Закінчення табл. 4.6


Показники

Загальний
фонд, грн

Поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель і техніч­не обслуговування обладнання

2500

Послуги зв’язку

4500

Видатки на відрядження

800

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

?

Оплата теплопостачання

9600

Оплата водопостачання і водовідведення

1000

Оплата електроенергії

900

2. Обсяги надходжень із загального фонду державного бюджету до Обласної бібліотеки ім. Тараса Шевченка за січень 200_ року:
Таблиця 4.7


Показники

Сума,
грн

Заробітна плата працівників бюджетних установ

19 000

Нарахування на заробітну плату

7100

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

100

Оплата теплопостачання

800

Оплата водопостачання і водовідведення

150

Оплата електроенергії

50

Вправа 4. Облік доходів і видатків загального фонду
Згідно із даними про залишки, обороти на субрахунках та проведені господарські операції, заповнити меморіальний ордер № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України», Картку аналітичного обліку касових видатків та Картку аналітичного обліку фактичних видатків університету за грудень 200_ р.
1. Довідка про залишок на субрахунках на 01.12.200_ р.
Таблиця 4.8


Номер
субрахунка

Найменування субрахунка

Сума, грн

321

«Реєстраційний рахунок»

160 000

701

«Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи»

1 950 000

2. Довідка про обороти за дебетом рахунка № 80 «Видатки із загального фонду» від початку року на 01.12.200_ р. у розрізі статей:
Таблиця 4.9


КЕКВ

 

Сума, грн

1111

 

670 000

1112

 

9000

1120

 

289 000

1131

 

121 000

1133

 

95 200

1134

 

82 000

1135

 

32 000

1140

 

73 000

1150

 

13 000

1161

 

38 000

1162

 

28 000

1163

 

120 800

1166

 

3000

1342

 

42 000

2110

 

48 000

2120

 

108 000

2133

 

132 000

3. Довідка про обороти за кредитом субрахунка № 321 «Реєстраційний рахунок» від початку року на 01.12.200_ р. у розрізі статей:
Таблиця 4.10


КЕКВ

 

Сума, грн

1111

 

670 000

1112

 

9000

1120

 

289 000

1131

 

121 000

1133

 

95 200

1134

 

82 000

1135

 

32 000

1140

 

73 000

1150

 

13 000

1161

 

38 000

1162

 

28 000

1163

 

120 800

1166

 

3000

1342

 

42 000

2110

 

48 000

2120

 

108 000

2133

 

132 000

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.