лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бюджетна система

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Кількість педагогічних ставок на всі класи по даній групі класів (К) у середніх школах визначають за такою формулою:
,
де Кг — загальна кількість годин навчальних занять на тиждень за діючим навчальним планом;
Нг — норма навчального навантаження вчителя на тиждень.
Місячна заробітна плата вчителя за навчальні години (Онг) розраховується за такою формулою:
,
де С — встановлена тарифна ставка з урахуванням підвищень;
Кг — фактичне число годин роботи вчителя на тиждень;
Нг —норма навчального навантаження вчителя на тиждень.
На основі тарифікаційного списку по кожній групі класів
(1—4, 5—9, 10—11) визначається середня ставка заробітної плати вчителя (Сср) на місяць, яка розраховується за такою формулою:
,
де Ф — фонд заробітної плати вчителів відповідної групи класів за місяць (без додаткової оплати за класне керівництво, завіду­вання кабінетами та ін.).
Фонд заробітної плати педагогічного персоналу (Фпед) по місь­ких школах розраховується за такою формулою:
,
де K1i, К2i — кількість класів на 1 січня і 1 вересня планованого року відповідно по i-й гpyпі класів (1—4, 5—9, 10—11);
Чi — число педагогічних ставок на один клас пo i-й групі класів;
Pcpi — середні витрати на перевірку зошитів в одному клacі
i-ї групи, встановлений, виходячи з тарифікації.
Задача 16.
Для упорядкування кошторису дитячого садка є такі показники:
1. Число груп — 12, у тому числі ясельних — 4.
2. Число дітей — 300, у тому числі ясельного віку — 100.
3. Середнє число днів перебування однієї дитини на рік — 280.
4. Норма харчування в день на одну дитину з 12-годинним перебуван­ням у садку:
дошкільника — 1,83 грн.;
ясельника — 1,78 грн.
5. Додаткове харчування влітку — з розрахунку 0,16 грн. на 1 діто-день. Усього діто-днів — 12000.
6. Норма навчальних витрат (іграшок, посібників і т. д.) на одну дитину на рік:
у дошкільних групах — 6,20 грн.;
в ясельних групах — 2 грн.
7. Передбачено річні витрати з окремих напрямів, грн.:


1110

Оплата праці

70 тис.

1120

Нарахування на заробітну плату

26,3 тис.

1140

Видатки на відрядження

300

1131

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1,5 тис.

2110

Придбання предметів та обладнання довгострокового користування

6 тис.

1134

Придбання м’якого інвентарю та обмундирування

600

1138

Оплата послуг зв’язку

400

1137

Поточний ремонт і технічне обслуговування обладнання

1000

1137

Поточний ремонт будівель

2,5 тис.

1139

Інші поточні видатки

2 тис.

1161

Оплата теплопостачання

8 тис.

1162

Оплата водопостачання і водовідведення

6 тис.

1163

Оплата електроенергії

2,7 тис.

8. Середня плата батьків за 1 дитину:
на місяць — 52 грн.;
на рік — 572 грн.
Потрібно:
1. Визначити загальну кількість діто-днів.
2. Розрахувати витрати дитячого садка на харчування і навчальні витрати.
3. Обчислити загальну суму витрат по дитячому садку.
4. Вказати джерела фінансування і суму асигнувань із бюджету.
5. На підставі отриманих результатів скласти кошторис дитячого садка.
Задача 17.
1. У початковій школі на 1 січня планованого року число учнів становить у 1-х класах — 52, 2-х — 48, 3-х — 44, 4-х — 40. Прийом до 1-х класів з 1 вересня по плану — 59 осіб.
2. В основній школі на 1 січня планованого року число учнів у класах становить: у 1-х — 77, 2-х — 73, 3-х — 77, 4-х — 110, 5-х — 78, 6-х — 106, 7-х — 105, 8-х — 119, у 9-х — 90 осіб. Прийом до 1-х класів з 1 вересня по плану 80 осіб. Учні 4-х класів у повному складі переводяться у 5-і.
3. У старшій середній школі на початок планованого року число учнів у класах становить: у 1-х — 115, 2-х— 158, 3-х — 139, 4-х — 111, 5-х — 98, 6-х — 80, 7-х — 108, 8-х — 111, 9-х — 90, 10-х — 80, в 11-х — 78 осіб. Прийом до 1-х класів з 1 вересня по плану 100 осіб. Учні 4-х класів у повному складі переводяться в 5-і. Прийом до 10-х класів передбачається в розмірі 80 % контингенту учнів 9-х класів.
Визначити: число учнів на 1 січня і 1 вересня планованого року по групах класів; середньорічне число учнів по групах класів.
Задача 18.
1. Дані про контингент учнів основної школи на 1 січня планованого року:


