лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

На прикладі третього варіанта наведемо бухгалтерські проведен­ня в установі-закупівельнику та в установі-замовнику (табл. 2.21).
Таблиця 2.21
БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПОСТАЧАННЯ ЗАПАСІВ


№ опе­рації

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

В установі-закупівельнику
Оприбутковано запаси

201—239

364, 675

2

Передано запаси з балансу установи-закупівельника на баланс установи-замовника

683, 684

231—239

3

Списано запаси згідно з отриманими актами

801, 802,
812

683, 684

1

В установі-замовнику
1. Отримано запаси від установи-за­купівельника

201—239

683, 684

2

Списано використані запаси

683, 684

231—239

Специфічним об’єктом у складі запасів бюджетних установ є продукти харчування, облік яких має низку особливостей:

 • розрахунки за продукти харчування здійснюються, як правило, в порядку планових платежів;
 • при надходженні продуктів харчування враховують не тільки кількісні, а й якісні параметри;
 • зберігання продуктів харчування потребує особливих умов (дотримання температурного режиму, термінів придатності тощо);
 • облік продуктів харчування ведеться в коморах (на складах), харчоблоках і в бухгалтерії;
 • окремо організується облік тари;
 • ведеться контроль за закладанням продуктів у процесі приготування їжі та виходом готових страв згідно із чинними нормами;
 • для відпуску продуктів харчування застосовують специфічні документи (меню-вимога, меню-розкладка);
 • для синтетичного обліку наявності та руху продуктів харчування призначений субрахунок № 232 «Продукти харчування».

Мають особливості побудова і порядок ведення меморіальних ордерів № 11 «Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування» форма № 398 (бюджет) і № 12 «Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування» форма № 411 (бюджет). Схему обліку продуктів харчування наведено на рис. 2.19.

Рис. 2.19. Схема обліку продуктів харчування
Вивчаючи питання обліку медикаментів, перев’язувальних засобів і виробів медичного призначення, студенти мають акцентувати увагу на тому, що в цьому курсі розглядається облік лікувальних засобів лише в медичних закладах — бюджетних установах, в яких видатки на лікувальні засоби плануються й обліковуються за кодом економічної класифікації 1132 «Медикаменти і перев’язувальні засоби».
Облік лікувальних засобів ведеться в аптеках, відділеннях (кабінетах) і в бухгалтерії. У складі лікувальних засобів обліковуються медикаменти, перев’язувальні матеріали, допоміжні матеріали, тара. Всі лікувальні засоби обліковуються в аптеках у сумарному вираженні за договірними цінами. Крім того, за окремим переліком ведеться предметно-кількісний облік таких лікувальних засобів:

 • наркотичних лікарських засобів;
 • психотропних лікарських засобів;
 • отруйних лікарських засобів;
 • спирту етилового;
 • лікарських засобів, що мають одурманювальну властивість;
 • нових препаратів для проведення клінічних досліджень;
 • дефіцитних і дорогих лікувальних засобів;
 • тари як порожньої, так і зайнятої лікувальними засобами.


Рис. 2.20. Схема обліку лікувальних
засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку
Предметно-кількісний облік лікувальних засобів здійснюють у розрізі їх найменувань, фасування, лікувальних форм, дозування (рис. 2.20). Забезпечується суворий контроль за зберіганням цих препаратів та відпуском їх у відділення. Бухгалтерський облік лікувальних засобів ведуть на активному субрахунку № 233 «Медикаменти і перев’язувальні засоби». Основні бухгалтерські проведення з обліку лікувальних засобів наведено в табл. 2.22.
Таблиця 2.22
ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ
З ОБЛІКУ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВоперації

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Отримано лікувальні засоби від постачальників

