лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бюджетна система

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

В. М. ОПАРІН, В. І. МАЛЬКО,
С. Я. КОНДРАТЮК
, Г. Б. КОЛОМІЄЦЬ

 

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

 

 

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

 

Друге видання, перероблене і доповнене

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

Київ
2002

 

 

Рецензент
К. В. Павлюк, канд. екон. наук, доц.
(Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка)

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1237 від 29.08.01

 

 

Опарін В. М. та ін.
О 60       Бюджетна система: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — 2-ге вид., перероб. і доп. / В. М. Опарін, В. І. Малько,
С. Я. Кондратюк, Г. Б. Коломієць. — К.: КНЕУ, 2002. — 336 с.
ISBN 966–574–304–Х
У посібнику вміщено навчальні матеріали, необхідні для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система» — типову та робочу програми курсу, плани практичних і семінарських занять, список рекомендованої літератури, термінологічний словник. Засвоєння практичних навичок бю­джетної роботи ґрунтується на розв’язуванні тематичних і комплексних ситуаційних задач, складених на підставі законодавчих та інструктивно-методичних матеріалів, поданих у посібнику.
ББК 65.261.3
a В. М. Опарін, В. І. Малько,
С. Я. Кондратюк, Г.Б. Коломієць, 2002
ІSBN 966–574–304–Х                                           a КНЕУ, 2002
Навчальне видання

 

 

 

ОПАРІН Валерій Михайлович

МАЛЬКО Володимир Іванович

КОНДРАТЮК Сергій Якович

КОЛОМІЄЦЬ Ганна Богданівна

 

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

Друге видання, перероблене і доповнене

 

 

Редактор Т. Зарембо
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор  О. Уляницька
Верстка Т. Мальчевської


 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.