Показники

Класи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Кількість класів

3

3

3

4

4

4

4

5

5

Число учнів

93

93

113

143

139

144

141

185

174

Планується прийняти в 1-і класи 100 осіб. Учні 4-х класів у повному складі переводяться в 5-і.
2. Дані про контингент учнів старшої середньої школи на початок планованого року:


Показники

Класи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Кількість класів

6

5

5

4

4

3

4

3

1

2

2

 

Число учнів

180

168

160

147

150

120

151

109

38

63

58

 

Планується прийняти в 1-і класи 230 осіб. З 1 вересня передбачається прийом до 4-х класів з найближчих початкових шкіл 50 осіб. Усі учні 4-х класів переводяться в 5-і. Прийом до 10-х класів намічається в розмірі 80 % контингенту учнів 9-х класів.
Визначити: число учнів і кількість класів на 1 січня і 1 вересня планованого року; середньорічне число учнів і кількість класів по групах класів.
Задача 19.
1. Кількість класів і число учнів у них на 1 січня планованого року по міській середній школі такі:


Показники

Класи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кількість класів

7

6

6

5

5

5

6

4

5

4

3

Число учнів

209

182

176

148

147

150

178

118

147

100

75

2. Дані про випуск і прийом учнів на планований рік:


План випуску

План прийому

класи

кількість, осіб

класи

кількість, осіб

з 4-х

148

до 1-х

240

з 9-х

147

до 5-х

148

з 11-х

75

до 10-х

70 % випуску
з 9-х класу

3. Групування і наповнюваність класів прийнята на рівні 30 осіб у класі.
Визначити: число учнів і кількість класів на 1 січня і 1 вересня планованого року; середньорічне число учнів і кількість учнів по групах класів.
Задача 20.
1. Міський фінансовий відділ одержав від відділу освіти розрахунок вит­рат на школи загальноосвітнього навчання, в якому наведені такі показники:


Показники

Проект на планований рік

на початок

на кінець

Усього шкіл

23

23

у т. ч.:

 

 

початкових

основних

3

3

старших

20

20

Кількість 1—4 класів

321

291

Число учнів у них

9633

9880

Наповнюваність класу

30

34

Кількість 5-9 класів

381

400

Число учнів у них

14668

15200

Наповнюваність класу

38,5

38

Кількість 10-11 класів

93

95

Число учнів у них

3162

3230

Наповнюваність класу

34

34

Усього 1-11 класів

795

786

Число учнів у них

27463

28310

2. План прийому до 1-х класів — 3447 учнів, до 5-х — 3200, до 10-х — 80 % випуску учнів з 9-х класів. Випуск учнів з 4-х класів — 3200, з 9-х — 2668 і 11-х класів — 2034.
Перевірити правильність визначення числа учнів і кількості класів на кінець планованого року по групах класів.
Уточнити кількість класів на кінець планованого року виходячи з фактично сформованої наповнюваності класу на початок року.
Обчислити середньорічну кількість класів по групах.
Задача 21.
1. В основній школі на початок планованого року є така кількість класів: 1-х, 3-х, 4-х — по 2; 2-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х і 9-х — по 3. Учні всіх 5-9 класів на заняттях з праці та іноземної мови діляться на групи.
Визначити: загальне число годин навчальних занять на тиждень по групах класів; кількість педагогічних ставок і середню кількість ставок на один клас по групах класів.
2. У середній школі на початок планованого року є така кількість класів: 1-х — 4, 2-х і 3-х — по 5, 4-х, 5-х, 6-х, 7-х і 8-х— по 6, 9-х, 10-х і
11-х — по 3.
З 1 вересня планованого року передбачається прийняти в 1-і класи 160 осіб, у 10-і — 50 % випуску з 9-х класів. Усі класи з 5-го по 9-й діляться на групи для занять з праці та іноземної мови, а 10-11 класи, крім того, також з фізичної культури.
Визначити: загальну кількість часів навчальних занять на тиждень по групах класів; кількість педагогічних ставок по групах класів на 1 січня і на 1 вересня планованого року та середню кількість ставок на один клас.
Задача 22.
Дніпровський районний відділ освіти склав загальний кошторис витрат по школах, в основу якого були покладені такі показники:


Показники

Проект на планований рік

Середньорічна кіль­кість класів (груп)

на 1 січня

на 1 вересня

класів (груп класів)

учнів

класів (груп класів)

учнів

1-і класи

171

  5132

194

  5820

 

2-і класи

162

  4850

171

  5132

 

3-і класи

153

  4612

162

  4850

 

4-і класи

146

  4401

153

  4612

 

Всього по 1—4 класах

632

18 995

680

20 414

648

Закінчення табл.


