лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Система макроекономічного рахівництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

СИСТЕМА МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РАХІВНИЦТВА

Навчальний посібник

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

Київ 2002

 

 

Рецензенти:
В. К. Олефір, канд. екон. наук, наук. співроб.
(Ін-т екон. прогнозування НАН України)
Л. І. Долгова, канд. екон. наук, ст. наук. співроб.
(Ін-т екон. НАН України)

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-907 від 20.06.01

 

 

Тітьонко О. М.
Т 45Система макроекономічного рахівництва: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 188 с.
ІSBN 966–574–326–0
У навчальному посібнику подано теоретико-методологічні основи системи макроекономічного рахівництва, розглянуто сутність та особливості національної та міжнародних систем рахівництва. Велика увага приділяється висвітленню суті та структурної характеристики системи національних рахунків (СНР), методології складання консолідованих рахунків, методів обчислення основних макроекономічних показників у СНР, а також принципів формування інформаційної бази та методології розробки національних рахунків України в умовах перехідного періоду. Теоретичні положення ілюструються таблицями, малюнками, формулами.
Посібник призначений для студентів економічних вузів і може бути корисним для спеціалістів-практиків у галузі національного рахівництва.

ББК 65.012.2
a О. М. Тітьонко, 2002
ІSBN 966–574–326-0                                                                      a КНЕУ, 2002


Навчальне видання

 

 

 

Тітьонко Олександр Миколайович

 

СИСТЕМА
МАКРОЕКОНОМІЧНОГО
РАХІВНИЦТВА

Навчальний посібник

 

 

 

Редактор І. Тумаркіна
Художник обкладинки Т. Зябліцева
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор Л. Мержвинська
Верстка Н. Коломієць

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.