лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 

 


НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


Тема 1. Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами, його функції та завдання


Вправа 1. Складання бухгалтерського балансу
На підставі наведених нижче даних визначити, до якого розділу активу чи пасиву балансу належать види господарських засобів та джерела їх утворення. Скласти бухгалтерський баланс Фон­ду майна Автономної Республіки Крим на кінець кварталу. Код відомчої класифікації видатків 661.
Таблиця 4.1з/п

Назва субрахунка

Сума, тис. грн

1

Будинки та споруди

50 000

2

Машини та обладнання

10 000

3

Транспортні засоби

15 000

4

Інструменти, прилади та інвентар

2122

5

Бібліотечні фонди

10 000

6

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

14 517

7

Програми для ЕОМ

174

8

Знос основних засобів

40 162

9

Знос нематеріальних активів

34

10

Малоцінні і швидкозношувані предмети

591

11

Продукти харчування

200

12

Медикаменти і перев’язувальні засоби

83

13

Господарські матеріали і канцелярське приладдя

105

14

Паливо, паливні та мастильні матеріали

99

15

Запасні частини для машин і обладнання

150

Продовження табл. 4.1з/п

Назва субрахунка

Сума, тис. грн

16

Інші запаси

2010

17

Каса в національній валюті

82

18

Поточний рахунок в іноземній валюті

219

19

Інші поточні рахунки

1

20

Реєстраційний рахунок

117

21

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

3713

22

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

867

23

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

2

24

Грошові документи

26

25

Розрахунки з різними дебіторами:

 

26

— розрахунки із підзвітними особами

31

27

— розрахунки із відшкодування завданих збитків

108

28

— розрахунки за платежами і податками до бюджету

7

29

— розрахунки із пенсійного забезпечення

1

30

— розрахунки із соціального страхування

0,5

31

— розрахунки зі страхування на випадок безробіття

0,5

32

— розрахунки за спеціальними видами платежів

190

33

— розрахунки із іншими дебіторами

400

34

— розрахунки з постачальниками та підрядниками

385

35

— розрахунки із замовниками за виконані роботи й надані послуги

692

36

Фонд у необоротних активах

61 617

37

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

591

38

Результат виконання кошторису за загальним фондом

– 212

39

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

3667

40

Результати переоцінок

55

Закінчення табл. 4.1з/п

Назва субрахунка

Сума, тис. грн

41

Кредиторська заборгованість:

 

42

— розрахунки за платежами і податками до бюджету

123

43

— розрахунки із пенсійного забезпечення

3

44

— розрахунки із соціального страхування

5

45

— розрахунки зі страхування на випадок безробіття

2

46

— розрахунки із заробітної плати

41

47

— розрахунки із депонентами

29

48

— розрахунки за спеціальними видами платежів

10

49

— розрахунки з іншими кредиторами

100

50

— розрахунки із постачальниками та підрядниками

900

51

— розрахунки із замовниками за виконані роботи й надані послуги

265

52

Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи

18

53

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

4043

54

Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

769

55

Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи

60

56

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

57

57

Виробничі витрати

212

Вправа 2. Регламентація обліку в бюджетних установах
Визначити склад органів, що здійснюють регламентацію бухгалтерського обліку бюджетних установ. Результати оформити у вигляді таблиці.
Таблиця 4.2з/п

Керівний орган

Функції з регламентації бухгалтерського обліку бюджетних установ

 

 

 

Вправа 3. Меморіально-ордерна форма обліку
На підставі наведеного переліку господарських операцій визначити, в яких меморіальних ордерах дістануть відображення ці господарські операції.
Результати оформити у вигляді таблиці.
Таблиця 4.3з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція
субрахунків

Назва і номер
меморіального
ордера

Дебет

Кредит

1

Перераховано кошти міським службам комунального господарства

 

 

 

2

Нарахована заробітна плата працівникам бюджетної установи

 

 

 

3

Надійшли кошти до каси для виплати заробітної плати

 

 

 

4

Виплачено з каси кошти під звіт на закупівлю матеріалів

 

 

 

5

Перераховано кошти у вигляді авансового платежу на виконання робіт для бюджетної установи за рахунок коштів спеціального фонду

 

 

 

6

Перераховано кошти постачальникам у порядку планових платежів

 

 

 

7

Списано малоцінні та швидкозношувані предмети

 

 

 

8

Реалізовано транспортний засіб уста­нови

 

 

 

9

Перераховано кошти за реалізований транспортний засіб

 

 

 

10

Нараховано плату за перебування дітей у дитячому дошкільному закладі

 

 

 

11

Оприбутковано продукти харчування, що надійшли від постачальників за розрахунками в порядку планових платежів

 

 

 

12

Списано використані продукти харчування

 

 

 

13

Списано витрачені господарські матеріали

 

 

 

14

Оприбутковано бланки довіреностей

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.