лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Студентам потрібно чітко засвоїти положення Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 року № 889 — ІV, який набрав чинності з 01.01.2004 року, Інструкції про порядок нарахування платником податку податкового кредиту щодо податку з доходів фізичних осіб, затвердженої наказом ДПУ від 22.09.2003 року № 442, звернувши особливу увагу на економічний зміст нових термінів механізму сплати податку.

Рис. 2.11. Схема оподаткування доходів працівників
бюджетних установ
Загальний розмір усіх утримань не може перевищувати 20 % заробітної плати, а у випадках, передбачених законодавством, — 50 % ? заробітної плати, що підлягає видачі на руки.
Заробітна плата в більшості бюджетних установ виплачується двічі на місяць: за першу половину місяця — аванс у розмірі 50 % заробітку за мінусом сум податків, належних до утримання в установленому порядку. За другу половину місяця — фактичний місячний заробіток за вирахуванням авансу й утримань.
Нарахування заробітної плати здійснюється за розрахунково-платіжними відомостями, а виплата — за платіжними відомостями, які складаються у визначеному порядку.
Облік заробітної плати і відповідних розрахунків є найбільш трудомісткою ділянкою облікової роботи, тому практично в усіх бюджетних установах цю роботу виконують на персональних комп’ютерах (ПК).
У бюджетних установах практикують виплату заробітної плати працівникам через банкомати (рис. 2.12), використовуючи дебетові пластикові картки. Використання безготівкової форми розрахунків із працівниками має низку переваг як для бюджетної установи, так і для самих працівників. Студентам рекомендується ознайомитися з ними.

Рис. 2.12. Схема організації виплати заробітної плати
через банкомати за допомогою дебетових пластикових карток
1 — укладання договору про надання послуг;
2 — укладання договору про відкриття карткового рахунка;
3 — виготовлення пластикової картки і присвоєння PIN-коду;
4 — перерахування суми заробітної плати на транзитний рахунок банку;
5 — подання банку реєстру зарахування на карткові рахунки;
6 — розподіл коштів із транзитного на карткові рахунки;
7 — операції транзакції;
8 — видача клієнтові сліпа;
9 — видача працівникові розрахункового листка.

Систематизація обліку розрахунків із працівниками за всіма видами заробітної плати здійснюється на пасивному рахунку № 66 «Розрахунки із заробітної плати» та його субрахунках:

 • субрахунок № 661 — «Розрахунки із заробітної плати»;
 • субрахунок № 663 — «Розрахунки із працівниками за товари, продані в кредит»;
 • субрахунок № 664 — «Розрахунки із працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки із вкладів у банках»;
 • субрахунок № 665 — «Розрахунки із працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування»;
 • субрахунок № 666 — «Розрахунки із членами профспілки безготівковими перерахуваннями суми членських профспілкових внесків»;
 • субрахунок № 667 — «Розрахунки із працівниками за позиками банків»;
 • субрахунок № 668 — «Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання».

Субрахунок № 671 «Розрахунки з депонентами» призначений для обліку депонованої заробітної плати.
Бухгалтерські записи на суми нарахованої заробітної плати й утримань з неї відображають на підставі розрахунково-платіжних відомостей у «Зведенні розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії» — типова форма № 405 (бюджет), яка одночасно є й меморіальним ордером № 5. Основні бухгалтерські проведення з обліку заробітної плати наведено в табл. 2.11.
Таблиця 2.11
ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИз/п

Зміст операцій

Кореспонденція
рахунків

Дебет

Кредит

1

Нараховано заробітну плату

80, 81

661

2

Нараховано допомогу у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю

652

661

3

Нараховано внесків на обов’язкове пенсійне страхування

80, 81

651

4

Нараховано внесків на обов’язкове соціальне страхування

80, 81

652

5

Нараховано внесків на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття

80, 81

653

6

Нараховано внесків фонду соціального страхування від нещасних випадків

80, 81

654

7

Утримано внесків на обов’язкове пенсійне страхування

661

651

8

Утримано внесків на обов’язкове соціальне страхування

661

652

9

Утримано внесків на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття

661

653

10

Утримано податок із доходів фізичних осіб

661

641

11

Утримано за товари, продані в кредит

661

663

12

Утримано за безготівковими перерахунками на рахунки за вкладами в банки

661

664

13

Утримано за договорами добровільного страхування

661

665

Закінчення табл. 2.11з/п

Зміст операцій

Кореспонденція
рахунків

Дебет

Кредит

14

Утримано за безготівковими перерахунками суми членських профспілкових внесків

661

666

15

Утримано за позиками банків

661

667

16

Утримано за виконавчими документами

661

668

17

Виплачено заробітну плату

661

671

18

Депоновано заробітну плату

661

301

Слід звернути увагу на особливості обліку операцій, пов’я­заних із виплатами допомоги та компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Аналітичний облік розрахунків за субрахунками № 661—668 і субрахунком № 671 здійснюють в установленому та відомому із курсу «Фінансовий облік–1» порядку.
Важливо наголосити, що у випадках виплати заробітної плати через банкомати операції № 17 і № 18 не проводяться: у дні виплати заробітної плати до установ банків-емітентів перераховують кошти, призначені до виплати.
Схеми облікового процесу нарахування заробітної плати й утримань з неї наведено на рис. 2.13, 2.14.
Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», працівникам бюджетних установ може виплачуватися допомога й компенсації за рахунок Фонду Чорнобиля. Бухгалтерські проведення з обліку цих операцій мають певні особливості, на чому слід акцентувати увагу.
Бюджетні установи (подібно до суб’єктів підприємницької діяльності) та їхні працівники є страхувальниками за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням (ЗДСС), страховиками виступають цільові фонди:

 • з пенсійного страхування;
 • страхування у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням;
 • страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
 • страхування на випадок безробіття.

 


Рис. 2.14. Схема облікового процесу утримань із заробітної плати
Чинне законодавство з пенсійного і соціального страхуван-
ня поширюється на бюджетні установи та їхніх працівників (табл. 2.12.). Звертаємо увагу на окремі особливості:

  • для працівників, що обіймають посади, робота на яких дає право на отримання вищих пенсій (народних депутатів України, працівників митниць, прокурорів, науково-педагогічних працівників тощо), передбачено диференційовані ставки утримань збору до Пенсійного фонду;
  • збір на обов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків для всіх бюджетних установ дорівнює 0,2 % об’єкта оподаткування;
  • допомога з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травм, не пов’язаних із нещасним випадком на виробництві, застрахованим особам виплачується Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за всі дні хвороби.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.