лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 

Тема 8. Облік власного капіталу


Вивчення теми передбачає розгляд таких питань:

 • Власний капітал бюджетних установ і завдання його
  обліку.
 • Облік фондів.
 • Облік результатів виконання кошторису.

Вивчаючи цю тему, студентам слід враховувати, що власний капітал бюджетних установ за економічною сутністю та складом відрізняється від капіталу суб’єктів підприємницької діяльності. Власний капітал бюджетних установ складається із сум їхніх фондів і фінансових результатів діяльності за минулі роки. Фонди бюджетних установ містять суми вкладень до фонду необоротних активів з урахуванням нарахованого зносу, а також суми вкладень до фонду малоцінних та швидкозношуваних предметів. Фінансовий результат діяльності — це результат виконання кошторису установи в частині загального та спеціального фондів. Власний капітал бюджетних установ є підґрунтям для початку і продовження їхньої фінансово-господарської діяль­ності, оскільки:

 • розмір власного капіталу визначає рівень незалежності бюджетної установи;
 • власний капітал перебуває у розпорядженні бюджетної установи тривалий час і виконує, власне, функцію довгострокового фінансування.

Студенти мали можливість ознайомитися із рахунками бухгал­терського обліку в темах «Облік необоротних активів» і «Облік запасів».
Для обліку фондів бюджетних установ призначені пасивні рахунки № 40 «Фонд в необоротних активах» (субрахунок № 401 «Фонд в необоротних активах за їхніми видами») і № 41 «Фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах» (субрахунок № 411 «Фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах за їхніми видами»). Основні бухгалтерські проведення з обліку фондів наведено у табл. 2.29.
Операції з обліку фондів відображають у меморіальних ордерах № 9, 10 та інших. Аналітичний облік фондів ведуть у багатографних картках за джерелами формування і напрямами їх зменшення.

Таблиця 2.29
ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ ФОНДІВоперації

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Прийнято в експлуатацію необоротні активи

101—122

401

2

Безоплатно отримано необоротні активи
Водночас робиться інший запис

101—122

812

364

401, 131—133

3

Списано необоротні активи, які стали непридатними

401, 131—133

103—122

4

Передано безоплатно необоротні активи

401, 131—133

103—122

5

Прийнято малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП)

221

411

6

Безоплатно отримано МШП
Водночас робиться інший запис

221
812

364
411

7

Списано МШП, які стали непридатними

411

221

8

Передано безоплатно МШП

411

221

Наступним важливим питанням цієї теми є облік результатів виконання кошторису. Наприкінці року всі доходи і видатки загального та спеціального фондів бюджетні установи списують заключними оборотами на результати виконання кошторису. Крім того, на результати виконання кошторису списують вартість переоцінених запасів, нараховані курсові різниці, дебіторську, кредиторську й депонентську заборгованість, термін позовної дав­ності якої минув. Фінансовий результат складається з результа-
ту виконання кошторису загального та спеціального фондів. Для визначення фінансового результату виконання кошторису призначений активно-пасивний рахунок № 43 «Результати виконання кошторисів», який поділяється на субрахунки:

 • № 431 «Результати виконання кошторису за загальним фон­дом»;
 • № 432 «Результати виконання кошторису за спеціальним фондом».

Основні бухгалтерські проведення, за якими здійснюють річні заключні обороти, наведено в табл. 2.30.
Залишок на рахунку № 43 «Результати виконання кошторисів» на кінець року обчислюють у розрахунковий спосіб. Він може бути як кредитовим, так і дебетовим, і відображається в пасиві балансу у вигляді додаткового чи від’ємного сальдо.
Синтетичний облік операцій із виведення фінансового результату виконання кошторису здійснюють меморіальному ордері № 17 окремо за загальним і спеціальним фондами. Аналітичний облік за субрахунками № 431 та № 432 ведуть окремо за кожним фондом на картках форми № 292-а (в книзі: форма № 292).
Таблиця 2.30
ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ
З ОБЛІКУ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУоперації

Зміст операцій

Кореспонденція
рахунків

Дебет

Кредит

1

Списано отриманих за поточний рік асигнувань загального фонду

701

431

2

Списано отриманих за поточний рік доходів спеціального фондів:

 • доходи за коштами, отриманими як плата за послуги;
 • доходи за іншими джерелами власних надходжень;
 • доходи за іншими надходженнями спеціального фонду;
 • доходи за витратами майбутніх періодів711

712

713

716432

432

432

432

3

Списано доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт:

 • реалізації виробів виробничих (навчаль­них) майстерень;
 • реалізації продукції підсобних сільських господарств;
 • реалізації НДР за договорами

721

722

723

432

432

432

4

Списано інші доходи бюджетних установ

741

432

5

Списано видатки поточного року, проведені за рахунок коштів загального фонду

431

801, 802

Закінчення табл. 2.30операції

Зміст операцій

Кореспонденція
рахунків

Дебет

Кредит

6

Списано видатки спеціального фонду:

 • видатки за коштами, отриманими як плата за послуги;
 • видатки за іншими джерелами власних надходжень;
 • видатки за іншими надходженнями спеціального фонду432

432

432811

812

813

7

Списано вартість переоцінених запасів

441

431, 432

8

Списано нараховані курсові різниці:

 • додатні
 • від’ємні

442
431, 432

431, 432
442

9

Списано суми дебіторської заборгованості, термін позовної давності якої минув

431, 432

363, 364

10

Списано суми кредиторської заборгованості, термін позовної давності якої минув

675

431, 432


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.