лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бюджетна система

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2. Нормативи

2.1. Типові штатні нормативи адміністративно-
господарського і навчально-допоміжного персоналу
денних середніх загальноосвітніх навчально-виховних
закладів та їх посадові оклади


Посада

Кількість посад, умови відкриття

Середній
посадовий
оклад, грн.

Директор школи
з кількістю учнів до 300
від 301 до 1000
понад 1000

1 посада


185
210
220

Заступник директора з навчальної роботи, нав­чально-виховної роботи, виховної роботи

при наявності 8–10 класів — 0,5 посади
при наявності 11–24 класів — 1 посада
при наявності 25–37 класів — 1,5 посади
при наявності 38 і більше класів — 2 посади

У середньому на 10 % нижче посадового ок­ладу директора

Заступник директора з господарської роботи

понад 600 учнів — 1 посада

Те саме

Завідуючий господарством

від 100 до 600 учнів — 1 посада

130

Педагог-організатор

8–37 (1–9 кл.) класів — 1 посада
38 і більше (1–9 кл.) класів — 2 посади

125

Керівник гуртка

5–15 класів — 0,5 посади
16–30 класів — 1 посада
31 і більше — 1,5 посади

125

Секретар-друкарка

10 і більше класів — 1 посада

120

Бібліотекар

від 30 до 37 класів — 0,5 посади
від 38 і більше класів — 2 посади

120

Лаборант

в обладнаних кабінетах хімії та фізики — 0,5 посади на кожні 5 класів (7–11 кл.)

120

Гардеробник

наявність обладнаного гардеробу
на 200 і більше місць при однозмінній
роботі — 1 посада;
2 зміни — додатково 1 посада на 200 учнів

118

Сторож

1 посада в зміну

118

Робітник з обслуговуван­ня і поточного ремонту

8—20 класів — 1 посада
21—37 класів — 1,5 посади
38 і більше класів — 2 посади

125

Прибиральник приміщень

0,5 посади на 250 м2 площі

118

Двірник

1 посада на всю площу

118

Вихователь ГПД

1 посада на 1 групу

140

Медична сестра

1 посада на 200 і більше учнів, якщо поліклінікою не виділено персонал

140

Кухар

1 посада, якщо харчується 90 і більше дітей

120

2.2. Ставки заробітної плати вчителів усіх спеціальностей


Показник

Тарифний розряд

Посадовий оклад, грн.

З вищою освітою:

 

 

спеціаліст вищої категорії

18

185

спеціаліст І категорії

17

170

спеціаліст ІІ категорії

16

160

спеціаліст

15

145—155

Спеціаліст з середньою спеціальною освітою

14—15

145—155

2.3. Види доплат і надбавоК


Види доплат і надбавок

Розмір доплат і надбавок на місяць, грн. або %

За вислугу років

понад 3 роки – 10 % до посадового окладу (ставки заробітної плати)
понад 10 років – 20 %
понад 20 років – 30 %

За перевірку зошитів

вчитель початкових класів — 10 % від посадового окладу (ставки заробітної плати)
вчитель мови та літератури — 13 %
вчитель математики — 10 %
вчитель іноземної мови — 6 %

За класне керівництво

1–3 кл. — 13 % від посадового окладу (ставки заробітної плати);
5–11 кл. — 20 %

За завідування кабінетами

0,2 мінімальної заробітної плати

За завідування навчальними майстернями

при кількості до 10 класів — в розмірі 0,33 мінімальної зарплати;
від 10 до 20 кл. — 0,43;
від 21 і більше кл. — 0,63 мінімальної зарплати

За бібліотечну роботу

0,2 мінімальної заробітної плати

За ведення діловодства

0,2 мінімальної заробітної плати

За позакласну фізкультурну роботу

при кількості класів від 10 до 19 — 0,76 мінімальної зарплати;
від 20 до 29 —1,39;
від 30 і більше — 2,79 мінімальної зарплати

За звання:
«Вчитель-методист»

0,53 мінімальної заробітної плати

      «Заслужений вчитель»

20 % від посадового окладу

      «Заслужений майстер
спорту»

20 % від посадового окладу

      «Старший вчитель»

0,33 мінімальної заробітної плати

За вчений ступінь:

 

кандидата наук

15 % від посадового окладу

доктора наук

25 % від посадового окладу

Закінчення табл.


Види доплат і надбавок

Розмір доплат і надбавок на місяць, грн. або %

За певні види робіт:
а) використання дезинфікую­чих засобів (розчинників):

 

прибиральницям

10 % від посадового окладу

лаборантам

12 % від посадового окладу

б) за роботу в нічний час — сторожам

до 40 % від посадового окладу

Допомога на оздоровлення педагогічним працівникам

щорічно при наданні відпусток 40 % місячного посадового окладу (ставки заробітної плати)

2.4. Нормативи наповнюваності класів, груп,
обов’язкових навчальних годин навантаження
вчителя на тиждень


Види нормативів

Кількість учнів

1–3 кл.

5–9 кл.

10–11 кл.

Наповнюваність:
класів


30


30


35

груп з вивчення іноземних мов, не менше

13

13

13

груп для занять з праці

дівчата/
хлопці

груп для занять з фізкультури

дівчата/
хлопці

Обов’язкові навчальні години на тиждень

24

36

32

Гранична кількість додаткових навчальних годин на тиждень

3

6

6

Навчальне навантаження вчителя на тиждень

20

18

18

Гранична кількість навчальних годин для адміністративного персоналу

10

9

9

2.5. Інші нормативи


Вид нормативів

Критерій

Розмір

Харчування учнів пільгових категорій

на одного учня на день

1,40 грн.

Комунальні послуги

на одного учня протягом навчального року

18,30 грн.

Норматив відрахувань на соціальне
страхування

до величини фонду оплати праці

37,2 %

Середньорічна кількість днів роботи школи

без вихідних, святкових днів та канікул

170 дн.

Б. Для презентації результатів роботи команда
(студент) повинні подати:
1. Розрахунок середньорічної кількості класів згідно з методикою, викладеною в опорному конспекті в розрізі 1–3-х, 5–9-х, 10–11-х кл.
2. Тарифікаційний список учителів та інших працівників відповідної школи за формою, наведеною в додатку Г цього посібника.
3. Штатний розпис адміністративно-господарського персоналу від­повідної школи за формою, наведеною в додатку В цього посібника.
4. Розрахунок фонду заробітної плати педагогічного персоналу відповідної школи за такою формою:


Показники

Класи

Всього

1–3

5–9

10–11

Середньорічна кількість класів

 

 

 

 

Кількість педагогічних ставок на один клас за тарифікацією

 

 

 

*

Середньомісячна ставка заробітної плати вчителя за тарифікацією

 

 

 

*

Кількість педагогічних ставок на всі класи на 1 січня

 

 

 

 

Середньомісячний фонд заробітної плати у період з січня по серпень

 

 

 

 

Фонд заробітної плати за січень — серпень

 

 

 

 

Кількість педагогічних ставок по всіх класах на 1 вересня

 

 

 

 

Середньомісячний фонд заробітної плати у період з вересня по грудень

 

 

 

 

Фонд заробітної плати у вересні — грудні

 

 

 

 

Всього фонд заробітної плати за рік

 

 

 

 

5. Розрахунок фонду заробітної плати адміністративно-госпо­дарського персоналу відповідної школи за такою формою:


Назва посади

Кількість ставок

Ставка

Доплата

Фонд заробітної плати

на місяць

на рік

 

 

 

 

 

 

--------------------
--------------------

 

 

 

 

 

Всього

 

*

*

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.