лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Господарське процесуальне право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

І. А. Балюк

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

 

 

Київ 2002

 

 

 

Рецензенти:
І. С. Шимон, канд. юрид. наук (Київ. нац. екон. ун-т)
Н. М. Губенко, суддя господарського суду м. Києва

 

 

Рекомендовано до друку Вченою радою КНЕУ
Протокол №
8 від 29.03.01

 

Балюк І. А.
Б-21       Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 248 с.
ISBN 966–574–321–Х

Посібник підготовлено на базі чинного законодавства України з господарського процесуального права і практики викладення дисципліни «Господарське процесуальне право» («Арбітражний процес») для студентів юридичного факультету.
Розглянуті питання сучасного господарського процесу, висвітлено  проблеми, які існують на сьогодні в процесі розгляду й вирішення спорів у сфері господарської діяльності, окреме питання торкається процедури визнання боржника банкрутом, окреслені питання розгляду господарських спорів третейськими судами. Структура посібника спрямована на допомогу у самостійному вивченні дисципліни та містить методичні вказівки, теоретичні питання, практичні завдання та інше; у ньому наведено список нормативно-правових та інших актів і літератури з питань дисципліни.
Навчально-методичній посібник призначено для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, може бути корисним для викладачів, а також юристів-практиків.
ББК 67.404

©  І. А. Балюк, 2002
ISBN 966–574–321–Х                                                                       a  КНЕУ, 2002

Навчальне видання

БАЛЮК Ірина Анатоліївна


ГОСПОДАРСЬКЕ
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

Редактор Л. Мержвинська
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор О. Долинська
Верстка О. Іваненко

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.