лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Система макроекономічного рахівництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Додатки

 

 

  

Додаток 1

Зведені національні рахунки України
за 1994- 1998 р.р. (у фактичних цінах)
1.1. Рахунок товарів і послуг


Операції

1994

1995

1996

1997

1998

млрд крб.

млн грн.

Ресурси

Випуск (в основних цінах)

2734880

12531131

175960

204421

220679

Імпорт товарів і послуг

464115

2734350

39296

40754

45307

Податки на продукти

216511

860809

11877

14373

17330

Субсидії на продукти

–92689

–283460

–2447

–2075

–1705

Всього

3322817

15842830

224686

257473

281611

Використання

Проміжне споживання

1654933

7656838

103871

123354

133711

Кінцеві споживчі витрати:

816573

4165054

65119

76198

83569

— індивідуальні спожив­чі витрати

707169

3719348

57984

67053

74778

— колективні споживчі витрати

109404

445706

7135

9145

8791

Валове нагромадження ос­новного капіталу

283306

1269154

16891

18517

20096

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів

139489

178734

1467

1346

1128

Придбання за виключенням вибуття цінностей

2514

6785

123

160

133

Експорт товарів і послуг

426002

2566265

37215

37898

42974

Всього

3322817

15842830

224686

257473

281611


1.2. Рахунок виробництва


Операції та балансуючі статті

1994

1995

1996

1997

1998

млрд крб.

млн грн.

Ресурси

Випуск (в основних цінах)

2734880

12531131

175960

204421

220679

Податки за виключенням субсидій на продукти

123822

577349

9430

12298

15625

Всього

2858702

13108480

185390

216719

236304

Використання

Проміжне споживання

1654933

7656838

103871

123354

133711

Валовий внутрішній продукт (у ринкових цінах)

1203769

5451642

81519

93365

102593

Всього

2858702

13108480

185390

216719

236304

Споживання основного ка­піталу

–228656

–995543

–14702

–17342

–19281

Чистий внутрішній продукт

975113

4456099

66817

76023

83312

1.3. Рахунок утворення доходу


Операції та балансуючі статті

1994

1995

1996

1997

1998

млрд крб.

млн грн.

Ресурси

Валовий внутрішній продукт (у ринкових цінах)

1203769

5451642

81519

93365

102593

Всього

1203769

5451642

81519

93365

102593

Використання

Оплата праці найманих працівників

477503

2371770

38931

45391

49307

Податки на виробництво та імпорт

303602

1332805

20422

21059

22695

Субсидії на виробництво та імпорт

–94552

–293064

–2556

–2991

–2937

Валовий прибуток, змішаний доход

517216

2040131

24722

29906

33528

Всього

1203769

5451642

81519

93365

102593

Чистий прибуток, змішаний доход

288560

1044588

10020

12564

14247

1.4. Рахунок розподілу первинного доходу


Операції та балансуючі статті

1994

1995

1996

1997

1998

млрд крб.

млн грн.

Ресурси

Валовий прибуток, змішаний доход

517216

2040131

24722

29906

33528

Оплата праці найманих пра­цівників

477649

2373027

38940

45408

49328

Податки на виробництво та імпорт:

303602

1332805

20422

21059

22695

— на продукти

216511

860809

11877

14373

17330

— інші, пов’язані з вироб­ництвом

87091

471996

8545

6686

5365

Субсидії на виробництво та імпорт:

–94552

–293064

–2556

–2991

–2937

— на продукти

–92689

–283460

–2447

–2075

–1705

— інші, пов’язані з вироб­ництвом

–1863

–9604

–109

–916

–1232

Доход від власності, одер­жаний від інших країн

804

160

273

256

Всього

1203915

5453703

81688

93655

102870

Використання

Доход від власності, сплачений іншим країнам

7959

89774

1216

1489

2346

Валовий національний дохід

1195956

5363929

80472

92166

100524

Всього

1203915

5453703

81688

93655

102870

Чистий національний дохід

967300

4368386

65770

74824

81243

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.