лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Система макроекономічного рахівництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

Вступ ............................................. 3
Тема 1. Методологія макроекономічного рахівництва ...... 5
1.1. Процес розширеного відтворення і система макроекономічного рахівництва           5
1.2. Теоретико-методологічні основи побудови системи
макроекономічного рахівництва ................... 9
1.3. Об’єкт, предмет та метод системи макроекономічного рахівництва                  17
1.4. Історія розвитку системи макроекономічного
рахівництва ................................. 20
Тема 2. Порівняльна характеристика існуючих систем
макроекономічного рахівництва ......................... 24
2.1. Загальна характеристика національної та міжнарод-
них систем макроекономічного рахівництва ......... 24
2.2. Система національних рахунків ООН та Європейська система інтегрованих економічних рахунків 27
2.3. Інтегрована система макропоказників як засіб зв’язку БНГ і СНР                   31
2.4. Особливості застосування системи макроекономічно-
го рахівництва у різних країнах .................. 33
Тема 3. Система національних рахунків (СНР) та її
структурна характеристика ............................. 37
3.1. Загальна структура СНР і зміст вживаних в ній нових економічних понять і термінів    37
3.2. Основні класифікації СНР та визначення одиниць
класифікації ................................. 41
3.3. Групування економічних операцій у СНР ....... 48
Тема 4. Методологія побудови консолідованих рахунків .... 52
4.1. Консолідовані рахунки і процес економічного
обороту .................................... 52
4.2. Методологія побудови рахунків внутрішньої економіки                           56
4.3. Методологія побудови рахунків зовнішньоекономіч-
ної діяльності ................................ 92
Тема 5. Макроекономічні показники та методи їх
обчислення в СНР ................................... 102
5.1. Концепція доходу Дж. Хікса та її використання у но-
вій СНР ................................... 102
5.2. Система макроекономічних показників та їх взаємозв’язок в СНР                   105
5.3. Методи обчислення валового внутрішнього продук-
ту (ВВП) ................................... 110
Тема 6. Національне багатство та методи його визначення
в СНР ............................................. 122
6.1. Національне багатство: поняття, склад і методологія
визначення ................................. 122
6.2. Методи обчислення національного багатства в СНР 128
Тема 7. Міжгалузевий баланс — важливий розділ СНР .... 132
7.1. Методологія складання міжгалузевого балансу в
концепції СНР .............................. 132
7.2. Міжгалузевий баланс та його практична функція
в СНР ..................................... 140
Тема 8. Проблеми розробки національних рахунків України 149
8.1. Перехід до ринкових відносин та необхідність роз-
робки СНР України .......................... 149
8.2. Формування інформаційної бази СНР ......... 152
8.3. Проблеми методології побудови національних рахун-
ків та її вдосконалення ........................ 160
Додатки ......................................... 169
Література ...................................... 184

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.