лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Французька мова

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

О. Д. Колечко, В. Г. Крилова

 

 

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

 

Підручник
для студентів-економістів

Видання друге, перероблене і доповнене

За загальною редакцією О. Д. Колечко

 

Затверджено
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

Київ 2002


 

 

 

Рецензенти:
В. Г. Кононенко, канд. філол. наук, доц.
(Київ. лінгв. ун-т)
О. М. Лисенко, Л. М. Тимошенко, кандидати філол. наук, доценти
(Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка)

 

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 1/11-269 від 28.01.02

 

 

          Колечко О. Д., Крилова В. Г.
К 60      Французька мова: Підруч. для студентів-економістів. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. / За заг. ред. О. Д. Колечко. — К.: КНЕУ, 2002. — 334 с.
ISBN 966–574–319–8
Цей підручник призначений для вивчення французької мови студентами всіх економічних спеціальностей і всіх форм навчання: денної, вечірньої та заочної. Він відповідає вимогам підготовки економістів-спеціалістів, які мають навчитися читати, розуміти, перекладати та реферувати оригінальну економічну літературу. Цей підручник сприятиме створенню міцного підґрунтя для самостійного вдосконалення знань, а також навичок для ведення ділової бесіди в межах майбутньої спеціальності.
Підручник охоплює загальноосвітню та економічну тематику.
Практика апробації підручника переконливо довела його ефективність.
Підручник такого типу видається на Україні вдруге.

ББК 81.2 Фр

© О. Д. Колечко,
В. Г. Крилова, 2002
ISBN 966–574–319–8                                                                          © КНЕУ, 2002


Навчальне видання

 

 

 

 

КОЛЕЧКО Олександра Дмитрівна
КРИЛОВА Валентина Гаврилівна

 

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Підручник
для студентів-економістів

Видання друге, перероблене і доповнене

За загальною редакцією О. Д. Колечко

 

 

Редактор Л. Шпильківська
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор Л. Тютюнник
Верстка Н. Мишко


 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.