Показники

Проект на планований рік

Середньорічна кіль­кість класів (груп)

на 1 січня

на 1 вересня

класів (груп класів)

учнів

класів (груп класів)

учнів

5-і класи

139

  4231

146

  4401

 

6-і класи

143

  4317

139

  4231

 

7-і класи

134

  4125

143

  4317

 

8-і класи

136

  4138

134

  4125

 

9-і класи

131

  4086

136

  4138

 

Всього по 5—9 класах

682

20 897

698

21 212

688

10-і класи

68

1 830

82

  2040

 

11-і класи

63

1 687

73

  1830

 

Всього по 10—11 класах

131

3 517

155

  3870

139

Всього по школах району

1446

43 409

1533

45 496

1475

Групи подовженого дня

371

11 129

374

11 208

372

Кількість вихованців шкіл-інтернатів, які отримують харчування
і обмундирування, із загальної кількості учнів

 

2 269

 

2 282

 

Відповідно до даних перепису дітей дошкільного віку і показників прогнозу економічного і соціального розвитку району прийом учнів у планованому році в 1-і класи становитиме 5816 осіб; у 5-і класи будуть переведені всі учні 4-х класів; 20 % випускників 9-х класів вступить до технікумів, 32 % — до професійно-технічних училищ.
Вчителі 1—4 класів, що звільнені від уроків фізкультури, музики і співу, довантажені навчально-виховною роботою до встановленої тижневої норми годин.
Школи району мають у своєму розпорядженні кваліфікованих викладачів іноземних мов з вищою освітою; наявність лінгафонних кабінетів дозволяє проводити заняття з іноземної мови в підгрупах.
Потрібно: перевірити правильність визначення контингенту учнів на 1 вересня планованого року по класах, групах класів і в цілому по школах району; дати висновок про фактичну наповнюваність класів; уточнити кількість класів на 1 вересня планованого року з огляду на необхідність раціональнішого їх комплектування; обчислити середньорічну кількість класів по групах класів і в цілому по району; визначити загальне число годин навчальних занять на тиждень по кожному класу в розрізі груп класів, з огляду на додаткові (понад навчальний план) години; обчислити кількість педагогічних ставок на один клас і в середньому по групах класів.
Розрахунок загальної кількості часів навчальних занять і кількості педагогічних ставок рекомендується провести за такою формою:


Показники

 Групи класів

1—4

5—9

10—11

1

2

3

4

Разом

5

6

7

8

9

Разом

10

11

Разом

1. Число годин на тиждень за навчальним планом

 

 

 

2. Додаткові години, всього
у т. ч. у зв’язку:
а) зі звільненням учителів 1—4 класів від уроків:
фізкультури
музики і співу
б) з розподілом класів на підгрупи при проведенні занять з:
іноземної мови
праці і фахового виховання
фізкультури
в) з проведенням факультативних занять

 

 

 

3. Загальна кількість годин навчальних занять

 

 

 

4. Кількість педагогічних ставок на один клас

 

 

 

Задача 23.
Діяльність школи-інтернату для дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків, характеризується такими показниками:


Показники

На 1 січня планованого року

На 1 вересня планованого року

класів

учнів

класів

учнів

1-і класи
2-і класи
3-і класи
4-і класи

1
1
1
2

27
26
29
58

1
1
1
1

29
27
26
29

Разом по 1—4 класах

5

140

4

111

5-і класи
6-і класи
7-і класи
8-і класи
9-і класи

2
2
2
2
1

56
57
59
60
28

2
2
2
2
2

58
56
57
59
60

Разом по 5—9 класах

9

260

10

290

Усього по школі

14

400

14

401

Склад вчителів та інших працівників школи-інтернату за освітою і стажем роботи на 1 вересня поточного року характеризується такими даними:


 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.