233

361, 364, 675

2

Оприбутковано обмінну тару з лікувальними засобами

236

361, 364, 675

3

Повернено тару

361, 364, 675

236

4

Списано лікувальні засоби на підставі виправдних документів

801, 811, 813

233


Рис. 2.21. Схема обліку лікувальних засобів
Схему обліку лікувальних засобів наведено на рис. 2.21.
Для обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП), що не ввійшли до складу необоротних активів, оскільки термін корисного використання їх становить менше року, передбачено рахунок № 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» із розподілом на субрахунки:
№ 221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети, що перебувають на складі та в експлуатації»;
№ 222 «Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення».
Субрахунок № 211 поділяється на субрахунки другого рівня:
№ 221/1 «Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі»;
№ 221/2 «Малоцінні та швидкозношувані предмети в експлуатації».
На субрахунку № 411 «Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах» обліковується вартість МШП, що перебувають у безпосередньому розпорядженні бюджетних установ.
Наголосимо, що документальне оформлення надходження і відпуску МШП, а також облік їх на складах ведеться подібно до обліку запасів. У разі передавання в експлуатацію МШП вартістю до 10 грн включно за одиницю (комплект) вони списуються з бухгалтерського обліку на зменшення фонду в МШП. В експлуатації такі предмети перебувають на зберіганні в осіб, відповідаль­них за їх експлуатацію та зберігання, й обліковуються в кількісному вираженні.
МШП вартістю понад 10 грн за одиницю (комплект), передані в підрозділи, відображаються в обліку як МШП в експлуатації. Списання їх здійснюють на підставі актів, подібно до списання необоротних активів. Порядок відображення операцій з обліку МШП наведено в табл. 2.23.
Таблиця 2.23опе-
рації

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Придбано МШП (вартість без ПДВ):

 • що сплачені шляхом поперед­ньої оплати
 • що сплачені після отримання МШП

Водночас робиться інший запис (сума без ПДВ)

221

221
801,
811—813

361, 362, 364

675

411

 

Сума ПДВ з МШП, придбаних за рахунок коштів загального фонду
Сума ПДВ з МШП, придбаних за рахунок коштів спеціального фонду:

 • якщо ПДВ включено до подат­кового кредиту
 • якщо ПДВ не включено до по­даткового кредиту

801641

811—813

361, 362,
364, 675


361, 362,
364, 675
361, 362,
364, 675

2

Видано зі складу в експлуатацію МШП:

 • вартістю до 10 грн включно за одиницю (комплект)
 • вартістю понад 10 грн за одиницю (комплект)


411

221/2


221/1

221/1

3

Списано МШП, які стали непридатними для експлуатації

411

221/2

4

Отримано МШП в порядку гуманітарної допомоги
Водночас робиться інший запис

221

812

364

411

5

Реалізовано лишки МШП, що придбані за рахунок коштів за­гального фонду;
на суму коштів від реалізації

411


313, 323,
364, 675

221


711

6

Реалізовано лишки МШП, що прид­бані за рахунок коштів спеціального фонду;
на суму коштів від реалізації

на суму ПДВ

411


313, 323,
364, 675,
364, 675

221


711

641

Вивчаючи питання інвентаризації запасів, слід керуватися Інструкцією з інвентаризації № 90, згідно з якою інвентаризаційний процес передбачає кілька етапів:

 • наказ керівника, створення комісій;
 • підготовка до інвентаризації;
 • проведення інвентаризації;
 • оформлення результатів інвентаризації;
 • регулювання інвентаризаційних різниць.

У бюджетних установах діє різна періодичність проведення інвентаризації запасів. Так, наприклад, готові вироби, сировина та матеріали, пальне, корма, фураж та інші матеріали інвентаризуються не менш як раз на рік (не раніше 1 жовтня); тварини, птиця, продукти харчування, медикаменти — не менш як раз на
квартал.
Мають певні особливості врегулювання розбіжностей, виявлених у період інвентаризації. Цей порядок дещо змінився: тепер втрата запасів у межах затверджених норм природних збитків, а також втрати і нестачі запасів понад норму природних убутків, якщо винних осіб не встановлено або суд відмовив у стягненні з цих осіб, списують не на зменшення доходів, а на видатки установи чи результати виконання кошторису.
Оскільки запаси бюджетних установ — це частка державного майна, діють певні повноваження щодо списання нестач — дозвіл на списання нестач запасів (за кожним випадком таких нестач) дає:

 • до 2500 грн включно — керівник установи;
 • від 2500 до 5000 грн включно — керівник вищої установи;
 • понад 5000 грн — керівник центрального органу вико-
  навчої влади або іншого головного розпорядника бюджетних
  коштів.

Відображення результатів інвентаризації запасів наведено в табл. 2.24.
У темі «Облік запасів» студенти знайомляться з особливостями обліку військового майна спеціального призначення (спецмайна), яке мають і використовують військові частини силових міністерств.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.