лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Основи психології та педагогіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Так, примітивна ізоляція — це ізоляція від соціальних стосунків, заміщення напруги, яка існує у взаємодії з оточенням, стимуляцією, яка виходить від фантазій (максимальна заміна ком­п’ютером спілкування з людьми). Заперечення — відмова прийняти існування неприємностей (дружина, яка заперечує, що чоловік, котрий її б’є — небезпечний; наркоман, який запевняє, що не має проблем з наркотиками; жінка, в якої є підозра на рак грудей, уникає лікарів).
Більш ефективний рівень регуляції поведінки та взаємодії особистості з дійсністю забезпечують високоадаптивні захисти, до яких належать раціоналізація, відреагування, витіснення, ідентифікація, заміщення, інтелектуалізація, регресія, знищення зробленого, сублімація, гумор, які дозволяють більш адекватно сприймати реальність та вирішувати проблеми.
Так, витіснення — це мимовільне усунення зі свідомості почуттів, думок, прагнень до дії, які все одно мотивують поведінку (випадання з пам’яті травматичних моментів, тимчасове забування імені знайомого, за яким стоїть, вочевидь, несвідоме негативне ставлен-
ня до нього). Регресія — повернення на більш примітивний рівень поведінки та мислення (люди, які «живуть» турботою про влас-
не здоров’я та знаходяться в позиції слабкої людини. Це їх спосіб подолання складних життєвих ситуацій, в яких вони безпорадні та відчувають тривогу). Сублімація — соціально прийнятний прояв біологічних імпульсів (сексуальних і агресивних). Це процес, завдяки якому відбувається трансформація цих імпульсів в професійну діяльність, в різні види творчості. З. Фрейд вважав, що наукова діяльність, мистецтво, літературна творчість є засобами зняття певної внутрішньої напруженості, викликаної імпульсами.
Зріла особистість спирається переважно на різні варіанти високоадаптивних захистів, які забезпечують більш адекватне сприйняття реальності. Низькоадаптивні захисти характерні для незрілої особистості.


Література
 • Грановская Р. М. Элементы практической психологии. — Л., 1988. — С. 271—293.
 • Добрович А. Б. Воспитателю о психологии и психологии общения. — М., 1987. — С. 83—84.
 • Козаков В. А. Психологія діяльності та навчальний менедж­мент. — Ч. 1. — К., 1999. — С. 80—83; 186—210.
 • Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Ме­щерякова. — М., 1996. — С. 343—344; 435—436.

Самостійна робота
з теоретичним матеріалом (СРТМ. 6)

 • Охарактеризуйте поняття «Я-концепція».
 • Проаналізуйте роль сім’ї на перших ІІІ етапах формування «Я-концепції».
 • Проаналізуйте, чи може людина в процесі створення «Я-кон­цепції» орієнтуватися лише на свої суб’єктивні враження.
 • Розкрийте смисл фрази «Полюби себе як ближнього свого».
 • Визначте ознаки, які характеризують «кризу ідентичності».

Самостійна робота
з практичних завдань (СРПЗ. 6)

 • 97 студентів оцінювали одне одного і себе відносно наявності негативних рис, таких як заздрість, впертість, неохайність. Багато хто з опитуваних, у кого, за оцінкою їх товаришів, ці риси були дуже виражені, виявили малу проникливість відносно себе. Вони вважали, що перераховані риси їм не характерні і приписували їх іншим. Вкажіть, який психологічний захист діє в цьому випадку. В чому його сутність?
 • Студент «провалився» на екзамені і пояснює це тим, що «питання не відноситься до заданого курсу», бізнесмен не соромиться шахраювати з податками, бо, як він вважає «бюрократи в уряді даремно витратять зароблені тяжкою працею гроші», а також тому, що «всі так роблять». Укажіть, який психологічний захист діє в цих випадках? У чому його сутність та які функції?
 • До 9 класу прийшов новий вчитель, якому відразу вдалося завоювати повагу учнів. Тільки один школяр, що був неформальним лідером, «випробував» вчителя. З цих ситуацій вчитель виходив вдало та гідно. Через деякий час, хлопець, не усвідомлюючи мотивів, став одягатися як вчитель, наслідувати його манеру розмови тощо. Вкажіть, який психологічний захист діє в цьому випадку. В чому його сутність?
 • Проаналізуйте, коли «включаються» психологічні механізми захисту. Виберіть будь-які два захисти, проаналізуйте їх дію у Вашому житті.
 • Візьміть аркуш паперу та напишіть на ньому в стовпчик цифри від 1 до 15 і п’ятнадцять разів дайте письмово відповідь на питання: «Хто я». Напишіть 15 різних відповідей, які Ви нібито даєте самому собі. Пишіть їх в тому порядку, в якому вони спадають Вам на думку.

Проаналізуйте власний список. Відповіді можуть включати в себе як об’єктивні, так і суб’єктивні характеристики. Об’єктивні — це віднесення себе до певної групи, визначення статусу, суспільних ролей, функцій. Суб’єктивні — це характеристики, які пов’язані з рисами, якостями, станами особистості.
Прикладами першої категорії є характеристики себе, як «студент», «дівчина», «дружина», «православний», «вивчаючий економіку» тощо. Прикладами суб’єктивних категорій є такі, як «добрий», «втомлений», «дуже добрий чоловік», «спокійний», «ро­зумний студент», «лінивий» тощо. Яких характеристик у Вас представлено більше? Які з них Ви поставили на перше місце? Які — на останнє? Які для Вас є більш значимими? Що Вас задовольняє з того, що Ви написали? Що Ви хотіли б змінити?

 • Самооцінка є центральною характеристикою емоційного компонента «Я-концепції». Находження кількісного виразу рівня самооцінки є важливою умовою усвідомлення своїх особливостей. Визначити рівень самооцінки можливо за допомогою методу вибору слів, які характеризують уявлення людини про те, які риси вона хотіла б мати і дійсно має (позитивні та негативні).

Інструкція. Із запропонованого списку рис характеру виберіть та запишіть в зошиті ліворуч ті риси, які Ви вважаєте позитивними, а праворуч — негативними. Потім, у лівому стовпчику позитивних рис, знаком «+» позначте ті риси, які притаманні Вам. Анологічну дію зробіть у правому стовпчику.
СПИСОК ЯКОСТЕЙ
Делікатність, ініціативність, принциповість, довірливість, непрак­тичність, лукавість, нещирість, наполегливість, уважність, пихатість, безжалісність, беззахисність, самовідданість, запальність, гордість, ніжність, допитливість, мрійливість, образливість, злопам’ят­ність, снобізм, альтруїзм, дотепність, хитрість, егоїстичність, при-
вітність, самостійність, самовпевненість, вразливість, безкорисливість, витриманість, гуманність, щирість, відкритість, великодушність, розсудливість, вдячність, безстрашність, жорстокість, бурч­ливість, соромливість, вірність, неуважність, розважливість, горячкуватість, дисциплінованість, винахідливість, пасивність, впертість, скромність, організованість, практичність, настирність, раціональність, замкнутість, емоційність, самолюбивість, люб’язність, зарозумілість, самовладання, улещуваність, наївність, жадність, безтурботність, невразливість, лінь, жорсткість, байдужість.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.