лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бюджетна система

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ПЕРЕДМОВА

 

 

Навчальна дисципліна «Бюджетна система» є нормативною для підготовки бакалаврів з економіки за фахом «Фінанси». Її вивчення ґрунтується на засвоєнні блоку економічних дисциплін та оволодінні загальною теорією фінансів. Дисципліна має теоретико-приклад­ний характер: у теоретичному плані вона повинна поглибити фундаментальні знання щодо макроекономічної сфери фінансової системи — державних фінансів; у прикладному плані — закласти базові знання з методики бюджетної роботи та сформувати навички проведення розрахунків показників бюджету.
Бюджетна система є провідною ланкою державних фінансів. Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, адже він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу. Саме це визначає мету навчальної дисципліни — вивчення сутності бюджетних відносин і характеру їх впливу на суспільство. Тільки на цій основі можливо забезпечити ефективне управління бюджетом і фінансовою діяльністю держави в цілому.
Завдання вивчення дисципліни «Бюджетна система» полягають у:

  • засвоєнні теоретичних основ формування і використання бюджету держави;
  • розумінні засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи;
  • формуванні теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел формування доходів бюджету та напрямів і форм фінансування видатків;
  • оволодінні методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави;
  • формуванні знань з питань державного кредиту та управління державним боргом.

У другому виданні цього посібника враховані зміни бюджетного законодавства, організації бюджетних відносин, а також його доповнено новим матеріалом з навчальних і тестових завдань, термінології і літератури даної дисципліни.
Даний посібник призначений не тільки для студентів. Він стане в пригоді аспірантам і викладачам будь-якого навчального закладу, широкому загалу читачів, що бажають опанувати цю дисципліну самостійно.


1. Типова програма
нормативної навчальної дисципліни
«Бюджетна система»
 
 
 
 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Денна форма навчанняп/п

Тема

Кількість годин

всього

у тому числі

лекції

практичні
заняття

індивідуальна робота

самостійна
робота

1.

Сутність, призначення та роль бюджету держави

19

4

3

2

10

2.

Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України

19

4

3

2

10

3.

Система доходів бюджету

18

4

2

2

10

4.

Система видатків бюджету

12

2

2

2

6

5.

Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку

18

4

2

2

10

6.

Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу

86

12

12

10

52

7.

Видатки бюджету на національну оборону та управління

9

2

2

1

4

8.

Державний кредит і видатки бюджету на обслуговування державного боргу

16

4

2

2

8

 

РАЗОМ

197

36

28

23

110

Вечірня форма навчанняп/п

Тема

Кількість годин

всього

у тому числі

лекції

практичні
заняття

індивідуальна
робота

самостійна
робота

1.

Сутність, призначення та роль бюджету держави

21

6

3

12

2.

Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України

19

4

3

12

3.

Система доходів бюджету

16

4

2

10

4.

Система видатків бюджету

12

2

2

8

5.

Видатки бюджету на економічну
діяльність держави та науку

20

4

4

12

6.

Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну
сферу

83

14

14

55

7.

Видатки бюджету на національну оборону та управління

10

2

2

6

8.

Державний кредит і видатки бюджету на обслуговування державного боргу

16

4

2

10

 

РАЗОМ

197

40

32

125

Заочна форма навчанняп/п

Тема

Кількість годин

всього

у тому числі

лекції

практичні
заняття

індивідуальна
робота

самостійна
робота

1.

Сутність, призначення та роль
бюдже­ту держави

3

2

1

2.

Бюджетний устрій та побудова
бюджетної системи України

3

2

1

3.

Система доходів бюджету

1

1

4.

Система видатків бюджету

1

1

5.

Видатки бюджету на економічну
діяльність держави та науку

3

2

1

6.

Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну
сферу

7

6

1

7.

Видатки бюджету на національну обо­рону та управління

1

1

8.

Державний кредит і видатки бюджету на обслуговування державного боргу

1

1

 

РАЗОМ

20

16

4

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.