лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Основи психології та педагогіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ОБРОБКА ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ:

  • Згідно з «ключем» опитувальника підрахуйте суму набраних Вами балів по кожній тактиці.

Тактика
№ питання

Змагання

Співробітництво

Компроміс

Уникнення

Присто-сування

1

 

 

 

а

б

2

 

б

а

 

 

3

а

 

 

 

б

4

 

 

а

 

б

5

 

а

 

б

 

6

 

б

 

а

 

7

 

 

б

а

 

8

а

б

 

 

 

9

б

 

 

а

 

10

а

 

б

 

 

11

 

а

 

 

б

12

 

 

б

а

 

Закінчення табл.


Тактика
№ питання

Змагання

Співробітництво

Компроміс

Уникнення

Присто-сування

13

б

 

а

 

 

14

б

а

 

 

 

15

 

 

 

б

а

16

б

 

 

 

а

17

а

 

 

б

 

18

 

 

б

 

а

19

 

а

 

б

 

20

 

а

б

 

 

21

 

б

 

а

 

22

б

 

а

 

 

23

 

а

 

б

 

24

 

 

б

 

а

25

а

 

 

 

б

26

 

б

 

 

а

27

 

 

 

а

б

28

а

б

 

 

 

29

 

 

а

б

 

30

 

б

 

 

а

  • Нанесіть результати на графік.


Оптимальна стратегія поведінки в конфлікті — це ви-
користання всіх 5 тактик поведінки, кожна з них має значен-
ня в інтервалі 5—7. На графіку результат оптимальної стра-
тегії по­падає в «коридор», відмічений пунктирними лі-
ніями.

  • Вітчизняна психологічна наука виходить з принципу нерозривної єдності спілкування та діяльності. В одних випадках спілкування може виступати як процес міжособистісної перцепції, а в інших, як — власне діяльність.

В яких ситуаціях спілкування постає як процес, а в яких — як діяльність? Відповіді обґрунтуйте:
Вчитель проводить бесіду з учнями про охорону навколишнього середовища. Під час бесіди виникає діалог:
Вчитель: «Хто знає, як називається наука, яка займається проблемами охорони природи?»
Учень Петренко С.: «Ця наука називається екологією. Але мені цікаво, чому вчені, знаючи про велику шкідливість атомних електростанцій, розробляють нові проекти АЕС?».
Вчитель: «На перший погляд, це так, але ця проблема є не тільки державною, а й світовою...»
Зустрілись в коридорі інституту колеги.

  • Доброго дня, шановний Іване Васильовичу! Як справи?
  • Дякую, Петре Олександровичу, добре. Щойно повернувся з від­рядження, був на науковій конференції в місті К. Привіз деякі матеріали.
  • О! Чудово! Я хотів би проглянути дещо, якщо Ви не заперечуєте.
  • Ну, звичайно, будь ласка, зайдіть до мене через годину.

На сцені обласного театру йде вистава «Лісова пісня», — діалог:
Актор К (Лукаш): «Чогось чудна ти стала, не розумію я...»
Актриса Л (Мавка): «Ти розкажи мені, я зрозумію, бо я ж тебе люблю... Я ж пойняла усі пісні сопілоньки твоєї».
Актор К (Лукаш): «Пісні! То ще наука не велика!»
Актриса Л (Мавка): « Не зневажай душі своєї цвіту, бо з нього виросло кохання наше!.. Ти смієшся?!..»
Актор К (Лукаш): «Та, справді, якось наче смішно стало».

    • Наведіть приклади 2 ситуацій, взятих із Вашої практики і діяль­ності, якою Ви займаєтесь, де Ви застосовували вербальне та невер­бальне спілкування. Доведіть доцільність співвідношення використання цих заходів спілкування.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.